Loading...

Varia


Results 601 - 614 of 614

WILLIAM OF ORANGE.- (Themanummer Willem van Oranje) Alkmaar, 1984. 64 p. Stiff wrappers. (Hermeneus, 56 jaargang, nr. 4, oktober 1984. 3 articles on 24 p. on William of Orange)
Book number: 156052 Euro 7.00

Keywords: Dutch history, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, niederländische Geschichte

€ 7,00
Book info

WIMMER,C.A. Geschichte der Gartentheorie. Darmstadt, WB, 1989. XIV,486 p., ills. Hardb. (NP s.v. Park)
Book number: 065310 Euro 17.00

Keywords: Garten, Geschichte, antike altertum antiquity, garden, history

€ 17,00
Book info

WIMSATT,W.K. & C. BROOKS. Literary criticism. A short history. N.Y., Random House, (1957). 755,22 p. Pb. 21 cm (The black paint on the frontcover is partly worn away; else a good copy; the first 155 are on antiquity and Middle Ages)
Book number: 115359 Euro 11.00

Keywords: Literatur, interpretation, literary criticism, literature

€ 11,00
Book info

WITGENSTEIN,L. Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. HERMANS. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1975. 187 p. Cloth 22 cm (Back slightly faded)
Book number: 151166 Euro 25.00

Keywords: Philosophie, philosophy

€ 25,00
Book info

WOLF,N. Malerei verstehen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012. 208 p., ills. Hardbound 23 cm
Book number: 115803 Euro 10.00

Keywords: Kunst, Malerei, art, painting

€ 10,00
Book info

WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN. Deel III, algemene woordenschat. Aflevering 6: school en kinderspelen. Door T. DE PAUW, M. LEFEBVRE & J. VAN KEYMEULEN. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde Univ. Gent, 2008. XLVIII,663 p., ills. Stiff wrs. 24 cm
Book number: 114164 Euro 26.00

Keywords: Dutch linguistics, Niederländische Sprachwissenschaft

€ 26,00
Book info

WORSTELENDE WETENSCHAP. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Een bundel artikelen uitgegeven naar aanleiding van het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der (natuur-)wetenschappen, gebouden te Middelburg van 25 tot 27 april 1986. N.pl., Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1986. 244 p., ills. Stiff wrappers 24 cm
Book number: 116864 Euro 16.00

Keywords: Dutch history, Wissenschaft, Zeeland, niederländische Geschichte, science

€ 16,00
Book info

WRANGEL,E. De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap. Uit het Zweedsch vertaald. Leiden, Brill, 1901. 420 p. Wrappers 26 cm (Cover spotted and somewhat chipping along the edged; paper on the back wearing away)
Book number: 116865 Euro 16.00

Keywords: Geschichte der Wissenschaft, Low Countries, Schweden, Sweden, The Netherlands, Zweden, die Niederlanden, history of scholarship

€ 16,00
Book info

ZELLE. Untersuchungen zur Deutschen Metrik. Bln., 1834. 26 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium zum grauen Kloster, Bln., total 46 p.)
Book number: 107294 Euro 10.00

Keywords: German literature, Metrik, deutsche Literatur, metrics

€ 10,00
Book info

ZIADEH,F.J. & R.B. WINDER. An introduction to modern Arabic. Princeton, Princeton Univ. Press, 1957. 12,298 p. Cl. 24 cm
Book number: 103070 Euro 13.00

Keywords: Arab language, Araber. Sprachwissenschaft, Arabische Sprache, Arabs, Linguistigs

€ 13,00
Book info

ZORAS,G. HOI LOGOTECHNES TÊS PALAIAS KAI TÊS NEAS ATHÊNAIKÊS SCHOLÊS STON PH.S. PARNASSOS. Athens, Parnassos, 1993. 310 p. Wrs. 24 cm
Book number: 104362 Euro 21.00

Keywords: Greece, Griechenland, Neugriechisch, New Greek, Parnassos Literary Society, Parnassos Review

€ 21,00
Book info

ZUIJDERHOUDT-HULST,W.A. Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk. Meppel, 1976. X,289 p. Wrs. (Diss., Groningen)(Frontcover sl. bent)(From the mid of the 16th century till 1893)
Book number: 065824 Euro 12.00

Keywords: Bibliothek, Geschichte, Gouda, Librije, history, library

€ 12,00
Book info

ZWAAN,F.L. Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht. Groningen, Batavia, Wolters, 1939. VIII,405 p. Stiff wrs.
Book number: 073344 Euro 19.00

Keywords: Dutch linguistics, Grammatik, Niederländische Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaft, grammar, linguistics

€ 19,00
Book info

ZWAAN,J. Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid. Amst., Hakkert, 1973. XVII,642 p. Cl. (Diss.) (Rebound)
Book number: 024389 Euro 28,00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Dutch history, niederländische Geschichte, religion

€ 28,00
Book info