Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 461 - 480 van 637

PLUTARCHUS. De grondvesters van Athene en Rome. (Theseus en Romulus). Vert. en toegelicht door C.M. STIBBE. Zeist, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1964. 166 p. Pocket 19 cm (OiN 311; Phoenix 1)
Book number: 084044 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Romulus, Theseus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Boekgegevens

PLUTARCHUS. De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen onderling vergeleken door Plutarchus. Uit het oorspronkelijk Grieksch geheel op nieuw vertaald, en met zeer vele aanteekeningen opgehelderd door Ev. WASSENBERGH & H. BOSSCHA. 2e vermeerderde & verbeterde druk. 6e deel: (Het leven van Pyrrhus, Marius; Lysander, Sylla) Dordrecht, Bij F. Boekee, 1826. 368 p., 1 plate. Contemporary boards. 20.5 cm (Covers slightly worn; back scuffed)
Book number: 152748 Euro 10.00

Keywords: Biographie, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman history, antike altertum antiquity, biography, griechische Geschichte, römische Geschichte

€ 10,00
Boekgegevens

PLUTARCHUS. De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen onderling vergeleken. Geheel op nieuw vert., en met zeer vele aant. opgehelderd door E. WASSENBERGH & H. BOSSCHA. 2e verm. & verb. dr. 9e deel: (Het leven van Alexander, Caesar). Dordrecht, Boekee, 1827. 325 p., 1 pl. Contemp. brds. (OiN 310; cover worn)
Book number: 042906 Euro 19.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 19,00
Boekgegevens

PLUTARCHUS.- HARTMAN,J.J. De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronea. 3e dr. Zutphen, Thieme, n.d. (1924) 519 p. Half cloth. 25 cm (OiN 306/310: 'Bevat o.m. (soms nagenoeg) integrale vert. van 12 Mor. en een groot deel van Vita Crassi')
Book number: 114662 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Crassus, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Moralia, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 13,00
Boekgegevens

PLUTARCHUS.- MOOREN,G.E.J. Plutarchus' leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles' omgeving. Nijmegen, 1948. VI,141 p. Wrs. (OiN 312; Diss., Nijmegen; introduction, text, translation & historical commentary)
Book number: 044913 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Athen, Athens, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Pericles, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 10,00
Boekgegevens

PLUTARCHUS.- STENTEN,F.L.G. Ploutarchos' leven van Sertorius. Tekst, Nederlandse vertaling, historisch kommentaar. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1969. 115 p.; 1 pl. & 1 fold. table. Wrs. 24 cm (OiN 313; Diss.; some pencil)
Book number: 054720 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Seretorius, biography, classical philology, vitae

€ 14,00
Boekgegevens

POÉSIES MILITAIRES DE L'ANTIQUITÉ, ou Callinus et Tyrtée. Texte grec, traduction polyglotte, prolégomènes et commentaires par A. Baron. (Amsterdam, Rodopi, 1971) 336 p. Paperback. 23 cm (Not in OiN; reprint edition Bruxelles 1835; text & commentary; translation of the poems in Latin, French, German, Dutch, English & Italian)
Book number: 095476 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Callinus, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Kallinos, Poesie, Tyrtaeus, Tyrtaios, classical philology, poetry

€ 17,00
Boekgegevens

POLITEIA. Grote mannen over staat en maatschappij. Samengesteld door M.L. BODLAENDER. Met een inleiding van J.D. BIERENS DE HAAN. 4e bijgewerkte druk. Amst., Brussel, Elsevier, 1956. 667 p., ills. Cl. 24 cm (Transl. of parts of Plato's Politeia, books 1/5, 8 & 9, total 52 p.; not mentioned in OiN s.v. Plato. Transl. of parts of Aristotle's Politica, total 47 p., OiN 97; Parts of Augustinus' De Civitate Dei, books 12,14/15. Not mentioned in OiN; total 5 p. Furthermore Thomas of Aquino, Erasmus, Luther and many others)
Book number: 115070 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Aristoteles, Aristotle, Augustinus, Calvin, Dante, De Civitate Dei, Erasmus, Greek literature, Griechische Literatur, Luther, Machiavelli, Plato, Politica, Respublica, Thomas Aquinas, Thomas Morus, ancient philosophy, antike Philosophie

€ 19,00
Boekgegevens

PORPHYRIUS. De grot van de nimfen. Over een passage uit de Odyssee van Homerus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. VERHOEVEN e.a. Baarn, Ambo, 1984. 94 p. Pb. 21 cm (OiN 315; De antro Nympharum)
Book number: 109730 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homerus, Odyssea, classical philology

€ 10,00
Boekgegevens

PORPHYRIUS. De grot van de nimfen. Over een passage uit de Odyssee van Homerus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. VERHOEVEN e.a. Baarn, Ambo, 1984. 94 p. Pb. 21 cm (OiN 315; De antro Nympharum) (Some ballpoint underlinings on 4 pages)
Book number: 097634 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homerus, Odyssea, classical philology

€ 8,00
Boekgegevens

PROCOPIUS. Geheime geschiedenis van Byzantium. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij. Amsterdam, Arbeiderspers, 1970. 178 p. Cloth. 20 cm (OiN 317)
Book number: 158653 Euro 10,00

Keywords: Antike, Belisarius, Byzantium, Byzanz, Geschichte, Justinianus, Literatur, Procopius, Prokop, Theodora, anecdota, arcana historia, byzantine, byzantinisch, history, literature

€ 10,00
Boekgegevens

PROPERTIUS. Elegiën. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters. Baarn, Ambo, 1991. 182 p. Cloth 22 cm (OiN 317; including a partly faded dustjacket)
Book number: 109968 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Elegie, Latin literature, Propertius, Properz, classical philology, elegy, poetry, römische Literatur

€ 15,00
Boekgegevens

RASKIN,G. Handelsreclame en soortgelijke praktijken bij Grieken en Romeinen. Leuven, Katholieke Universiteit te Leuven, 1936. 144 p.; 10 plates. Wrappers 24 cm (OiN 283; Philologische Studiën 13-15)(Paper yellowing)
Book number: 150496 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Roman history, ancient, classical philology, economy, römische Geschichte, Ökonomie

€ 19,00
Boekgegevens

REIDANS DER HEILIGEN.- SULPICIUS SEVERUS. Martinus van Tours. Naar de beschrijving van zijn leven door Sulpicius Severus. Ingeleid en vertaald door. C.W. MÖNNICH. Amst., Moussault, 1962. 125 p. H.cl. 20 cm (OiN 355; Reidans der Heiligen. Including a translation of the first 3 letters of Sulpicius and of both his dialogues)
Book number: 114738 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Spätantike, biography, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity

€ 13,00
Boekgegevens

ROMANUS MELODUS. Romanos de Melode. Vier byzantijnse hymnen en de Akáthistoshymne. Vertaling W.J. AERTS, H. HOKWERDA & H. SCHOONHOVEN. Groningen, Styx, 1990. XV,139 p. Stiff wrappers. 23 cm (OiN 328; introduction, Greek text, facing translation, notes)
Book number: 114663 Euro 18.00

Keywords: Akathistos, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Greek, Poesie, Spätantike, byzantine literature, byzantinische Literatur, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, griechische, late antiquity, poetry

€ 18,00
Boekgegevens

RUSTICIUS HELPIDIUS.- GROEN,D.H. Rusticii Helpidii carmina notis criticis, versione batava commentarioque exegetico instructa. Groningen, De Waal, 1942. (VIII),102 p. Wrs. 24 cm (OiN 329; Diss., Groningen; vixit circa annum 500)
Book number: 114676 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 19,00
Boekgegevens

SALLES,C. De zelfkant van de oudheid. Baarn, Ambo, 1995. 264 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 18)
Book number: 114573 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Roman history, classical philology, griechische römische Geschichte

€ 10,00
Boekgegevens

SALLUSTIUS & CICERO. Sallustius, De samenzwering van Catilina. Cicero, Eerste rede tegen Catilina. Ingeleid en vertaald door Eddy de Laet. Antwerpen, Amsterdam, Standaard Uitgeverij, 1979. 102 p. Paperback. 20.5 cm (Astra)(Cover used)
Book number: 159307 Euro 7,00

Keywords: Antike, Catilina, Cicero, Latin literature, Roman history, Sallust, Sallustius, antike altertum antiquity, coniuratio Catilinae, römische Geschichte, römische Literatur

€ 7,00
Boekgegevens

SALLUSTIUS. Bederf van binnen uit. Crisis in Rome. Vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Fik Meijer. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2015. 221 p. Paperback. 21.5 cm (Introduction, translation of 'De samenzwering van Catilina' & 'De oorlog tegen Jugurtha') (Revised edition of the translation first published in 1999 as 'Rome in verval: De samenzwering van Catilina, De oorlog tegen Jugurtha')
Book number: 159319 Euro 12,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Catilina, Iugurtha, Latin literature, Roman history, bellum Iugurthinum, classical philology, coniuratio Catilinae, de coniuratione Catilinae, römische Geschichte, römische Literatur

€ 12,00
Boekgegevens

SALLUSTIUS. De oorlog met Catilina, de oorlog met Iugurtha, historische fragmenten, brieven aan Caesar, smaadschrift tegen Cicero, appendix. In de vertaling van J.W. MEIJER. Haarlem, Tj. Willink, 1970. XLVI,453 p. Cl. 22 cm (OiN 331: incl. dustjacket; intr. of 92 p.; 173 p. notes)
Book number: 114032 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Roman history, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens