Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 521 - 540 of 650

SOPHOCLES. Antigone. Vertaald door B. VAN LIER. Amst., Van Oorschot, n.d. (after 1966). 88 p. Cl. 25 cm (OiN 348; incl. worn dustjacket)
Book number: 111439 Euro 12.00

Keywords: Altertum, Antigona, Antigone, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy

€ 12,00
Book info

SOPHOCLES. Antigone. Naar de koren van Dr. Felix Mendelsohn Bartholdy door WAP. Den Haag, Thierry en Mensing, 1872. 64 p. Brds. 27 cm (OiN 349; introduction, German text & Dutch transl.; st. on title)
Book number: 115084 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, German literature, Musik, Nachleben, Sophocles, Sophokles, deutsche Literatur, music, reception

€ 21,00
Book info

SOPHOCLES. Elektra, drama van Sofokles. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1920. 64 p. Cloth. 18.5 cm (OiN 346, paper yellowing)
Book number: 156011 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Metrisch vertaald door J.L. Chaillet. Amsterdam, Versluys, 1907. 79 p. Wrappers. (OiN 346; back damaged)
Book number: 011966 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Vertaald en ingeleid door F. CLUYTENS. (Brugge), Desclée De Brouwer, 1952. 94 p. Half cloth (OiN 347)(Including dustjacket)
Book number: 150579 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Vertaald en ingeleid door F. CLUYTENS. (Brugge), Desclée De Brouwer, 1952. 94 p. Wrappers (OiN 347)
Book number: 058907 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Elektra. (Vertaald door P. HAWINKELS). N.pl., n.d. (before 1976). 69 p. Pocket. 18 cm (OiN 347; Toneelserie Publiekstheater) (Slightly worn)
Book number: 078302 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Nederlandse tekst door E. de Waele. Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1966. 64 p. Pocket. 17 cm (Klassieke Galerij)
Book number: 159309 Euro 7,00

Keywords: Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, antike altertum antiquity, tragedy

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Oedipus te Colonus. Treurspel van Sophocles. Vertaald door mr. G.H. Betz. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 96 p. Cloth. 22 cm (Geerebaert LXXIX,36; OiN 347) (On the front flyleaf the 'ex libris' of the Dutch author Johan van der Woude'. (See his Wikipedia article 'Johan van der Woude")) (Cover slightly worn at the extremes)
Book number: 158772 Euro 14,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Colonus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Coloneus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 14,00
Book info

SOPHOCLES. Oedipus te Colonus. Treurspel van Sophocles. Vertaald door mr. G.H. Betz. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 96 p. Wrappers. 21.5 cm (Geerebaert LXXIX,36; OiN 347) (Cover scuffed)
Book number: 159343 Euro 8,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Colonus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Coloneus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 8,00
Book info

SOPHOCLES. De dood van Edipus, treurspel: Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Mr. W. BILDERDIJK. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789. XVI,101 p. Contemp. wrs. 22 cm (Geerebaert 79,7; OiN 346)(Engraved portrait of Sophocles on title)(Paper on the back partly gone; name on title; good paper)
Book number: 115665 Euro 42.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Colonus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Coloneus, Oedipus Rex, Oidipous, Sophocles, Sophokles

€ 42,00
Book info

SOPHOCLES. Edipus, koning van Thebe. Treurspel, het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der Ouden en Hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende door W. BILDERDIJK. Amst., Van der Kroe, 1779. (IV),156 p. Contemporary paper wrappers. 23 cm (Ref: STCN ppn 17136905X; Geereb. 79,6; OiN p. 346) (Cover scuffed) (Collation: pi2, A-H8, I8 (leaf I3 plus leaf chi1), K6)
Book number: 115664 Euro 55.00

Keywords: Dutch imprints, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oedipus Tyrannus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, Tragödie, antike altertum antiquity, tragedy

€ 55,00
Book info

SOPHOCLES. Oidipous. Koning Oidipous/Oidipous in Kolonos. (Bewerking door M. CROISET). N.pl., n.d. (1978). 142 p. Pocket 18 cm (OiN 347; Toneelserie Publiekstheater)
Book number: 114747 Euro 7.00

Keywords: &op, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Coloneus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Rex, Oidipous Tyrannos, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Koning Oedipus. Ingeleid, vertaald en toegelicht door dr. E. de Waele. 6e druk. Antwerpen, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1979. 70 p. Pocket. 17.5 cm (OiN 345; Klassieke Galerij)
Book number: 158650 Euro 6,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oidipous Tyrannos, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Koning Oidipus. In Afrikaanse verse vertolk deur Th. WASSENAAR. Met inleiding en aantekeninge van R. PRETORIUS. Johannesburg, Perskor, 1974. 94 p. Pb. 21 cm
Book number: 111391 Euro 10.00

Keywords: Afrikaans, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oedipus Tyrannus, Oidipous Tyrannos, Southafrican, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 10,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J.J.M. VAN DOORNIK. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955. XI,76 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 347; Klassieke Galerij) (Cover slightly worn)
Book number: 156219 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 5,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J.J.M. VAN DOORNIK. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955. XI,76 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 347; Klassieke Galerij)
Book number: 091683 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J. DE HAES. N.pl., Desclée de Brouwer, (1959). 83 p. H.cl. 20 cm (OiN 349; incl. faded dustjacket)
Book number: 114538 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 9,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vert. en ingel. door J. DE HAES. N.pl., Desclée de Brouwer, (1959). 83 p. Stiff wrs. (OiN 349)
Book number: 070419 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Filoktetes. Vertaling G. KOOLSCHIJN. Amsterdam, International Theatre & Film Books, Toneelgroep Amsterdam, 1991. 88,5 p. Pocket 18 cm
Book number: 153255 Euro 6.00

Keywords: Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktet, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, antike altertum antiquity, tragedy

€ 6,00
Book info