Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 21 - 40 van 614

AESCHYLUS. De geboeide Prometheus. Uit het Grieks vertaald door H.J. DROSSAART LULOFS. Leiden, E.J. Brill, 1953. 53 p. Stiff wrappers 19 cm (OiN 67)
Book number: 154464 Euro 7,00

Keywords: Aeschylos, Aeschylus, Aischylos, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, ancient, classical philology, prometheus vinctus, tragedy

€ 7,00
Boekgegevens

AESCHYLUS. Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. 62 p. Wrappers. 24 cm (OiN 66; 600 copies printed) (Cover somewhat worn at the extremes. Edges of the cover browning)
Book number: 158784 Euro 9,00

Keywords: Aeschylus, Aischylos, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, supplices, tragedy

€ 9,00
Boekgegevens

AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens. Amst., Paris, 1940. XI,122 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 080304 Euro 18.00

Keywords: Aeschylos, Aeschylus, Agamemnon, Agamemnoon, Aischylos, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Boutens, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, ancient, classical philology, supplices, tragedy

€ 18,00
Boekgegevens

AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens. Amst., Paris, 1940. XI,122 p. Cloth 25 cm (Diss., Groningen)
Book number: 114108 Euro 24.00

Keywords: Aeschylos, Aeschylus, Agamemnon, Agamemnoon, Aischylos, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Boutens, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, ancient, classical philology, tragedy

€ 24,00
Boekgegevens

AESOPUS, PHAEDRUS. De fabelwereld. Samengesteld en ingeleid door H.C. KOOL. Amst., Arbeiderspers, 1960. 191 p., ills. Hardb. (Incl. dustjacket; also translations of fables of De la Fontaine, Gellert et alii; not in OiN)
Book number: 114297 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Fabeln, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, fables, fabulae, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

AESOPUS.- Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door G. STUIVELING. Amst., Hertzberger, 1965. 2 vols: (VI),50;108 p., 20 pls. Hardb. 24 cm (OiN 291)
Book number: 114677 Euro 27.00

Keywords: Aesopus, Aisopos, Altertum, Antike, Antiquity, Dutch literature, Esopet, Middel Ages, Mittelalter, Niederländische Literatur

€ 27,00
Boekgegevens

AESOPUS.- VANDENBERGHE,B.H. Aisopeia. Brussel, Electa, 1950. 259 p., ills. Cloth 21 cm (OiN p. 68. Includes a translation of 150 fables into Dutch; On the front flyleaf: 'Gelukkige Kerst 1951! Joh. Daisne'; paper yellowing)
Book number: 117855 Euro 25.00

Keywords: Aesopus, Aisopos, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Fabeln, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology, fables, Äsop

€ 25,00
Boekgegevens

ALCIPHRON. Post uit Athene. Brieven van, aan en over hoeren, klaplopers, vissers en boeren. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN. Amsterdam, Ambo, 2000. 135 p. Paperback 20 cm (OiN Supplement 23)
Book number: 114329 Euro 11.00

Keywords: Alciphron, Alkiphron, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 11,00
Boekgegevens

AMBROSIUS. Brieven. Gekozen en vertaald door J. Wytzes. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1950. 125 p. Cloth.19 cm (Klassieken der Kerk I,2) (OiN 72) (Including dustjacket)
Book number: 157283 Euro 11,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 11,00
Boekgegevens

AMBROSIUS. Over de maagden. Vertaald en ingeleid door D. Franses, O.F.M. Amsterdam, de R.K. Boekcentrale, 1942. 104 p. Pocket 18 cm (OiN 72; Getuigen II,1) (Ex library copy)
Book number: 153076 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 7,00
Boekgegevens

ANTHOLOGIA GRAECA. De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. Vertaald door P. CLAES. Leiden, Nijhoff, 1983. 62 p. Wrs. 21 cm (OiN 79; Nieuwe Vormen)
Book number: 067937 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Epigramme, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, classical philology, epigrammata, epigrams, klassische Philologie, poetry

€ 6,00
Boekgegevens

ANTHOLOGIA GRAECA. De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen. Gekozen en vertaald door H. NOLTHENIUS. Amst., Querido, 1992. 70 p. Wrs. 20 cm (OiN Suppl. 24)
Book number: 110136 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 9,00
Boekgegevens

ANTHOLOGIA PALATINA. De spiegel van Lais. Vert. door M. d'HANE-SCHELTEMA. Zeist/Antw., De Haan & Standaard, 1965. 154 p. Pocket. 19 cm (OiN 79; Phoenix 8)
Book number: 061631 Euro 5.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Anthologia Palatina, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 5,00
Boekgegevens

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Persoonlijke notities. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door S. MOOIJ-VALK. Baarn, Ambo, (1994). 219 p. Cloth. 22 cm (OiN Suppl. 73; including dustjacket. Some pencil)
Book number: 158571 Euro 24,00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Mark Aurel, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 24,00
Boekgegevens

APOCRYPHA.- JENSEN,A. Tekla. De vrouwelijke apostel naast Paulus. Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt. Baarn, Ten Have, 2001. 123 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 21; includ. a translation into Dutch)
Book number: 114330 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Neues Testament, New Testament, Novum Testamentum, Patristics, Patristik, Spätantike, apocrypha, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 13,00
Boekgegevens

APOLOGETAE. De verdedigers van het geloof (De apologeten). (Vertaald & ingeleid) door de Benedictinessen van Bonheiden. Bonheiden, 1984. 173 p. Wrs. 21 cm (Kerkvaders 1)(OiN 165)
Book number: 114404 Euro 12.00

Keywords: Ad Diognetum Epistula, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Diognetus, Epistula Diogneti, Frühchristentum, Justinus Martyr, Spätantike, Trypho, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, late antiquity

€ 12,00
Boekgegevens

APOSTOLISCHE VADERS, DE. Vertaling uit den grondtekst met aanteekeningen door D. FRANSES. Antw. etc., Standaard-Boekhandel, (1941). 285 p. Cl. 20 cm (OiN 42; inscription on front flyleaf; stamp or name erased from title)
Book number: 114399 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek, Griechisch, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, patres apostolici

€ 13,00
Boekgegevens

APOSTOLISCHE VADERS, DE. Vert. uit den grondtekst met aant. door D. FRANSES. Hilversum, Brand, 1941. 285 p. Cl. 20 cm (OiN 42; head & tail of spine sl. dam.)
Book number: 101804 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology, early christianity, frühes Christentum, patres apostolici

€ 13,00
Boekgegevens

APULEIUS. Herscheppinge, of de gouden ezel. Vertaald door H.J. BOEKEN. Amst., Van Looy, (1901). 386 p. Cl. 18 cm (OiN 89)
Book number: 048034 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 13,00
Boekgegevens

APULEIUS. Metamorfosen. Vertaald door S. VAN DEN BROECK. Antw., Baarn, HouteKiet, 1988. 244 p. Paperback 21 cm (Somewhat used; bookplate on inside frontcover)
Book number: 117273 Euro 11.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 11,00
Boekgegevens