Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 61 - 80 van 612

ARISTOTELES. Retorica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. HUYS. Groningen, HU, 2004. 275 p. H.cl. 25 cm (Incl. dustjacket)
Book number: 114095 Euro 29.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Rhetorik, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, rhetoric

€ 29,00
Boekgegevens

ASTERIUS OF AMASEA. Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia. Vert. en ingel. door F. VAN DER MEER & G. BARTELINK. Nijmegen, Dekker & v.d.Vegt, 1976. (VI),270 p. Pb. 20 cm (OiN 101)
Book number: 076122 Euro 10.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology, early christianity, frühes Christentum

€ 10,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Ooit een land van kloosters. Teksten van Augustinus over het kloosterleven. Inleiding en vertaling door T.J. VAN BAVEL. Heverlee, Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 1999. 303 p. Hardbound 25 cm (OiN Suppl. 34)
Book number: 150390 Euro 16.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Augustinus-Brevier. Samengesteld door L. JANSSEN. Leuven, Castrum, 1984. 803 p. Cl. 22 cm (OiN p. 105 'Rijke 'jaarkrans' van fragm. uit Conf., Sermones en exegetische werken'; Anthology, transl. only, Bible paper)
Book number: 114049 Euro 46.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, sermones

€ 46,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Verhandelingen over het Evangelie volgens Sint Jan. Bewerkt door H.J. SCHEERMAN. Amst., de R.K. Boekcentrale, 1940. 2 vols: 92;103 p. Wrs. 19 cm (OiN 111; Getuigen 1 & 2; tr. of 1-6, with intr.)
Book number: 029476 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Bibel, Bible, Johannes, Latin literature, Neues Testament, New Testament, Novum Testmentum, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Augustinus: 'de Staat Gods'. Bewerkt door J. WYTZES. Kampen, Kok, 1947. 242 p. Cl. 25 cm (OiN p. 106: Overzicht van het geheel, en vertal. van belangr. fragm., met inl. en voetnoten)
Book number: 076915 Euro 15.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus. de civitate Dei, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 15,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen in XIII boeken. Vert. door F. ERENS. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. XV,371 p. Cloth 25 cm (OiN 107)
Book number: 078847 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 19,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen in XIII boeken. Vert. door F. ERENS. 2e herz. dr. Amst., Bussum, v.Looy, Brand, 1917. XVI,300 p. Wrs. (OiN 107)
Book number: 021334 Euro 16.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald door J. FERNHOUT. Haarlem, Tjeenk Willink, 1929. XXVII,266 p. Cloth 19 cm
Book number: 117859 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 13,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. De belijdenissen in XIII boeken. Vert. door J.A. VAN LIESHOUT. 2e dr. Amst., Wereldbibliotheek, 1942. XVI,363 p. H.cl. (OiN 107)
Book number: 050919 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Vertaald door J.A. VAN LIESHOUT. Amst., Wereldbibliotheek, 1947. 8,363 p. Cl. 17 cm (OiN 107; KG)
Book number: 101516 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 8,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Vert. door J.A. VAN LIESHOUT. (3e dr.). Antw., Nederlandsche Boekhandel, 1947. Sm.8vo. VIII,363 p. Cl. (OiN 107; KG 31; cover soiled & sl. worn)
Book number: 041649 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 9,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Vert. door J.A. VAN LIESHOUT. 4e dr. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1955. VI,371 p. Cl. 18 cm (OiN 107; name cut from front flyleaf)
Book number: 089206 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 8,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Vert. en inl. van A. SIZOO. Delft, Meinema, 1940. 374 p. Cl. (OiN 107; st. on title)
Book number: 021331 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 19,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Vert. en inl. van A. SIZOO. 6e dr. Delft, Meinema, n.d. (after 1940). 374 p. Cl. (OiN 107)
Book number: 045270 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 19,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Confessiones. Latijnsche tekst met vert. van A. SIZOO. 2e herz. dr. Delft, Meinema, (1948). 690 p. Cl. 24 cm (OiN 107)
Book number: 101712 Euro 19.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 19,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Belijdenissen. Tekstkeuze en inleiding C. WHITE. Vertaling J. van Neer, W. Sleddens, & A. Tigchelaar. Geïllustreerd met miniaturen en handschriften uit de British Library. Baarn, Ten Have, 2001. 93 p., ills. Hardb. 22 cm (OiN Suppl. 35; incl. dustjacket)
Book number: 115045 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustine, Augustinus, Confessiones, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 11,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Over zelftucht. De adel van het christelijk huwelijk. Bewerkt door M. Ruhe. Amst., de R.K. Boekcentrale, 1941. 77 p. Wrs. (Getuigen I,6, tr. of 'de continentia')(OiN 107)
Book number: 114263 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 7,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. Over het credo. Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool. Vertaald en ingeleid door A. SIZOO & G.C. BERKOUWER. Kampen, Kok, (1941). 225 p. Cl. 22 cm (OiN p. 108)
Book number: 114096 Euro 18.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 18,00
Boekgegevens

AUGUSTINUS. De Belijdenissen van den H. Augustinus in XII boeken. (S. Augustini Confessionum libri tredecim) Vertaald door J.A. VAN LIESHOUT. (Amst.), Wereldbibliotheek, 1930. XVI,363 p. Cloth 18 cm (OiN 107; First edition)
Book number: 150329 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Confessiones, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 8,00
Boekgegevens