Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 61 - 80 of 660

ARISTOTELES. Metaphysica, Kleine Alfa. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. VERHOEVEN. Baarn, Ambo, 1995. 116 p. Cloth. 22 cm (OiN Suppl. 31; including dustjacket; text, translation & commentary; as new)
Book number: 089991 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Aristoteles, Aristotle, Greek literature, Griechische Literatur, Metaph. Metaphysica, Philosophie, classical philology, philosophy

€ 11,00
Book info

ARISTOTELES. Metaphysica, Kleine Alfa. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. VERHOEVEN. Baarn, Ambo, 1995. 116 p. Cl. 22 cm (OiN Suppl. 31; incl. dustjacket; t., tr. & comm.)
Book number: 114038 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Aristoteles, Aristotle, Greek literature, Griechische Literatur, Metaph. Metaphysica, Philosophie, classical philology, philosophy

€ 11,00
Book info

ARISTOTELES. Over dieren. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R. FERWERDA. Groningen, HU, 2000. 223 p. H.cl. 25 cm (OiN Suppl. 31; Aristoteles in Nederl. vert. 2; incl. faded dustjacket; else fine)
Book number: 112820 Euro 27.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 27,00
Book info

ARISTOTELES. Over melancholie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ph. VAN DER EIJK. Groningen, HU, 2001. 42 p. Hardb. 20 cm (OiN Suppl. 32)
Book number: 112823 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Medizin, Melancholie, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, griechische, medicine, melancholy

€ 13,00
Book info

ARISTOTELES. Retorica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. HUYS. Groningen, HU, 2004. 275 p. H.cl. 25 cm (Incl. dustjacket)
Book number: 114095 Euro 29.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Rhetorik, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, rhetoric

€ 29,00
Book info

ARISTOTELES. Over het geheugen, de slaap en de droom. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ph. VAN DER EIJK. Groningen, HU, 2003. 108 p. Pb. 21 cm
Book number: 112826 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Erinnerung, Greek literature, Schlafe, Träume, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, dreams, griechische, memory, sleep

€ 14,00
Book info

ASTERIUS OF AMASEA. Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia. Vert. en ingel. door F. VAN DER MEER & G. BARTELINK. Nijmegen, Dekker & v.d.Vegt, 1976. (VI),270 p. Pb. 20 cm (OiN 101)
Book number: 076122 Euro 10.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology, early christianity, frühes Christentum

€ 10,00
Book info

AUGUSTINUS. Ooit een land van kloosters. Teksten van Augustinus over het kloosterleven. Inleiding en vertaling door T.J. VAN BAVEL. Heverlee, Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 1999. 303 p. Hardbound 25 cm (OiN Suppl. 34)
Book number: 150390 Euro 16.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 16,00
Book info

AUGUSTINUS. Augustinus-Brevier. Samengesteld door L. JANSSEN. Leuven, Castrum, 1984. 803 p. Cl. 22 cm (OiN p. 105 'Rijke 'jaarkrans' van fragm. uit Conf., Sermones en exegetische werken'; Anthology, transl. only, Bible paper)
Book number: 114049 Euro 46.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, sermones

€ 46,00
Book info

AUGUSTINUS. Verhandelingen over het Evangelie volgens Sint Jan. Bewerkt door H.J. SCHEERMAN. Amst., de R.K. Boekcentrale, 1940. 2 vols: 92;103 p. Wrs. 19 cm (OiN 111; Getuigen 1 & 2; tr. of 1-6, with intr.)
Book number: 029476 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Bibel, Bible, Johannes, Latin literature, Neues Testament, New Testament, Novum Testmentum, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Book info

AUGUSTINUS. Augustinus over den staat. Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door A. SIZOO. Kampen, Kok, 1947. 115 p. Cloth 22 cm (OiN p. 104)
Book number: 150385 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, De Civitate Dei, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 10,00
Book info

AUGUSTINUS. Augustinus: 'de Staat Gods'. Bewerkt door J. WYTZES. Kampen, Kok, 1947. 242 p. Cl. 25 cm (OiN p. 106: Overzicht van het geheel, en vertal. van belangr. fragm., met inl. en voetnoten)
Book number: 076915 Euro 15.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus. de civitate Dei, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 15,00
Book info

AUGUSTINUS. De Belijdenis van den H. Augustinus in tien boeken. Volgens de uitgave der Benedictijnen uit de Vergadering van de H. Maurus; Op nieuw uit het Latijn vertaald, en met ophelderende aanmerkingen en kantteekeningen voorzien door een Roomsch 'Catholiek' Priester. Amsterdam, A. Zweesaardt, 1829. XXII,359 p. Half calf 17.5 cm (Not in OiN) (Binding worn at the extremes. Hinges cracking. Bookplate at the front pastedown: 'Zevende Prijs aan (erased name) Tot Bewijs van Naarstigheid en Zedelyk Gedrag in de Christelijke Leering in (name of the school erased). Amsterdam, anno 1833') (The translator is according to the Dutch critic and author Frans Erens the professor Johannes Matthias Schrant. His translation is, Erens observes, rather free. ('Het is een tamelijk vrije bewerking') (See 'Aurelius Augustinus, Belijdenissen in XIII boeken, vertaald door Frans Erens', Amsterdam, 1924, p. XVII) Johannes Matthias Schrant, ...

€ 55,00
Book info

AUGUSTINUS. Belijdenissen in XIII boeken. Vert. door F. ERENS. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. XV,371 p. Cloth 25 cm (OiN 107)
Book number: 078847 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 19,00
Book info

AUGUSTINUS. Belijdenissen in XIII boeken. Vert. door F. ERENS. 2e herz. dr. Amst., Bussum, v.Looy, Brand, 1917. XVI,300 p. Wrs. (OiN 107)
Book number: 021334 Euro 16.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 16,00
Book info

AUGUSTINUS. Belijdenissen in XIII boeken. Vert. door F. ERENS. 3e dr. Amst., v.Looy, 1919. XXIII,412 p. Cl. (OiN 107)
Book number: 012842 Euro 11.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 11,00
Book info

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald door J. FERNHOUT. Haarlem, Tjeenk Willink, 1929. XXVII,266 p. Cloth 19 cm
Book number: 117859 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 13,00
Book info

AUGUSTINUS. De Belijdenissen. Om dagelijks uit te lezen, verkort en bewerkt door Sipke van der Land. Kampen, Kok, 1977. 70 p. Paperback 21 cm (Not in OiN; a very abridged version of the Confessions) (Stamp on the inside of the frontcover)
Book number: 153107 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 5,00
Book info

AUGUSTINUS. De belijdenissen in XIII boeken. Vert. door J.A. VAN LIESHOUT. 2e dr. Amst., Wereldbibliotheek, 1942. XVI,363 p. H.cl. (OiN 107)
Book number: 050919 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Book info

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Vert. door J.A. VAN LIESHOUT. (3e dr.). Antw., Nederlandsche Boekhandel, 1947. Sm.8vo. VIII,363 p. Cl. (OiN 107; KG 31; cover soiled & sl. worn)
Book number: 041649 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Book info