Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 561 - 580 of 620

THUCYDIDES. De ondergang der Meliërs, en de Rede van Pericles. Twee aspecten der Atheensche democratie. Vertaald en ingeleid door D. LOENEN. 2e dr. Amst., Wereldbibliotheek, 1946. 53 p. Hardb. 20 cm (OiN 373; partly foxed)
Book number: 097652 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, griechische Geschichte

€ 6,00
Book info

THUCYDIDES. Syracuse weerstaat Athene. Historiën boek VI & VII. Vert. M.A. SCHWARTZ. Ingel. en toegelicht door E. Visser. Haarlem, Tj. Willink, 1962. IX,179 p. Cl. (OiN 372, & 163, s.v. Diodorus Siculus, p. 146-150, passim, 2 fragm. uit boek 13 (Sicilië) door E. Visser)
Book number: 023625 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, griechische Geschichte

€ 7,00
Book info

THUCYDIDES. Thoukudides' Navorschingen. De Peloponnesische oorlog. Vertaald door H.M. BOISSEVAIN & H.J. BOEKEN. Boek VII. Haarlem, Boissevain, 1923. XII,165 p. Wrappers. 19 cm (Greek text and translation)
Book number: 091772 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, griechische Geschichte

€ 8,00
Book info

TIBULLUS. Liefdegedichten. Elegieën. Vertaald, ingeleid en toegelicht door A. GERLO. Antw., De Nederlandsche Boekhandel, 1949. XII,100 p. Wrs. 18 cm (OiN 373; Klassieke Galerij)
Book number: 115342 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Elegie, Latin literature, Tibull, Tibullus, elegy, poetry, römische Literatur

€ 6,00
Book info

TIBULLUS. Elegieën, en andere gedichten uit het Corpus Tibullianum. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. NAGELKERKEN. Baarn, Ambo, (1994). 137 p. Cloth 22 cm (OiN Suppl. 104; includingdustjacket; name on front flyleaf)
Book number: 111593 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Elegie, Latin literature, Tibull, Tibullus, classical philology, elegy, römische Literatur

€ 15,00
Book info

TWEE-ENDERTIG GRIEKSE VERZEN. Gedichten uit het oude Griekenland. Redactie J. KLEISEN & R. FERWERDA. Kampen, Agora, 2000. 77 p., ills. Hardb. (OiN Suppl. 13; t. & tr.)
Book number: 067979 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, classical philology, poetry

€ 8,00
Book info

VERGILIUS. Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingel. en van verbindenden tekst voorzien door G.F. DIERCKS. Haarlem, Spaarnestad, 1951. 336 p. Cloth 19 cm (OiN 381; Klassieke Bibliotheek 8)
Book number: 068062 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 9,00
Book info

VERGILIUS. Bucolica, Georgica, Aeneis. Vertaald door A. VAN WILDERODE. Tekeningen van Ianchelevici. Nijmegen, Brugge, Uitgeverij B. Gottmer, Uitgeverij Orion, (1978) 279 p., illustrations. Cloth 43 cm (OiN 380; including dustjacket and a slip case) (No. 298 of 750 copies printed, signed by the translator and the artist. Huge book, thick paper, and printed in Bembo 12 points) (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 150941 Euro 82.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Bucolica, Eclogae, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 82,00
Book info

VERGILIUS. Bucolica. Ingeleid, vertaald en toegelicht door A. VAN WILDERODE. N.pl., Desclée De Brouwer, 1971. 165 p. Pb. 20 cm (OiN 380)
Book number: 104885 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Bucolica, Eclogae, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Book info

VERGILIUS. De werken van J. van den Vondel. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. 1646. Publius Virgilius Maroos Wercken (deel) 1. Gent, A. Siffer, n.d. (1890) XII,244 p.; ills. Cloth 18 cm (OiN 379; translation of Eclogae, Georgica and Aeneis I-III)(Frontcover and back gilt)
Book number: 150597 Euro 10.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Bucolica, Eclogae, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Vondel, classical philology, römische Literatur

€ 10,00
Book info

VERGILIUS. J. van den Vondels vertalingen met aanteekeningen van J. van Lennep. Opn. uitgeg. door J.H.W. Unger. P. Virgilius Maroos Wercken (deel) 2. Leiden, Sijthoff, n.d. (1890) 267 p.; ills. Grey cloth 18 cm (OiN 379; translation of Aeneis IV-XII)(Some wear to head & tail of the spine)
Book number: 072786 Euro 9.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Vondel, classical philology, römische Literatur

€ 9,00
Book info

VERGILIUS. Aeneis. Metrisch vertaald door J.L. CHAILLET. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. 321,3 p. Cloth 24 cm (OiN 380; Cover worn at the extremes)
Book number: 151050 Euro 13.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 13,00
Book info

VERGILIUS. Aeneis. Metrisch vertaald door J.L. CHAILLET. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. 321,3 p. Half cloth (OiN 380; rebound)
Book number: 050053 Euro 10.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 10,00
Book info

VERGILIUS. Aeneis. Metrisch vert. door J.L. CHAILLET. 2e dr. Zutphen, Thieme, 1920. 323 p. Cl. 23 cm (This 2nd ed. not mentioned in OiN 380)
Book number: 098015 Euro 12.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 12,00
Book info

VERGILIUS. Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. D'HANE-SCHELTEMA. Amst., Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2000. 368 p. Cloth 25 cm (OiN 107)(Including dustjacket)
Book number: 114073 Euro 36.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 36,00
Book info

VERGILIUS. De Aeneis van Publius Vergilius Maro. Metrisch vertaald door P.W. DE KONING. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1915. XI,332 p. Half cloth 25 cm (OiN 380)(Covers slightly worn and spotted)
Book number: 151049 Euro 21.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 21,00
Book info

VERGILIUS. Aeneis. Een bloemlezing uit de twaalf boeken. Ingeleid, toegelicht en vertaald door E. De Laet. Antwerpen, Amsterdam, Standaard Uitgeverij, (1979). 166 p. Paperback 20.5 cm (Astra; cover slightly used; some faint pencil)
Book number: 150830 Euro 9.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Antike, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, römische Literatur

€ 9,00
Book info

VERGILIUS. Aeneïs. Heldendicht over Aeneas. Vertaling in hexameters (door) H. SCHOONHOVEN. Bussum, Gooibergpers, 2003. 367 p. Hardbound. 25 cm
Book number: 114071 Euro 25.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 25,00
Book info

VERGILIUS. De zwerftocht van Aeneas. Aeneis boek 1, 2, 4, 6 vertaald en toegelicht door P. SCHRIJVERS. Groningen, Historische Uitgeverij, 1995. 153 p. Paperback 22 cm (OiN Suppl. 107)
Book number: 117762 Euro 8.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 8,00
Book info

VERGILIUS. De zwerftocht van Aeneas. Aeneis boek 1, 2, 4, 6 vertaald en toegelicht door P. SCHRIJVERS. Groningen, Historische Uitg., 1995. 153 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 107)
Book number: 089156 Euro 8.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 8,00
Book info