Loading...

Classical dissertations


Results 161 - 180 of 297

PANAGOS,Chr.Th. Le Pirée. Étude économique et historique depuis les temps les plus anciens jusqu'à la fin de l'empire romain. Avec une étude topographique. Athens, 1968. 279 p. Orig. wrs. 24 cm (diss.; in Kl.P)(Ex library copy)
Book number: 098175 Euro 39.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Piraeus, Roman history, ancient, classical philology, economy, griechische, römische Geschichte, Ökonomie

€ 39,00
Book info

PARIGGER,F.H. Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de beteekenisontwikkeling der Latijnsche praepositie. Utrecht, Oosthoek, 1941. (VIII),149 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 016919 Euro 12.00

Keywords: Antike

€ 12,00
Book info

PAULINUS NOLANUS.- BOUMA,J.A. Het epithalamium van Paulinus van Nola. Carmen XXV met inleiding, vertaling en commentaar. Assen, v.Gorcum, (1968). V,128 p. Cloth. 24 cm (Dissertation, trade edition)
Book number: 080263 Euro 12,00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Patristics, Patristik, Paulinus Nolanus, Paulinus of Nola, Spätantik, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 12,00
Book info

PEREGRINATIO AETHERIAE.- VERMEER,G.F.M. Observations sur le vocabulaire du Pélerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d.Vegt, 1965. XXIII,140 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.; Latinitas Christianorum Primaeva 19)
Book number: 101341 Euro 14.00

Keywords: Aetheria, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Antonin de Plaisance, Egeria, Lateinisch, Lateinische, Latin, Pilgerfahrt, Pilgerreise, Sprachwissenschaft, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, linguistics, pilgrimage

€ 14,00
Book info

PERIZONIUS.- MEIJER,Th.J. Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715). Leiden, 1971. (VIII),252 p.; fold. table, portr. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 089018 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, Perizonius, Roman history, The Netherlands, ancient, classical philology, die Niederlanden, history of classical scholarship, römische Geschichte

€ 23,00
Book info

PHAEDRUS.- PETERS,W.A.M. Phaedrus. Een studie over persoon, werk en taal van den Romeinschen fabeldichter. Nijmegen, Janssen, 1946. XI, 119 p. Cl. (Diss.)
Book number: 044897 Euro 10.00

Keywords: Antike

€ 10,00
Book info

PHALIEROS.- GEMERT,A.F. VAN. Marinos Falieros en zijn beide liefdesdromen. Amst., Hakkert, 1973. IX,344 p. Wrs. 22 cm (Diss.) (Short summ. in English) (Study, text & commentary)
Book number: 087889 Euro 16.00

Keywords: Byzantium, Byzanz, Crete, Kreta, Mares Phalieros, Phalierus, Roman, byzantine literature, byzantinische Literatur, novel

€ 16,00
Book info

PHYLARCHUS.- LISSONE,F.L.V.M. De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus. Vertaling en commentaar. Nijmegen, 1969. 194 p. Wrs. 24 cm (Diss.) (Intr., t., transl. & comm.; summ. in English)
Book number: 099245 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Phularchos, Phylarchos, Phylarchus, ancient, classical philology, griechische Geschichte

€ 13,00
Book info

PIETERS,J.T.M.F. Cratinus. Bijdrage tot de geschiedenis der Vroeg-Attische comedie. Leiden, Brill, 1946. XII,222 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.; st. on title)
Book number: 073580 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cratinus, Greek literature, Griechische Literatur, Komödie, Kratinos, ancient, classical philology, comedy

€ 13,00
Book info

PINDARUS.- NIEKERK VILJOEN,G. VAN. Pindaros se tiende en elfde Olympiese Odes. Leiden 1955. (X),221 p. Wrs. (Diss., Leiden; in South African)
Book number: 046585 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Pindar, Pindarus, Poesie, ancient, classical philology, poetry

€ 9,00
Book info

PINDARUS.- RADT,S.L. Pindars zweiter und sechster Paian. Text, Scholien und Kommentar. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1958. 2 volumes: X,215; 36 p. Wrappers. 24 cm (Dissertation, UvA)
Book number: 154710 Euro 30.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Paean, Paian, Pindar, Pindaros, Pindarus, ancient, classical philology

€ 30,00
Book info

PLATO.- AALDERS,G.J.D. Het derde boek van Plato's Leges. Deel I, prolegomena. Amst., Paris, 1943. VIII,151 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.) (All Publ.)
Book number: 094178 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gesetze, Greek literature, Griechische Literatur, Philosophie, Plato, ancient, classical philology, laws, leges, philosophy

€ 9,00
Book info

PLATO.- ARENDS,J.F.M. Die Einheit der Polis. Eine Studie über Platons Staat. Leiden etc., Brill, 1988. XXIV,481 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 069215 Euro 57.00

Keywords: Antike

€ 57,00
Book info

PLATO.- BAL,B.H. Plato's ascese in de Phaedo. Weert 1950. (VIII),XII,170 p. Wrappers. (Diss.)
Book number: 056136 Euro 10.00

Keywords: &op, Antike

€ 10,00
Book info

PLATO.- BEGEMANN,A.W. Plato's Lysis. Onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre. Amst., Buijten, 1960. 541 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 057955 Euro 15,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Lysis, Philosophie, Plato, ancient, classical philology, philosophy

€ 15,00
Book info

PLATO.- BOS,C.A. Interpretatie, vaderschap en datering van de Alcibiades Maior. Culemborg, Tjeenk Willink, Noorduijn, 1970. 120 p. Wrappers. (Dissertation)
Book number: 020414 Euro 9,00

Keywords: Antike

€ 9,00
Book info

PLATO.- BROOS,H.J.M. Plato's beschouwing van kunst en schoonheid. Leiden, Brill, 1948. XIV,90 p. Wrs. 24 cm (Diss.)(Back dam. & weak)
Book number: 083170 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Kunst, Philosophie, Schönheit, ancient, art, beauty, classical philology, philosophy

€ 10,00
Book info

PLATO.- BUISMAN,J.R. Mythen en allegorieën in Plato's kennis- en zijnsleer. Amst., Paris, 1932. XI,125 p. Wrs. 24 cm (Diss.)(Foxed)
Book number: 063475 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Mythen, Philosophie, ancient, classical philology, myths, philosophy

€ 10,00
Book info

PLATO.- JANSSENS,P.G.M.J. Hoofdbegrippen uit de Platonische dialogen Lusis en Sumposion. Maastricht, Van Aelst, 1935. XII,148 p. Wrappers. 24 cm (Dissertation, Univ. Utrecht) (Summary in German & French) (Upper margin slightly waterstained)
Book number: 051382 Euro 10,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Lysis, Philosophie, Plato, Symposion, Symposium, ancient, classical philology, philosophy

€ 10,00
Book info

PLATO.- KUILMAN,M.C.D. Gedachten over geluk en adel bij Platoon. Vlaardingen, Dorsman, 1949. (VIII),90 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 057968 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philosophie, Plato, ancient, classical philology, philosophy

€ 10,00
Book info