Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 81 - 100 of 639

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Tekstkeuze en inleiding C. WHITE. Vertaling J. van Neer, W. Sleddens, & A. Tigchelaar. Geïllustreerd met miniaturen en handschriften uit de British Library. Baarn, Ten Have, 2001. 93 p., ills. Hardb. 22 cm (OiN Suppl. 35; incl. dustjacket)
Book number: 115045 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 11,00
Book info

AUGUSTINUS. Over zelftucht. De adel van het christelijk huwelijk. Bewerkt door M. Ruhe. Amst., de R.K. Boekcentrale, 1941. 77 p. Wrs. (Getuigen I,6, tr. of 'de continentia')(OiN 107)
Book number: 114263 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 7,00
Book info

AUGUSTINUS. Over het credo. Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool. Vertaald en ingeleid door A. SIZOO & G.C. BERKOUWER. Kampen, Kok, (1941). 225 p. Cl. 22 cm (OiN p. 108)
Book number: 114096 Euro 18.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 18,00
Book info

AUGUSTINUS. De Belijdenissen van den H. Augustinus in XII boeken. (S. Augustini Confessionum libri tredecim) Vertaald door J.A. VAN LIESHOUT. (Amst.), Wereldbibliotheek, 1930. XVI,363 p. Cloth 18 cm (OiN 107; First edition)
Book number: 150329 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 8,00
Book info

AUGUSTINUS. Het werk van monniken. De opere monachorum. Vertaald door L. BAAS, V. HUNINK. Zoetermeer, Meinema, 2002. 102 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 35)
Book number: 114552 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustinus, De opera monachorum, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 15,00
Book info

AUGUSTINUS. Enchiridion. Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde. Bewerkt door C. BLOEMEN. Roermond, Romen, (1930). 174 p. Cloth 16.5x13 cm (OiN p. 108)
Book number: 150335 Euro 15.00

Keywords: Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Enchiridium, Latin Literatur, early christian literature, enchiridion, frühchristliche Literatur, römische Literatur

€ 15,00
Book info

AUGUSTINUS. Homilieën over het Evangelie van Johannes, (deel) I. Bloemlezing samengesteld en vertaald door C. BEUKERS. Brugge, Utrecht, Desclée de Brouwer, 1967. 89 p. Pb. 19 cm (OiN 111)
Book number: 104818 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Book info

AUGUSTINUS. Gods zorg voor de wereld. (Sermo de providentia) Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Gehlen-Springorum, V. Hunink, H. van Reisen en A. Six-Wienen. Budel, Damon, 2012. 32 p. Hardbound 20.5 cm (Privately distibuted by the 'Augustijns Instituut')
Book number: 117857 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, sermo de providentia

€ 14,00
Book info

AUGUSTINUS. Commentaar op psalm 118/119. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. Van Bavel O.S.A. Baarn, Antwerpen, Ambo, Kritak, 1996. 180 p. Cloth 22 cm (Including dustjacket; stamp on first flyleaf) (OiN Suppl. 36)
Book number: 153296 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustinus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, in psalmos enarrationes, late antiquity

€ 18,00
Book info

AUGUSTINUS. Preken voor het volk, handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd. Vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. Utrecht, Brussel, Spectrum, 1948. LXXII,469 p. Cloth. 21 cm (OiN 114; Monumenta Christiana I,1)
Book number: 104284 Euro 23.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 23,00
Book info

AUGUSTINUS. Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar. (Sermones de tempore). Vertaald door Joost van Neer (et alii), ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama O.S.A. Baarn, Ambo, (1996). 295 p. Cloth 22 cm (OiN Suppl. 36; including a somewhat worn dustjacket; name and stamp on front flyleaf)
Book number: 117067 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 19,00
Book info

AUGUSTINUS. Over den waren godsdienst. Vertaald door Gerard Wijdeveld. Amsterdam, Antwerpen, De Spieghel, Het Kompas, (1937). 144 p. Cloth. 25 cm (Translation of 'De vera religione')
Book number: 055166 Euro 18.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Latin literature, Spätantike, classical philology, de vera religione, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 18,00
Book info

AUGUSTINUS. Over den waren godsdienst. Vertaald door Gerard Wijdeveld. Amsterdam, Antwerpen, De Spieghel, Het Kompas, (1937). 144 p. Wrappers. 25 cm (OiN 115; translation of 'De vera religione')
Book number: 100848 Euro 15.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Latin literature, Spätantike, classical philology, de vera religione, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 15,00
Book info

AUGUSTINUS.- BAVEL,T.J. VAN. Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus' bekering. 'Veel te laat heb ik jou liefgekregen'. Vertaling en commentaar. Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1986. 229 p., illustrations. Stiff wrappers 25 cm (OiN 105; anthology, including a translation of the 'Vita Augustini' of Possidius)(Name on front flyleaf erased with type-out)
Book number: 150700 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 19,00
Book info

AUGUSTINUS.- MEER,F. VAN DER. Augustinus, de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader. Utrecht, Brussel, Spectrum, 1947. 613 p.; 12 pls., map. Cl. 23 cm (OiN p. 112)
Book number: 114050 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 15,00
Book info

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,J.N. De Romeinsche catacomben en haar fresco's. Den Haag, Daamen, 1933. VII,184 p.; ills. & pls. Half Cloth. 25 cm (OiN p. 37)
Book number: 045262 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Catacombs, Einschriften, Epigraphik, Katakomben, Rom, Roman history, Rome, classical philology, early christianity, epigraphy, frühes Christentum, inscriptions, römische Geschichte

€ 17,00
Book info

BARTELINK,G.J.M. De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme. Baarn, Ambo, 1993. 214 p. Cl. 22 cm (OiN Suppl. 11; incl. dustjacket)
Book number: 114406 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Latin christianity, Monachismus, Mönchen, early Christian history literature, early christianity, frühchristliche Geschichte Literatur, monachism, monasticism, monks

€ 18,00
Book info

BASILIUS. De heilige Basilius de Grote. Met teksten ingeleid, en uit het Grieks vertaald door de Benedictinessen van Bonheiden. Bonheiden, 1983. 187 p. Stiff wrs. 20 cm (OiN 121; Kerkvaderteksten met commentaar 8)
Book number: 114364 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Basil, Basilius, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Patristics, Patristik, Spätantike, ancient history, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 11,00
Book info

BLINDNESS.- Méér dan steen voelen. Een poëtische bloemlezing door J.W. Schulte Nordholt & J. Wit. Amst., Arbeiderspers, 1970. 67 p. Stiff wrs. 21 cm (Not in OiN; anthology; translations into Dutch of poems on blindness, blind people; Homer, Sophocles, Anthologia Graeca (3), P.C. Hooft, Revius, Huygens, Milton, Baudelaire, E. Dickinson et alii; publ. on occasion of the 75th anniversary of the 'Nederlandse Blindenbond')
Book number: 114300 Euro 19.00

Keywords: Anthologia Graeca, Antike, Blindheit, Demodokos, Homer, Homerus, Oedipus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, blindness

€ 19,00
Book info

BOETHIUS. De vertroosting van de filosofie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. BROUWER. 2e druk. Baarn, Ambo, (2000). 264 p. Paperback 22 cm (OiN 124)
Book number: 152470 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Boethius, Latin literature, Philosophie, classical philology, philosophy, römische Literatur

€ 18,00
Book info