Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 521 - 540 of 620

SPINOZA. Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Vert. en toegelicht door N. VAN SUCHTELEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1932. 304 p. Cl.
Book number: 061722 Euro 13.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 13,00
Book info

SPRUIT,J.E. Textus iuris romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Samengesteld en vertaald door J. Spruit. en R. FEENSTRA. 3e herziene dr. Deventer, Kluwer, 1989. XII,307 p. Stiff wrs. 25 cm (OiN 55)
Book number: 115017 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Corpus Iuris Civilis, Digesta, Gai Institutiones, Gaius, Pauli Sententiae, Paulus, Roman history, Ulpiani epitome, Ulpianus, classical philology, codex, law, römische Geschichte, römisches Recht

€ 9,00
Book info

STIBBE,C.M. Sparta. Geschiedenis en cultuur der Spartanen. Bussum, De Haan, 1969. 372 p.; ills. & pls. Cl. 21 cm (OiN 56: 'Met o.m. vert. van Alcman en Tytraeus')
Book number: 103518 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Geschichte, Greek literature, Griechische Literatur, Sparta, history

€ 8,00
Book info

SUETONIUS. Levens der Romeinse keizers. Julius Caesar, Augustus, Tiberius. (Vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door D. den Hengst) Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspers, 1968. 240 p. Cloth. 21 cm (OiN 353)
Book number: 152561 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustus, Julius Caesar, Latin literature, Roman history, Tiberius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 6,00
Book info

SUETONIUS. Romeinse keizers. Ingeleid en vertaald door H. VERBRUGGEN. Leuven, Amersfoort, Acco, (1986). 3 vols: 126;172;128 p. Wrs. 24 cm (OiN 353; lower corner of 2 vols. sl. bumped)
Book number: 058183 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Roman history, Sueton, Suetonius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 21,00
Book info

SUETONIUS. Caligula. Vert. door J. ECTOR. Leuven, Kritak, 1987. 70 p. Pb. 20.5 cm (OiN 353)
Book number: 073068 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Caligula, Latin literature, Roman history, Sueton, Suetonius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 7,00
Book info

SUETONIUS. Nero, een negatieve held. Vert. & ingel. door R. DEHAMERS. Antw., Amst., Ned. Boekhandel, Wereldbibliotheek, 1974. 88 p. Wrs. (OiN 354; Klassieke Galerij; cover plasticized)
Book number: 073071 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Nero, Roman history, Sueton, Suetonius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 5,00
Book info

TACITUS. Opera minora. Vertaling J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1961. XI,302 p. Cl. 22 cm (OiN 359; including dustjacket)
Book number: 115139 Euro 19.00

Keywords: Agricola, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dialogus de oratoribus, Germania, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur, vita Agricolae

€ 19,00
Book info

TACITUS. Opera minora. Vertaling J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1961. XI,302 p. Cl. 22 cm (OiN 359)
Book number: 108691 Euro 17.00

Keywords: Agricola, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dialogus de oratoribus, Germania, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur, vita Agricolae

€ 17,00
Book info

TACITUS. Nero. Volgens de Jaarboeken van Publius Cornelius Tacitus vertaald door S. KOPERBERG. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1951. 129 p. Stiff wrappers. 18 cm (OiN 360)
Book number: 091660 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Latin literature, Nero, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 7,00
Book info

TACITUS. Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. MEIJER. Haarlem, Tjeenk Willink, 1959. XLI,541 p. Cloth. 22 cm (OiN 359)
Book number: 068019 Euro 14,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Augustus, Caligula, Claudius, Nero, Roman history, Tiberius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 14,00
Book info

TACITUS. Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1959. XLI,541 p. Cl. 22 cm (OiN 359; cover plasticized)
Book number: 075964 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 13,00
Book info

TACITUS. Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1970. XLI,541 p. Cl. (OiN 359; plasticized)
Book number: 071666 Euro 12.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 12,00
Book info

TACITUS. Jaarboeken (Ab excessu divi Augusti annales). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.W. MEIJER. Baarn, Ambo, 1990. 601 p. Cloth 22 cm (Including worn dustjacket; back of the dustjacket faded)
Book number: 151328 Euro 29.00

Keywords: Annales, Latin literature, Roman history, antike altertum antiquity, römische Geschichte, römische Literatur

€ 29,00
Book info

TACITUS. Dialoog over de welsprekendheid, Agricola, Germania. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.W. MEIJER. Baarn, Ambo, 1992. 315 p. Cloth 22 cm (OiN 359; no dustjacket)
Book number: 089155 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dialogus de oratoribus, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 21,00
Book info

TACITUS. Dialoog over de welsprekendheid. Vertaald, ingeleid en toegelicht door E. DE WAELE. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1950. 12,63 p. Hardb. 18 cm (OiN 360; KG; including dustjacket)
Book number: 105299 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dialogus de oratoribus, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 8,00
Book info

TACITUS. Boexken van Cornelius Tacitus van de geleghenheit, zeeden, ende volken van Germaniën. Vertaald door P.C. HOOFT. Van inl. en aant. voorzien door H. BRUCH. Den Haag, Servire, 1943. 56 p. Hardbound 21 cm (OiN 359; foxed; name on front flyleaf)
Book number: 111211 Euro 7,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Germania, Latin literature, Roman history, Tacitus, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 7,00
Book info

TACITUS. Historiën. Vert. J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1958. XLV,361 p. Cloth (OiN 359; cover plasticized)
Book number: 075965 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Historiae, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 11,00
Book info

TACITUS. Historiën. Vert. J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1967. XLV,361 p. Cl. 21 cm (OiN 359)
Book number: 085294 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Historiae, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Book info

TACITUS. Historiën. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.W. MEIJER. Baarn, Ambo, 1991. 420 p. Cloth 22 cm (OiN 359; including slightly worn & faded dustjacket)
Book number: 111119 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Historiae, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Book info