Loading...

Ancient Philosophy


Results 41 - 60 of 279

BAKKER,R. Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken van Solon tot Marcus Aurelius. Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1969. 191 p. Paperback 20.5 cm
Book number: 151741 Euro 9.00

Keywords: Greek philosophy, antike altertum antiquity, griechische Philosophie

€ 9,00
Book info

BARTELS,K. (Ed.) Was ist der Mensch? Texte zur Anthropologie der Antike. Zusammengestellt von Klaus Bartels. München, Heimeran, 1975. 109 p. Paperback. 19.5 cm (Dialog mit der Antike) (Anthology, German translation only)
Book number: 157645 Euro 10.00

Keywords: Anthologie, Anthology, Auswahl, German translation, Greek literature, Greek philosophy, Griechische Literatur, antike altertum antiquity, griechische Philosophie

€ 10,00
Book info

BEGEMANN,A.W. Aanvangen der Griekse wijsbegeerte. Groningen, Vuurbaak, 1975. 166 p. Wrs.
Book number: 026943 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 9,00
Book info

BEGEMANN,A.W. De relatie tussen wijsbegeerte en theologie en haar belangrijkste gestalten in de Helleense periode van het oud-Griekse denken. Kampen, Kok, 1965. 27 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
Book number: 011143 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Theologie, ancient philosophy, antike Philosophie, theology

€ 5,00
Book info

BERG,I.J.M. VAN DEN. Introductio in metaphysicam generalem expositivam seu ontologiam. Utrecht etc., Dekker & v.d. Vegt etc., 1932. 235 p. Wrs.
Book number: 025489 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity

€ 9,00
Book info

BEVAN,E. Stoics and sceptics. Chicago, Ares, n.d. (prob. 1979). 152 p. Cl. 22 cm (Repr. ed. Oxf. 1913)
Book number: 093678 Euro 20.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Skepsis, Skepticismus, Skeptiker, Stoa, Stoics, Stoiker, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, scepsis, scepticism, sceptics

€ 20,00
Book info

BOER,J. DE. Groote denkers. Heraclitus, Socrates, Plato, Aristoteles, Philo van Alexandrië, Plotinus. Baarn, Hollandia-drukkerij, n.d. (ca. 1910). (276) p. Cl. (Cover sl. worn; back faded)
Book number: 055545 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Aristoteles, Aristotle, Greek literature, Griechische Literatur, Heraclitus, Herakleitos, Philo Alexandrinus, Philo Judaeus, Plato, Socrates, Sokrates, ancient philosophy, antike Philosophie

€ 17,00
Book info

BOLLAND,G.J.P.J. De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets. 3e uitgave. Leiden, Adriani, 1921. 150 p. Cl. (Rebound)
Book number: 072448 Euro 12.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, ancient philosophy, antike Philosophie

€ 12,00
Book info

BRÉHIER,É. Histoire de la philosophie. Tome I (3 vols.): le Antiquité et le Moyen Age. Tome II (4 vols.): La philosophie moderne (17/20e siècle). And: Fasc. supplémentaire no. I: La philosophie en Orient, par P. MASSON-OURSEL. (And:) Fasc. supplémentaire no. II: la philosophie byzantine, par B. TATAKIS. Paris, PUF, 1947 - 1950. 9 vols. Together 2504 p. Wrappers
Book number: 065236 Euro 105.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Byzantium, Middle Ages, Mittealter, ancient philosophy, antike Philosophie, byzantine, byzantinisch, classical philology

€ 105,00
Book info

BRUINS,E.M. Fontes matheseos. Hoofdpunten van het prae-Griekse en Griekse wiskundig denken. Leiden, Brill, 1953. XII,168 p.; 6 pls. Wrs. (Ex libr. copy)
Book number: 060077 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Mathematik, ancient philosophy, antike Philosophie, mathematics

€ 6,00
Book info

BRUINS,E.M. Fontes matheseos. Hoofdpunten van het prae-Griekse en Griekse wiskundig denken. Leiden, Brill, 1953. XII,168 p.; 6 pls. Wrs. 19 cm
Book number: 097935 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Mathematik, ancient philosophy, antike Philosophie, mathematics

€ 8,00
Book info

BRUMBAUGH,R.S. The philosophers of Greece. Albany, State University of New York Press, (1981). XI,274 p., illustrations. Paperback 21 cm
Book number: 154947 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, ancient philosophy, antike Philosophie

€ 14,00
Book info

BRUN,J. Le stoïcisme. Paris, PUF, 1958. 127 p. Pocket (Que sais-je?)
Book number: 011146 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Stoa, Stoics, Stoiker, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 5,00
Book info

BURNET,J. L'aurore de la philosophie grecque. Paris, Payot, 1919. VIII,436 p. Wrappers. (Name on title; cover slightly worn)
Book number: 043622 Euro 12.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 12,00
Book info

BURNET,J. Early Greek philosophy. N.Y., Meridian, 1957. 6,375 p. Pb. 20 cm (Repr. ed. 1930)
Book number: 104862 Euro 12.00

Keywords: Antike

€ 12,00
Book info

BURNET,J. Early Greek philosophy. Fourth edition. Ldn., Adam & Black, (1958). VI,375 p. Cloth 22 cm (The green paint on both boards slightly and superficially damaged)
Book number: 087621 Euro 16.00

Keywords: Antike

€ 16,00
Book info

CARCOPINO,J. De Pythagore aux apôtres. Études sur la conversion du Monde romain. Paris. Flammarion, (1956). 380 p.; 24 pls., 10 ills. Wrs. 22 cm
Book number: 107068 Euro 21.00

Keywords: Antike

€ 21,00
Book info

CARY,M. & T.J. HAARHOFF. Life and thought in the Greek and Roman world. Ldn., Methuen, 1961. X,355 p., 12 pls. Pb. 20 cm
Book number: 088257 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Latin literature, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, griechische, römische Literatur

€ 11,00
Book info

CASIMIR,R. Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. 2e dr. Amst., Mij. voor goede en goedkoope lectuur, n.d. 2 vols: 362;318 p. H.cl. (First 165 p. on ancient philosophy)
Book number: 061353 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, ancient philosophy, classical philology

€ 9,00
Book info

CATO.- RICHTER,W. Gegenständliches Denken, archaisches Ordnen. Untersuchungen zur Anlage von Cato De agri cultura. Heidelberg, Winter, 1978. 191 p. Cl. 24 cm
Book number: 075008 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, De agri cultura, Latin literature, Marcus Porcius Cato, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, römische Literatur

€ 21,00
Book info