Loading...

Greek and Latin literature


Resultaten 81 - 100 van 856

WAGENVOORDE,H. VAN. Het spelkarakter van de Griekse dichtkunst. Bussum, Kroonder, 1946. 39 p. Wrs. (Bayard reeks, IV; pseudoniem van Dick Riegen)
Book number: 013340 Euro 6.00

Keywords: Antike

€ 6,00
Boekgegevens

WAGENINGEN,J. VAN. Het karakteristieke in de Latijnsche taal en hare letterkunde. Groningen, Wolters, 1903. 31 p. Brds. (Inaug. lect.)(Cover sl. worn)
Book number: 042676 Euro 6.00

Keywords: Antike

€ 6,00
Boekgegevens

VRIES,G.J. DE. De omvang van het litteraire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie. Amst., Ldn., NHUM, 1973. 14 p. Wrs.
Book number: 045161 Euro 5.00

Keywords: Antike

€ 5,00
Boekgegevens

VOLLGRAFF,C.W.- Studia varia Carolo Guilielmo Vollgraff a discipulis oblata. Amsterdam, NHPC, 1948. (VI),194 p.; portrait. Cloth. 25 cm (Festschrift; including: Tabula scriptorum, a bibliography of C.W. Vollgraff, 1895/1947. Articles by Beyen, Gonda, Van Essen, Van Groningen, A.W. de Groot, Jongkees, Jonkers, Kamerbeek, A. Roes, Stellwag, Verdenius, De Vogel)
Book number: 157250 Euro 14.00

Keywords: Greek literature, Griechische Literatur, alte Geschichte, ancient history, antike altertum antiquity

€ 14,00
Boekgegevens

VOGT,E. Griechische Literatur. Heidelberg, Wiesbaden, Quelle & Meyer, n.d. (after 1984). VIII,428 p. Pb. 23 cm (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 2)(Name on front flyleaf)
Book number: 110599 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 21,00
Boekgegevens

VOGT,E. Griechische Literatur. Wiesbaden, Athenaion, 1981. VIII,428 p. Cl. 25 cm (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 2)
Book number: 088235 Euro 52.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 52,00
Boekgegevens

VISIES OP VROUWEN. (Themanummer Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur. Jaargang 69 (1997), 2) N.pl. (1997). 100 p.; illustrations. Stiff wrappers. 24 cm (9 essays on women in antiquity by leading Dutch scholars)
Book number: 075125 Euro 6,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Frau, Greek, Literatur, Roman history, ancient history, classical philology, griechische, literature, römische Geschichte, woman

€ 6,00
Boekgegevens

VIPARELLI,V. (Ed.) Tra strategie retoriche e generi letterari. Dieci studi di letteratura latina. Napoli, Liguori, 2003. 223 p. Stiff wrs. 24 cm
Book number: 078368 Euro 14.00

Keywords: Antike

€ 14,00
Boekgegevens

VIJLBRIEF-CHARBON,Th.A. EPISTAMAI and religio. Religion as a source of knowledge and insight and other philologic & folkloristic studies. (Dordrecht 1988). 89 p. Pb.
Book number: 049306 Euro 8.00

Keywords: Antike

€ 8,00
Boekgegevens

VERVOORT,W. Boek en boekcultuur bij Persius, Martialis en Juvenalis. Bijdrage tot de geschiedenis van het boekwezen in de eerste eeuw na Christus. Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1985 - 1986. XXVII,203 p. Wrapppers 30 cm (Licentiaatsverhandeling)
Book number: 150855 Euro 26,00

Keywords: Antike, Juvenal, Juvenalis, Latin literature, Martial, Martialis, Persius, Roman history, antike altertum antiquity, römische Geschichte, römische Literatur

€ 26,00
Boekgegevens

VERRALL,A.W. Collected studies in Greek and Latin scholarship. Edited by M.A. Bayfield and J.D. Duff. Cambridge, CUP, 1913. VII,372 p. Cloth 22 cm (Head of spine chipping)
Book number: 152010 Euro 60.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Dichtung, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, Poesie, antike altertum antiquity, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 60,00
Boekgegevens

VERMEULE,E. Aspects of death in early Greek art and poetry. Berkeley etc., University of California Press, (1979). XV,270 p. ills. Cloth 26 cm (Some pencil; cover partly faded)
Book number: 116783 Euro 33.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Bronze Age, Bronzezeit, Dichtkunst, Geschichte, Greek literature, Griechische Literatur, Kunst, Poesie, art, classical philology, history, poetry, religion

€ 33,00
Boekgegevens

VERHOEVEN,C.W.M. Symboliek van de voet. Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1956. (IX),236 p. Stiff wrappers 23 cm (Dissertation, University Nijmegen; a summary in French)
Book number: 080250 Euro 36.00

Keywords: Antike, Philosophie, Symbolik, ancient philosophy, antike altertum antiquity, philosophy, religion, symbolism

€ 36,00
Boekgegevens

VERHOEVEN,C. De schaduw van één haar. Lessen over antieke literatuur. Baarn, Ambo, (1979). 208 p. Pb. 20 cm
Book number: 075762 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek, Latin literature, griechische, römische Literatur

€ 8,00
Boekgegevens

VERHAGEN,B. De tragische maskers van Hellas. Amst., Van Munster's Uitgevers-Maatschappij, n.d. (after 1922) 333 p., ills. Cloth 21 cm (Occasional ink numbers before verses in translation)
Book number: 117758 Euro 11.00

Keywords: Aeschylus, Aischylos, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Dionysos, Dionysus, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 11,00
Boekgegevens

VERGILIUS.- SCHRIJVERS,P. Het lied van Iopas. Verbindingen van literatuur en natuurwetenschap in het Latijn. Groningen, Bouma, 1978. 28 p. Wrs. (Inaug. lect.)
Book number: 013540 Euro 6.00

Keywords: Antike

€ 6,00
Boekgegevens

VERGILIUS.- HEINZE,R. Virgils epische Technik. 3. Auflage. Leipzig/Berlin, B.G. Teubner, 1915. XI,502 p. Cloth. 23 cm (Name on title)
Book number: 104333 Euro 10.00

Keywords: Aeneas, Aeneid, Aeneis, Epik, Latin literature, Vergil, Vergilius, antike altertum antiquity, epic, römische Literatur

€ 10,00
Boekgegevens

VERGEEST,A. Poetarum enarratio. Leraren en schoolauteurs te Rome van Cicero tot Quintilianus. Breda, Broese, Peereboom, 1950. 89 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 009987 Euro 9.00

Keywords: Antike

€ 9,00
Boekgegevens

VEREMANS,J.- Hommages à Jozef Veremans. Édités par F. DECREUS & C. DEROUX. Bruxelles, Latomus, 1986. XIII,394 p. Wrs. 25 cm (Coll. Latomus, 193; Festschrift)
Book number: 097730 Euro 30.00

Keywords: Antike

€ 30,00
Boekgegevens

VERDENIUS,W.J. Hector. Groningen, Batavia, Wolters, 1947. 28 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
Book number: 103012 Euro 6.00

Keywords: Antike

€ 6,00
Boekgegevens