Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 201 - 220 van 637

GREGORIUS MAGNUS. Dialogen. Het leven van Benedictus, en andere Heiligen. Vertaald en van een nawoord voorzien door G. BARTELINK & F. VAN DER MEER. Nijmegen, Sun, 2001. 413 p. Cl. 22 cm (Including dustjacket)
Book number: 112693 Euro 29.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Benedictus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 29,00
Boekgegevens

GREGORIUS MAGNUS. Het leven van Benedictus. Vertaald en ingeleid door F. VAN DER MEER & G. BARTELINK. Nijmegen, Brugge, Gottmer, Emmaus, n.d. 144 p. Cl. 24 cm
Book number: 076010 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 23,00
Boekgegevens

GREGORIUS MAGNUS. Vita Benedicti. Het leven en de wonderen van de heilige vader Benedictus, zijnde het tweede boek van de Dialogen van paus Gregorius de Grote. Vertaald door monniken van Oosterhout. Met een inleiding van abt M. Mähler. Nijmegen, Brugge, Gottmer, Emmaüs, 1976. 80 p. Pb. 21 cm
Book number: 114710 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Benedictus, Latin literature, Patristics, Patristik, Spätantike, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur, translation, Übersetzung

€ 13,00
Boekgegevens

GREGORIUS NYSSENUS. Makrina. Een biografie uit de patristiek. Ingeleid en vertaald door R. LEYS. Antw., Ned. Boekhandel, 1958. 64 p. Wrs. 18 cm (OiN 192; KG)
Book number: 111071 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gregorius Nyssenus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 8,00
Boekgegevens

GREGORIUS NYSSENUS. Het leven van de heilige Macrina. Vertaald en ingeleid door F. VAN DER MEER & G. BARTELINK. Utrecht, Antwerpen, Spectrum, 1971. 117 p. Half cloth. 21 cm (OiN 192; Greek text with parallel Dutch translation, Introduction)
Book number: 114711 Euro 12.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gregorius Nyssenus, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 12,00
Boekgegevens

GREGORIUS TURONENSIS. Gregorius van Tours. De vaas van Soissons. Vertaald door J. ECTOR. Nawoord van P. Claes. Leuven, Kritak, 1989. 83 p. Paperback 21 cm (Anthology of the Historia Francorum)
Book number: 150716 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gregorius von Tours, Gregory of Tours, Historia Francorum, Latin literature, Middle Ages, Mittelalter, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 11,00
Boekgegevens

GRIEKSE EPIGRAMMEN. (Ingeleid en vert. door) J. WIJNEN. Antw., Nederl. Boekhandel, 1960. 80 p. Wrs. 17 cm (OiN 78/79; Klassieke Galerij)
Book number: 056015 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Epigramme, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, classical philology, epigrammata, epigrams, klassische Philologie, poetry

€ 7,00
Boekgegevens

GRIEKSE GESCHIEDSCHRIJVERS. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingel. en vert. door H. CUYPERS. Haarlem, Spaarnestad, 1951. 319 p. Cl. (OiN 40; Klass. Bibl. IV)
Book number: 072681 Euro 8,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Herodot, Herodotus, Thucydides, Xenophon, classical philology, griechische Geschichte, klassische Philologie

€ 8,00
Boekgegevens

GRIEKSE LIEFDE, DE. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. Vertaald door P. Claes. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. 64 p. Paperback 20.5 cm (Nieuwe vormen) (Back faded)
Book number: 156142 Euro 7.00

Keywords: Antike

€ 7,00
Boekgegevens

GRIEKSE TREURSPEL, HET. Aeschylus, Sophocles, Euripides. Een keuze uit vert. van hun werken verzorgd, ingel. en van verbindenden tekst voorzien door G.F. DIERCKS. Haarlem, Spaarnestad, 1952. 365 p. Cl. (OiN 41; Klass. Bibl. III)
Book number: 067060 Euro 8.00

Keywords: Aeschylus, Aischylos, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Euripides, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 8,00
Boekgegevens

GRIEKSE VARIA. Bloemlezing uit de werken van een 15tal Griekse dichters en prozaschrijvers. In vert. bijeengebr. en ingel. door W.E.J. KUIPER. Haarlem, Spaarnestad, 1956. 270 p. Cl. (OiN 47; Klass. Bibl. VI)
Book number: 067450 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, classical philology, klassische Philologie, poetry

€ 8,00
Boekgegevens

GRIEKSE VARIA. Bloemlezing uit de werken van een 15tal Griekse dichters en prozaschrijvers. In vert. bijeengebr. en ingel. door W.E.J. KUIPER. Haarlem, Spaarnestad, 1956. 270 p. Cl. (OiN 47; Klass. Bibl. VI)
Book number: 019723 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, classical philology, klassische Philologie, poetry

€ 8,00
Boekgegevens

HENDRICHS,F. Het christelijk getuigenis der Catacomben. Den Bosch, Mosmans, (1926). 317 p; ills. Cl. 27 cm (OiN 221: 'Verspreid een 100-tal vert. van/uit opschriften')
Book number: 115122 Euro 10,00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Catacombs, Frühchristentum, Katakombe, Rom, Rome, Spätantike, early christianity, late antiquity

€ 10,00
Boekgegevens

HERACLITUS. Spreuken. Vertaald, ingeleid en toegelicht door C. VERHOEVEN. Baarn, Ambo, 1993. 152 p. Cloth 22 cm (OiN Suppl. 58; including dustjacket, its back slightly faded)
Book number: 152472 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Heraclitus, Heraklitos, Philosophie, classical philology, philosophy

€ 19,00
Boekgegevens

HERMES TRISMEGISTUS. Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht door R. VAN DEN BROEK & G. QUISPEL. 2e druk. Amsterdam, In de Pelikaan, 1991. 209 p.; illustrations. Cloth 27 cm (OiN 196) (Including dustjacket)
Book number: 152122 Euro 18,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Hermes Trismegistus, classical philology, corpus hermeticum, grieschische Literatur

€ 18,00
Boekgegevens

HERODIANUS. Crisis in Rome. Vertaling M.F.A. Brok. Bussum, Fibula - Van Dishoeck, (1973). 232 p.; plates & maps. Paperback. 21 cm (OiN 197; translation of 'Ab excessu divi Marci libri octo')
Book number: 158750 Euro 10,00

Keywords: &dubbel, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Herodian, Spätantike, griechische Geschichte, late antiquity

€ 10,00
Boekgegevens

HERODOTUS. Historiën. Vertaald en ingeleid door Onno Damsté. Met een uitvoerig register, kaarten en aantekeningen bij de tekst. Bussum, W. de Haan, 1968. VIII,571 p. Cloth 24 cm (OiN 197) (Name on the title)
Book number: 155090 Euro 22.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Herodot, Herodotus, ancient history, classical philology, griechische Geschichte

€ 22,00
Boekgegevens

HERODOTUS. Historiën. Vertaald en ingeleid door O. DAMSTÉ. 5e druk. Haarlem, Fibula, Van Dishoeck, 1978. VIII,571 p. Hardbound 23 cm (OiN 197)
Book number: 153128 Euro 22.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Herodot, Herodotus, ancient history, classical philology, griechische Geschichte

€ 22,00
Boekgegevens

HERODOTUS. Muzen. Uit het Grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door C.M. VAN DEVENTER. Amsterdam, S.L. van Looy, H. Gerlings, (1893 - 1895) 2 volumes: IX,430;398 p. Cloth. 18 cm (OiN 197)
Book number: 114259 Euro 26.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Geschichte, Greek literature, Griechische Literatur, Herodot, Herodotus, classical philology, history

€ 26,00
Boekgegevens

HERODOTUS. Muzen. Met inl. en korte aant. door C.M. VAN DEVENTER. Geheel herzien en van meer uitgebreide aant. voorzien door J.W. VAN ROOIJEN. Zutphen, Thieme, n.d. (1924). 2 vols: XI,393;360 p. H.cl. 21 cm (OiN 197)
Book number: 078627 Euro 25.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Herodot, Herodotus, ancient history, classical philology, griechische Geschichte

€ 25,00
Boekgegevens