Loading...

Varia


Resultaten 581 - 600 van 629

VOGEL,J.Ph. Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel, uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald. Amst., Scheltema & Holkema, 1897. XV,216 p. Cl. 27 cm (Diss., UvA)(Cover spotted & sl. scratched)
Book number: 078556 Euro 31.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, India, Indian literatur, Indische Literatur, Prakrit, Sanskrit, play

€ 31,00
Boekgegevens

VOOYS,C.G.N. DE. Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad. Amst., NHUM, 1946. 4to. 95 p. Wrs. (Verh. KNAW)
Book number: 072773 Euro 10.00

Keywords: Deutsch, Dutch linguistics, German, Niederländische Sprachwissenschaft

€ 10,00
Boekgegevens

VOSMAER,C. Amazone. Tweede druk. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1881. 250 p. Cloth 20 cm (Second edition)
Book number: 151125 Euro 31.00

Keywords: Dutch literature, Niederländische Literatur, Vosmaer

€ 31,00
Boekgegevens

VREIJLING,R. Hecate. Gedichten. Brugge, Utrecht, Desclée de Brouwer, 1967. 70 p. Paperback. 19.5 cm
Book number: 155974 Euro 9.00

Keywords: Dutch literature, Niederländische Literatur, Rezeption, reception

€ 9,00
Boekgegevens

VRIEND,G. DE. Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimering voor het leren lezen van literatuur op school. Amst., 1996. 244 p. Stiff wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 083100 Euro 16.00

Keywords: Bildung, Literatur, education, literature

€ 16,00
Boekgegevens

VRIES,Th.J. DE. Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren-zaken. Enige gedachten over handel en wandel, van Horatius tot het heden, verzameld door Thom. J. de Vries ter gelegenheid van de jaarwisseling 1957. Zwolle, Tjeenk Willlink, 1957. 36 p.. illustrations. Stiff wrappers. 23 cm (New Year's gift of the Dutch publisher Tjeenk Willink)
Book number: 153640 Euro 8.00

Keywords: Handel, Wirtschaft, economy, trade

€ 8,00
Boekgegevens

VRIES,Th.J. DE. Nescire quaedam magna pars sapientiae est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid. Een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen. Aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan allen die meer geloven in het boek, dan in radio of televisie, door Thom. J. de Vries. Zwolle, Tjeenk Willlink, 1962. 36 p.. illustrations. Stiff wrappers. 23 cm (New Year's gift of the Dutch publisher Tjeenk Willink)
Book number: 153641 Euro 10.00

Keywords: David Jorisz., Delft, Dutch history, Grotius, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Täufer, niederländische Geschichte, religion

€ 10,00
Boekgegevens

VRIES,Th.J. DE. Speculum superstitionis, dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad, anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling uiteengezet door Thom. J. de Vries, met vermelding van vrolijke spokerijen. Zwolle, Tjeenk Willlink, 1956. 36 p.. illustrations. Stiff wrappers. 23 cm (New Year's gift of the Dutch publisher Tjeenk Willink)
Book number: 153642 Euro 8.00

Keywords: Aberglaube, Teufel, devil, religion, superstition

€ 8,00
Boekgegevens

VRIJE UNIVERSITEIT.- Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universteit. Assen, Van Gorcum, 1980. XII,391 p., ills. Cloth 25 cm
Book number: 116622 Euro 13.00

Keywords: Bibliothek, Dutch history, Free University, Freie Universität, Universitiy Library, Universitätsbibliothek, Wissenschaftsgeschichte, history of science, niederländische Geschichte

€ 13,00
Boekgegevens

VRIJE UNIVERSITEIT.- Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper, zoals vermeld in de catalogus van de Bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff, benevens 2 herdrukte redes van Abraham Kuyper. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling van publikaties van Abraham Kuyper aanwezig in de Bibliotheek van de Vrije Universteit. Bij gelegenheid van het afscheid van Dr. Ir. J. Stellingwerff als bibliothecaris van de Vrije Universiteit. Amst., VU Uitgeverij, 1987. 84;40;40 p. Stiff wrappers 24 cm
Book number: 116626 Euro 15.00

Keywords: Abraham Kuyper, Bibliothek, Dutch history, Free University, Freie Universität, Universitiy Library, Universitätsbibliothek, Wissenschaftsgeschichte, history of science, niederländische Geschichte

€ 15,00
Boekgegevens

WAARD,E. DE. Eenzang twee. Het ikst. Amsterdam, Uitgeverij De Harmonie, (1993). 84,(2) p. Paperback. 22 cm (Poetry. Part 2 of a cycle of 3)
Book number: 155919 Euro 8.00

Keywords: Dichtkunst, Dutch literature, Frauen, Niederländische Literatur, Poesie, poetry, women

€ 8,00
Boekgegevens

WAECHTER,J. Man before history. (The making of the past). N.Y., Bedrick, (1990). 4to. 150 p., ills. Pb. (Popular)
Book number: 030426 Euro 5.00

Keywords: Protohistory, prehistory

€ 5,00
Boekgegevens

WANT UITEINDELIJK IS ALLES ZIN., Een bloemlezing uit de filosofische poëzie. Onder redactie van Jacques de Visscher. Kampen, Klement, 2006. 82 p., ills. Hardbound 21 cm (Including dustjacket; Dutch translation with facing original text)
Book number: 116742 Euro 9.00

Keywords: Avicebron, Borges, Cummings, Dante, Dichtkunst, E. Dickinson, F. Ponge, G. Keller, H. Arendt, Heidegger, Hölderlin, J. Dewey, L. Andreas-Salomé, Leopardi, Lucretius, Malarmé, Nietzsche, P. Celan, P. Emmanuel, Paulus, Pessoa, Philosophie, Poesie, R. Char, Rilke, Salomo, Shakespeare, Sophocles, de Unamuno, philosophy, poetry

€ 9,00
Boekgegevens

WARREN,H. Demetrios. (Proza) Amsterdam, Bert Bakker, 1976. 173 p. Paperback. 20 cm (Author's name on the flyleaf. Back faded) (Demetrios is the 4th century orthodox Saint Demetrius of Thessaloniki)
Book number: 155957 Euro 9.00

Keywords: Dutch literature, Nachleben, Niederländische Literatur, reception

€ 9,00
Boekgegevens

WARREN,H. Leeuw lente Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1954. 44 p. Stiff wrappers. 23 cm (Name on the front flyleaf) (First edition. Cover design by Lucebert) (See for Warren encyclopedievanzeeland.nl/Hans_Warren)
Book number: 155953 Euro 10.00

Keywords: Dichtkunst, Dutch literature, Niederländische Literatur, Poesie, poetry

€ 10,00
Boekgegevens

WEBER,W. & M. MITTLER OSB. Die Geschichte der Abtei Michaelsberg in Siegburg seit ihrer Neugründung im Jahre 1914. Siegburg, Respublica Verlag F. Schmitt, 1967. 64 p., 15 plates Stiff wrappers 24 cm
Book number: 153103 Euro 15.00

Keywords: Abtei, Deutsche Geschichte, Deutschland, German history, Germany, abbey

€ 15,00
Boekgegevens

WEEMOEDT,L. De ziekte van Lodesteijn. (2e druk) Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1987. 128 p. Paperback 20 cm (Funny novel by Levi Weemoedt about a teacher of classics, his quarrels with the board of his school, his discharge and his experiences with the medical profession)
Book number: 155965 Euro 12.00

Keywords: Dutch literature, Niederländische Literatur

€ 12,00
Boekgegevens

WEERENBECK,B.H.J. Participe présent et gérondif. Nijmegen, Paris, Dekker & v.d. Vegt, Champion, 1927. 339 p. Cl. (Diss.)
Book number: 058973 Euro 15.00

Keywords: France, Frankreich, French, Sprachwissenschaft, französisch, linguistics

€ 15,00
Boekgegevens

WEIJNEN,A. Algemene en vergelijkende dialectologie. General and comparative dialectology. Een verzameling studies van A. Weijnen. Met inleiding, bibliograpfie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag uitgegeven door A. Hagen & J. Kruijsen. Amst., Holland Universiteits Pers, 1975. XIX,344 p. Stiff wrappers 23 cm (110 p. 'Leenwoorden uit de Latinitas')
Book number: 116846 Euro 21.00

Keywords: Dialekt, Dutch linguistics, Grammatik, Niederländische Sprachwissenschaft, dialect, grammar

€ 21,00
Boekgegevens

WEIJNEN,A. De kunst van het vertalen. (Beginselleer) Tweede druk. Tilburg, W. Bergmans, 1947. 144 p. Hardbound. 24.5 cm (Head of the spine slightly worn; paper yellowing)
Book number: 155895 Euro 8.00

Keywords: Sprachwissenschaht, linguistics

€ 8,00
Boekgegevens