Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 101 - 120 van 571

CICERO. De horizon van wel en wee. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. VAN DER LINDEN. Baarn, Amboboeken, (1982). 267 p. Paperback 21 cm (OiN 144; back faded)
Book number: 113978 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, de finibus bonorum et malorum, römische Literatur

€ 14,00
Boekgegevens

CICERO. De vriendschap. Vertaald, ingeleid en toegelicht door H. BEEK & E. DE RIDDER. 2e druk. Antw., Nederlandsche Boekhandel, 1970. 55 p. Wrs. 18 cm (OiN 144; KG)
Book number: 105298 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cicero, Laelius, Latin literature, classical philology, de amicitia, römische Literatur

€ 6,00
Boekgegevens

CICERO. De goden. Vertaald en van aantekeningen voorzien door V. HUNINK, met een inleiding van J. DEN BOEFT. Amst., Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1993. 176 p. Paperback 22 cm (OiN Suppl. 45)
Book number: 116963 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, De natura deorum, Latin literature, classical philology, religion, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

CICERO. De goden. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink, met een inleiding van J. den Boeft. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1993. 176 p. Paperback. 22 cm (OiN Suppl. 45)(Cover used; lower margin of the first 80 p. warped, more in the beginning, and less up to the end of those 80 p.)
Book number: 099867 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, De natura deorum, Latin literature, classical philology, religion, römische Literatur

€ 7,00
Boekgegevens

CLAUDIANUS. Claudius Claudianus. Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. 339 p. Cloth 22 cm (Including a very slightly worn dustjacket with 'buikbandje')
Book number: 151559 Euro 33.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Claudianus, Dichtkunst, Latin literature, Poesie, Stilicho, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 33,00
Boekgegevens

CLAUS,H. Aristophanes, Lysistrata. Nederlandse bewerking door Hugo Claus. Antwerpen, Pink Editions & Productions, 1982. 80 p. , illustrations. Cloth 25 cm (First edition; OiN p. 94)
Book number: 150911 Euro 41.00

Keywords: Antike, Antiquity, Aristophanes, Dutch literature, Greek literature, Griechische Literatur, Lysistrata, Lysistrate, Niederländische Literatur, Tragödie, tragedy

€ 41,00
Boekgegevens

CLEMENS ALEXANDRINUS. Clemens van Alexandrië. Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1978. 198 p. Pb. 21 cm (Kerkvaders 7; OiN 148: 'Passim fragm. uit de 3 hoofdwerken, door de Benedictinessen van Bonheiden') (A monography on Clemens Alexandrinus and his time written by Benedictine Nuns of the Bethlehem Abbey at Bonheiden; it includes an anthology of works of Clemens translated into Dutch by the nuns)
Book number: 114672 Euro 15.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Clemens Alexandrinus, Greek literature, Griechische Literatur, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 15,00
Boekgegevens

CLEOPATRA.- WES,M.A. Diva Cleopatra. Historische en onhistorische verhalen. Den Bosch, Voltaire, 2000. 256 p. Pb. 20 cm (OiN Suppl. 19)(Tr. of Appianus, Dio Cassius, Plutarchus)
Book number: 114589 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Appianus, Cleopatra, Dio Cassius, Egypt, Greek literature, Griechische Literatur, Kleopatra, Plutarchus, Roman history, ancient, classical philology, römische Geschichte, Ägypten

€ 13,00
Boekgegevens

COOK,B.F. Griekse inscripties. Houten, Fibula, Unieboek, 1990. 64 p.; illustrations. Stiff wrappers 24 cm (OiN 222; frontcover slightly soiled)
Book number: 151750 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek inscriptions, Griechische Inschriften

€ 7,00
Boekgegevens

COOK,B.F. Griekse inscripties. Houten, Fibula, Unieboek, 1990. 64 p.; illustrations. Stiff wrappers 24 cm (OiN 222; frontcover slightly soiled)
Book number: 115069 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek inscriptions, Griechische Inschriften

€ 8,00
Boekgegevens

CYPRIANUS. Keuze uit zijn geschriften. Ingeleid en vertaald door W.H. Beekenkamp. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1951. 88 p. Cloth. 19 cm (Klassieken der Kerk I,5) (OiN 155; occasionally scholarly pencil marginalia)
Book number: 101834 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 8,00
Boekgegevens

CYPRIANUS. Keuze uit zijn geschriften. Ingeleid en vertaald door W.H. Beekenkamp. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1951. 88 p. Cloth. 19 cm (Klassieken der Kerk I,5) (OiN 155)
Book number: 157280 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Boekgegevens

CYRILLUS ALEXANDRINUS. Preeken. Ingeleid en vertaald door M. Costanza C.R.S.S. Bussum, Uitgeverij Paul Brand, 1946. 187 p. Wrappers 20 cm (OiN 156; Meesters van Gods woord)
Book number: 025591 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 9,00
Boekgegevens

CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS. Catechesen of toespraken tot de doopelingen, I. Bewerkt door J. van Ruyven O.S.B. Amsterdam, de R.K. Boekcentrale, 1941. 86 p. Pocket 18 cm (OiN 157; Getuigen I,4; translation of Procatechesis & catech. 1-3) (Ex library copy)
Book number: 153074 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Patristics, Patristik, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum

€ 7,00
Boekgegevens

DALBY,A. & S. GRAINGER. De keuken van Odysseus. Amst., Ambo, Anthos, 2000. 160 p. Paperback 22 cm (OiN Suppl. 12; original title: The classical Cookbook; 50 recipes from classical sources; anthology of Dutch translations of Apicius, Athenaeus, Cato and many others)
Book number: 113424 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Apicius, Athenaeus, De re coquinaria, Greek, Latin literature, classical philology, griechische, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

DE RAEDEMAEKER,F. De philosophie der Voorsokratici. Antw., Amst., Standaard-boekhandel, 1953. XLIII,423 p. Cl. 23 cm (OiN 52)
Book number: 115043 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anaxagoras, Anaximandros, Anaximenes, Antike, Antiquity, Democritus, Demokritos, Dissoi Logoi, Empedocles, Empedokles, Greek literature, Griechische Literatur, Heraclitus, Herakleitos, Leucippus, Leukippos, Parmenides, Plato Respublica, Presocratics, Pythagoras, Sophisten, Sophists, Thales, Vorsokratiker, Xenophanes, Zeno, ancient philosophy, classical philology, praesocratici

€ 17,00
Boekgegevens

DE RYNCK,P. & A. WELKENHUYSEN. De oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Amst., Ambo, (1992). 432;40 p. Cloth 22 cm (Including the Supplement 1997)
Book number: 098390 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Bibliographie, Dutch, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, Niederländisch, bibliography, classical philology, römische Literatur, translations, Übersetzungen

€ 16,00
Boekgegevens

DEMETRIUS. De juiste woorden. Vertaald, ingeleid en besproken door D.M. SCHENKEVELD. Groningen, Historische Uitgeverij, 2000. 139 p. H.cl. 22 cm (OiN Suppl. 48)
Book number: 114387 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Rhetorik, classical philology, rhetoric

€ 21,00
Boekgegevens

DENEIRE,T. & J. PAPY. (Eds.) Gulden Librije: verleden, heden, toekomst. Leuven, 2007. 80 p., ills. Stiff wrs. 24 cm (Festschrift, published on the occasion of the retirement of A. Welkenhuysen, the moving force behind this library for many years)
Book number: 104358 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Belgien, Belgium, Geschichte der klassischen Philologie, Greek, Latin literature, classical philology, griechische, history of classical scholarship, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

DENKERS IN DE RING. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid door M. DOORMAN & W. VISSER. Amst., B. Bakker, 1994. 360 p. Pb. 21 cm (OiN 12; Plato, Lucretius, Lucianus, Tertullianus, Plotinus, Erasmus et 17 later philosophers; anthology, in Dutch translation, with introductions)
Book number: 113431 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Carnap, Descartes, Hegel, Heine, Hobbes, Hume, Kant, Lamettrie, Leibniz, Lenin, Lichtenberg, Marx, Nietzsche, Philosophie, Popper, Ryle, Sartre, Schopenhauer, Voltaire, Wittgenstein, ancient philosophy

€ 13,00
Boekgegevens