Loading...

Varia


Resultaten 161 - 180 van 620

EVERYMAN'S ENGLISH PRONOUNCING DICTIONARY. Containing over 59000 words in intern. phonetic transcription. Orig. compiled by D. JONES. Rev. and ed. by A.C. GIMSON. 14th ed. Ldn. etc., Dent, 1980. XXXII,560 p. Hardb. 20 cm
Book number: 082347 Euro 13.00

Keywords: Englisch, English, Sprachwisenschaft, linguistics

€ 13,00
Boekgegevens

FALKENHAHN,V. & W. ZIELKE. Grammatik der polnischen Sprache. Bln., Volk und Wissen, Volkseigener Verlag Berlin,1964. 256 p., 1 folding plate in a rear pocket. Cloth 24 cm
Book number: 116624 Euro 10.00

Keywords: Grammatik, Poland, Polen, Polish, Polnisch, Sprachwissenschaft, grammar, linguistics

€ 10,00
Boekgegevens

FELLER,F.X. DE. Geschiedkundig woordenboek, of beknopte levensbeschrijvingen van mannen, die, van het begin der Wereld tot op onzen tijd, zich door vernuft, begaafdheden, deugden, dwalingen of misdaden hebben beroemd of berucht gemaakt; voorafgegaan door eene tijdrekenkundige verhandeling, om de verschillende artikelen in het woordenboek verspreid, tot een geschiedkundig geheel te maken, door den Abt F.X. de Feller. Naar het Fransch. Met een groot aantal nieuwe artikels verrijkt, en met dezulke vermeerderd, die eene meer onmiddelijke betrekking tot de Nederlanden hebben. 's-Hertogenbosch, Bij J.J. Arkesteyn, 1828 - 1848. 25 volumes. Together 15.310 pages. Contemporary boards. 21.5 cm (Details: Tasteless library board bindings. Lithographed portrait of De Feller in the first volume. Printed in 2 columns. Without the 2 or more supplement volumes which were published later) (Condition: Bindings scuffed. Joints weak. Small traces of ...

€ 85,00
Boekgegevens

FINNEGAN,R. Oral poetry, its nature, significance and social context. Cambridge etc., CUP, 1979. XIII,299 p. Paperback. 21.5 cm (Used, 2 small traces of sellotape on the front flyleaf, and some small pencil underlinings on 3 pages)
Book number: 159396 Euro 8,00

Keywords: &cat134, Literatur, literature

€ 8,00
Boekgegevens

FISCHER,O. De taille van Vrouwe Filologia: 'langue' of 'parole'. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de taalkunde van de Germaanse talen, in het bijzonder de Engelse taalkunde, aan de Universiteit van Amsterdam, op donderdag 6 april 2000. Amsterdam, Vossius Pers AUP, 2000. 35 p. Stiff wrappers. 21 cm (Inaugural lecture)
Book number: 156069 Euro 7.00

Keywords: Dutch linguistics, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Niederländische Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaft, linguistics

€ 7,00
Boekgegevens

FLEMING,J., H. HONOUR & N. PEVSNER. The Penguin dictionary of Architecture. Harmondsworth, Penguin, 1967. 248 p., ills. 20 cm Paperback
Book number: 115853 Euro 9.00

Keywords: Architektur, Kunst, architecture, art

€ 9,00
Boekgegevens

FORBES,R.J. De wetenschap gedijt in samenspraak. Leiden, Brill, 1960. 25 p. Wrs. (Inaug. lect.)
Book number: 013641 Euro 5.00

Keywords: Wissenschaftsgeschichte, history of scholarship

€ 5,00
Boekgegevens

FOREST,E. Een vacantiereis van 23.000 K.M. per Hudson door Europa. Amersfoort, Melchior, n.d. (ca. 1930) 163 p., pls., including a portrait of the author. Cl. 25 cm
Book number: 114175 Euro 21.00

Keywords: Lucy Mary Franssen, Lucy Pierson, Lucy d'Autretsch

€ 21,00
Boekgegevens

FORSTER,L. Christoffel van Sichem in Basel und der frühe deutsche Alexandriner. Amst. etc., NHPC, 1985. 132 p. Stiff wrs. 25 cm (Verh. KNAW)(Basel ca. 1600)
Book number: 099768 Euro 16.00

Keywords: Sprachwissenschaft, linguistics

€ 16,00
Boekgegevens

FOTHERGILL PAYNE - GUEPIN,L.W. La al egoria en los autos y farsas anteriores a Calderon. Groningen, 1976. XVII,265 p. Boards 21 cm (Dissertation, University Groningen)
Book number: 151221 Euro 9.00

Keywords: Calderon, Spain, Spanien, Spanish literature, spanische Literatur

€ 9,00
Boekgegevens

FRANCK OBERASPACH,D.M.L. Grammatik und Konversation. Stilistische Pragmatik des Dialogs und die Bedeutung deutscher Modalpartikeln. Amst., 1979. 287 p. Stapled. 30 cm (Diss., UvA)
Book number: 082095 Euro 10.00

Keywords: German linguistics, deutsche Sprachwissenschaft

€ 10,00
Boekgegevens

FRANZ,E.G. Einführung in die Archivkunde. 2. Aufl. Darmstadt, WB., 1977. VI,140 p. Pb.
Book number: 049356 Euro 9.00

Keywords: Archivkunde, archives, archivical matters, archivism

€ 9,00
Boekgegevens

FRIES,H. (Ed.) Handbuch theologischer Grundbegriffe. München, Kösel, 1962 - 1963. 2 vols: 880;966 p. Cl. 25 cm
Book number: 078913 Euro 52.00

Keywords: Handbuch, Philosophie, Theologie, manual, philosophy, theology

€ 52,00
Boekgegevens

FRISIA.- BOR,A. Word-groups in the language of the Skeltana Riucht. A syntactic analysis with occasional lexicological observations. Wageningen, Veenman, 1971. 2 vols: 242;40 p. Wrs. 23 cm (Diss., UvA)(A study of Old Frisian syntax)
Book number: 079513 Euro 20.00

Keywords: Friesisch, Friesländisch, Frisia, Frisian, Lexikographie, Sprachwissenschaft, lexicography, linguistics

€ 20,00
Boekgegevens

FRISIA.- COHEN,A., C.L. EBELING, P. ERINGA, K. FOKKEMA, A.G.F. VAN HOLK. Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer. Den Haag, Nijhoff, 1959. XI,147 p. Cl. 25 cm
Book number: 081713 Euro 10.00

Keywords: Dutch linguistics, Friesland, Frisia, Niederländische Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaft, linguistics

€ 10,00
Boekgegevens

FÜNFUNDFÜNFZIG FRÜHE DEUTSCHE DRUCKE (1471-1554). Dr. Jörg Günther, Antiquariat. Katalog 2. Hamburg, Günther, 1995. Sm.folio. 180 p., ills. Cloth (A very fine catalogue: clothbound, on 150 gr. paper, with coloured illustrations, a bookmarker, dustjacket and a slipcase)
Book number: 063014 Euro 36.00

Keywords: Buch, Humanismus, Renaissance, book, humanism, printing

€ 36,00
Boekgegevens

GAARDER,J. De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie. Antw., Houtekiet/Fontein, 1994. 559 p. H.cl. 22 cm
Book number: 098386 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Philosophie, philosphy

€ 18,00
Boekgegevens

GAETA.- Gaeta d'altri tempi. Antologia giornalistica. A cura di P. DI CIACCIO. Gaeta, Planco, 1968. 146 p., 31 pls. Pb. 22 cm
Book number: 108924 Euro 10.00

Keywords: Gaeta

€ 10,00
Boekgegevens

GALAMA,S.H.M. Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811. Franeker, Wever, 1954. 358 p., 12 pls. Wrs. 22 cm (Diss., Leiden)
Book number: 105781 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Bildung, University of Franeker, Universität von Franeker, ancient philosophy, antike Philosophie, education

€ 18,00
Boekgegevens

GALL,L. Bismarck, der weisse Revolutionär. 5. Auflage Frankfurt etc., Propyläen, 1981. 812 p., plates Hardbound 22 cm (Including dustjacket)
Book number: 154085 Euro 14.00

Keywords: Deutsche Geschichte, German history

€ 14,00
Boekgegevens