Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 541 - 560 of 650

SOPHOCLES. Philoktetes. Metrisch vert. door J. VAN LEEUWEN. 2e uitgave. Leiden, Sijthoff, (1910). XI,82 p. Wrappers 20 cm (OiN 346; occ. pencil underl.; backcover spotted)
Book number: 017844 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 8,00
Book info

SOPHOCLES. Philoctetes, tragedie van Sophocles. Vertaald door L. DE JONG. Ingeleid door J.C. Bruijn. Amst., Wereldbibliotheek, 1933. 80 p. Cloth 19 cm (OiN 349) (DBNL still does not know who the translator L. de Jong is. This translation is however the first fruit of the Dutch historian Loe de Jong, 1914-2005. It was published in 1933, when he was only 19. Every Dutchman knows him as the author of the monumental and authoritative 14 volume 'The kingdom of the Netherlands during the Second World War', as a television VIP, journalist, and till his retirement in 1979 the face and Head of the RIOD (nowadays NIOD), the State institute for War-, Holocaust and Genocide Studies. He was of Jewish origin and succeeded in escaping to England in the first days of the Second World War. His parents, sister and twin brother were killed by the Germans. De Jong, of humble origin, visited the Vossius Gymnasium in Amsterdam, an excellent liberal gymnasium which had a lot of ...

€ 10,00
Book info

SOPHOCLES. Herakles' dood, Vrouwen van Trachis. Vertaald door Jan Pieters. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. 58 p. Paperback. 20.5 cm (Nieuw Vormen. OiN 346)
Book number: 156143 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Trachiniae, Trachiniai, Trachis, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 5,00
Book info

SOPHOCLES. Herakles' dood, Vrouwen van Trachis. Vertaald door Jan Pieters. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. 58 p. Paperback. 20.5 cm (Nieuw Vormen. OiN 346)
Book number: 073104 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Trachiniae, Trachiniai, Trachis, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 5,00
Book info

SPIEGEL VAN DE GRIEKSE POEZIE VAN OUDHEID TOT HEDEN. Samengesteld door H. WARREN & M. MOLEGRAAF. Amsterdam, Meulenhoff, (1988) 421 p. Paperback 22 cm (OiN 55)
Book number: 111327 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Dichtkunst, Greek, Poesie, byzantine, byzantinische, griechische, neogreek literature, neugriechische Literatur, poetry

€ 15,00
Book info

SPINOZA. Ethica. Vert. door J.C. LOGEMANN. Amst., Cohen, n.d. 276 p. Cl. (De groote denkers der eeuwen)
Book number: 060868 Euro 14.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 14,00
Book info

SPINOZA. Uren met Spinoza. Een keur van stukken uit zijne werken, vert. en van een inl. en aant. voorzien door J.D. BIERENS DE HAAN. 2e dr. Baarn, Hollandia, 1917. 218 p. Cl. (Sl. foxed)
Book number: 067075 Euro 17.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 17,00
Book info

SPINOZA. Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Vert. en toegelicht door N. VAN SUCHTELEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1932. 304 p. Cl.
Book number: 061722 Euro 13.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 13,00
Book info

SPRUIT,J.E. Textus iuris romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Samengesteld en vertaald door J. Spruit. en R. FEENSTRA. 3e herziene dr. Deventer, Kluwer, 1989. XII,307 p. Stiff wrs. 25 cm (OiN 55)
Book number: 115017 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Corpus Iuris Civilis, Digesta, Gai Institutiones, Gaius, Pauli Sententiae, Paulus, Roman history, Ulpiani epitome, Ulpianus, classical philology, codex, law, römische Geschichte, römisches Recht

€ 9,00
Book info

STIBBE,C.M. Sparta. Geschiedenis en cultuur der Spartanen. Bussum, De Haan, 1969. 372 p.; ills. & pls. Cl. 21 cm (OiN 56: 'Met o.m. vert. van Alcman en Tytraeus')
Book number: 103518 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Geschichte, Greek literature, Griechische Literatur, Sparta, history

€ 8,00
Book info

SUETONIUS. Levens der Romeinse keizers. Julius Caesar, Augustus, Tiberius. (Vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door D. den Hengst) Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspers, 1968. 240 p. Cloth. 21 cm (OiN 353)
Book number: 152561 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustus, Julius Caesar, Latin literature, Roman history, Tiberius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 6,00
Book info

SUETONIUS. Romeinse keizers. Ingeleid en vertaald door H. VERBRUGGEN. Leuven, Amersfoort, Acco, (1986). 3 vols: 126;172;128 p. Wrs. 24 cm (OiN 353; lower corner of 2 vols. sl. bumped)
Book number: 058183 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Roman history, Sueton, Suetonius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 21,00
Book info

SUETONIUS. Caligula. Vert. door J. ECTOR. Leuven, Kritak, 1987. 70 p. Pb. 20.5 cm (OiN 353)
Book number: 073068 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Caligula, Latin literature, Roman history, Sueton, Suetonius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 7,00
Book info

SUETONIUS. Nero, een negatieve held. Vert. & ingel. door R. DEHAMERS. Antw., Amst., Ned. Boekhandel, Wereldbibliotheek, 1974. 88 p. Wrs. (OiN 354; Klassieke Galerij; cover plasticized)
Book number: 073071 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Nero, Roman history, Sueton, Suetonius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 5,00
Book info

SULPICIUS SEVERUS. Het leven van de Heilige Martinus. Vertaald en ingeleid door P. NISSEN & E. ROSE. Kampen, Kok, 1997. 72 p. Pb. 21 cm (OiN Suppl. 101; Christelijke Bronnen 11)
Book number: 114343 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin, Martinus, Patristics, Patristik, Römische, Spätantike, Vita Martini, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 10,00
Book info

TACITUS. Opera minora. Vertaling J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1961. XI,302 p. Cl. 22 cm (OiN 359; including dustjacket)
Book number: 115139 Euro 19.00

Keywords: Agricola, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dialogus de oratoribus, Germania, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur, vita Agricolae

€ 19,00
Book info

TACITUS. Opera minora. Vertaling J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1961. XI,302 p. Cl. 22 cm (OiN 359)
Book number: 108691 Euro 17.00

Keywords: Agricola, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dialogus de oratoribus, Germania, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur, vita Agricolae

€ 17,00
Book info

TACITUS. Nero. Volgens de Jaarboeken van Publius Cornelius Tacitus vertaald door S. KOPERBERG. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1951. 129 p. Stiff wrappers. 18 cm (OiN 360)
Book number: 091660 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Latin literature, Nero, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 7,00
Book info

TACITUS. Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1959. XLI,541 p. Cl. 22 cm (OiN 359; cover plasticized)
Book number: 075964 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 13,00
Book info

TACITUS. Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. MEIJER. Haarlem, Tjeenk Willink, 1959. XLI,541 p. Cloth. (OiN 359)
Book number: 067973 Euro 14,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Annales, Antike, Antiquity, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Book info