Loading...

Varia


Results 621 - 629 of 629

WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN. Deel III, algemene woordenschat. Aflevering 6: school en kinderspelen. Door T. DE PAUW, M. LEFEBVRE & J. VAN KEYMEULEN. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde Univ. Gent, 2008. XLVIII,663 p., ills. Stiff wrs. 24 cm
Book number: 114164 Euro 26.00

Keywords: Dutch linguistics, Niederländische Sprachwissenschaft

€ 26,00
Book info

WORSTELENDE WETENSCHAP. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Een bundel artikelen uitgegeven naar aanleiding van het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der (natuur-)wetenschappen, gebouden te Middelburg van 25 tot 27 april 1986. N.pl., Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1986. 244 p., ills. Stiff wrappers 24 cm
Book number: 116864 Euro 16.00

Keywords: Dutch history, Wissenschaft, Zeeland, niederländische Geschichte, science

€ 16,00
Book info

WRANGEL,E. De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap. Uit het Zweedsch vertaald. Leiden, Brill, 1901. 420 p. Wrappers 26 cm (Cover spotted and somewhat chipping along the edged; paper on the back wearing away)
Book number: 116865 Euro 16.00

Keywords: Geschichte der Wissenschaft, Low Countries, Schweden, Sweden, The Netherlands, Zweden, die Niederlanden, history of scholarship

€ 16,00
Book info

ZELLE. Untersuchungen zur Deutschen Metrik. Bln., 1834. 26 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium zum grauen Kloster, Bln., total 46 p.)
Book number: 107294 Euro 10.00

Keywords: German literature, Metrik, deutsche Literatur, metrics

€ 10,00
Book info

ZIADEH,F.J. & R.B. WINDER. An introduction to modern Arabic. Princeton, Princeton Univ. Press, 1957. 12,298 p. Cl. 24 cm
Book number: 103070 Euro 13.00

Keywords: Arab language, Araber. Sprachwissenschaft, Arabische Sprache, Arabs, Linguistigs

€ 13,00
Book info

ZORAS,G. HOI LOGOTECHNES TÊS PALAIAS KAI TÊS NEAS ATHÊNAIKÊS SCHOLÊS STON PH.S. PARNASSOS. Athens, Parnassos, 1993. 310 p. Wrs. 24 cm
Book number: 104362 Euro 21.00

Keywords: Greece, Griechenland, Neugriechisch, New Greek, Parnassos Literary Society, Parnassos Review

€ 21,00
Book info

ZUIJDERHOUDT-HULST,W.A. Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk. Meppel, 1976. X,289 p. Wrs. (Diss., Groningen)(Frontcover sl. bent)(From the mid of the 16th century till 1893)
Book number: 065824 Euro 12.00

Keywords: Bibliothek, Geschichte, Gouda, Librije, history, library

€ 12,00
Book info

ZWAAN,F.L. Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht. Groningen, Batavia, Wolters, 1939. VIII,405 p. Stiff wrs.
Book number: 073344 Euro 19.00

Keywords: Dutch linguistics, Grammatik, Niederländische Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaft, grammar, linguistics

€ 19,00
Book info

ZWAAN,J. Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid. Amst., Hakkert, 1973. XVII,642 p. Cl. (Diss.) (Rebound)
Book number: 024389 Euro 28,00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Dutch history, niederländische Geschichte, religion

€ 28,00
Book info