Loading...

Neolatin


Results 61 - 80 of 124

GROTIUS,H. Briefwisseling van Hugo Grotius. 11/14 deel: (1640-1943). Uitg. door B.L. MEULENBROEK, P.P. WITKAM, H.J.M. NELLEN & C.M. RIDDERIKHOFF. Den Haag, Assen etc., Nijhoff, etc. 1981 - 1993. 4 vols: XV,801;XVIII,840;XXVIII,652;XXXVII,887 p. Cl. (New Euro 245)
Book number: 030796 Euro 165.00

Keywords: Antike, Antiquity, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 165,00
Book info

GROTIUS,H. De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklankt door J. VANDERVELDEN. Haarlem, Tj. Willink, 1941. 77 p. Wrs. 22 cm (Frontcover sl. spotted; first gathering loosening; some pencil)
Book number: 099525 Euro 17.00

Keywords: Antike, Antiquity, Christus Patiens, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 17,00
Book info

GROTIUS,H. De dichtwerken van Hugo Grotius. I. Oorspronkelijke dichtwerken, 2e deel, pars 1, B: toelichting: (Dispersa Juvenilia). (Uitg.), vert. & toegelicht door B.L. MEULENBROEK. Assen, Van Gorcum, 1973. 356 p. Cl. 24 cm. (Poems from 1595-1598, Grotius' youth poetry) (Commentary only)
Book number: 099407 Euro 31.00

Keywords: Antike, Antiquity, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 31,00
Book info

GROTIUS,H.- DRESDEN,S. Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot. Amst. etc., NHUM, 1983. 105 p. Wrs. 24 cm
Book number: 100045 Euro 11.00

Keywords: Antike, Antiquity, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 11,00
Book info

GRYPHIUS, ANDREAS. Andreas Gryphius, Lateinische und Deutsche Jugenddichtungen. Ergänzungsband mit einer Bibliographie der Gryphius-Drucke hrsg. von F.-W. Wentzlaff-Eggebert. Lpz., Hiersemann, 1938. XL,271 p., 1 pl. Cl. (Rebound)
Book number: 056122 Euro 31.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 31,00
Book info

GUÉPIN,J.P. Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven. Amst., Van Gennep, 2002. 318 p. Pb. 21 cm (Anthology of Latin and Neolatin poetry)(Lower corner of frontcover very sl. bumped; trace of a sticky label on the frontcover)
Book number: 111102 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Briefe, Dichtkunst, Elegie, Epistulae, Latin literature, Letters, Neolatin, Neolatin poetry, Neulatein, elegy, neulateinische Poesie, römische Literatur

€ 10,00
Book info

HEGIUS, ALEXANDER.- BEDAUX,J.C. Hegius poeta. Het leven en de Latijnse gedichten van Alexander Hegius. N.pl. 1998. 377 p. Cl. 23 cm (diss., Leiden)(Incl. t., tr. & notes of the poems of Hegius, headmaster of the Latin school in Deventer from 1483 till 1498)
Book number: 112690 Euro 31.00

Keywords: Deventer, Dichtkunst, Lateinische Schule, Latin school, Literatur, Neolatin, Neulatein, Poesie, The Netherlands, die Niederlanden, literature, poetry

€ 31,00
Book info

HEINSIUS,N.- BLOK,F.F. Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden. Delft, Ursulapers, 1949. 340 p. Stiff wrappers. 24 cm (Dissertation, trade edition)
Book number: 107974 Euro 17.00

Keywords: Geschichte der klassischen Philologie, Königin Christina, Latin literature, Neolatin, Neulatein, Nicolaas Heinsius, Queen Christina, Schweden, Sweden, Textkritik, The Netherlands, antike altertum antiquity, die Niederlanden, history of classical scholarship, römische Literatur, textual criticism

€ 17,00
Book info

HOOFT,P.C. P.C. Hooft, C.G. Plemp, R.J. de Nerée. Emblemata Amatoria, afbeeldinghen van minne, emblemes d'amour. (Amsterdam, 1611) Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door K. Porteman. Met een vertaling van de Latijnse disticha door A. Welkenhuysen. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. 222 p., ills. Stiff wrappers 24 cm (Each emblema is accompanied by 3 texts, Dutch by Hooft, the Latin versions by Plemp, the French by De Nerée)
Book number: 150486 Euro 43,00

Keywords: Antike, Antiquity, Dichtkunst, Dutch literature, Neolatin, Neulatein, Niederländische Literatur, Poesie, emblema, emblemata, neulateinische, poetry

€ 43,00
Book info

KRINNER,R. Roman Krinner OSB (1678-1738), Autobiographie. Nach dem Autograph in der Münchner Handschrift CLM 27148 herausgegeben, übersetzt und mit Worterklärungen versehen von M. Pörnbacher. Amsterdam, Maarssen, APA - Holland University Press, 1984. VIII,113 p. Wrappers 22.5 cm (Geistliche Literatur der Barockzeit (GLB), 9)
Book number: 151076 Euro 36.00

Keywords: Autobiographie, Neulatein, Tegernsee, autobiography, history of classical scholarship, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 36,00
Book info

KRÜSSEL,H. Horatius Aquisgranensis. Aachen im Spiegel des neulateinischen Dichters Johann Gerhard Joseph von Asten (1765-1831). Hildesheim etc., Olms, 2004. 847 p. Hardbound 21.5 cm (Noctes Neolatinae 3; introduction, biography, Latin text, translation and commentary; also attention to Heinrich Brewer, Laurentius Maria Donner, Jakob Lambert Cuvelier, Johann Maria Nikolaus DuMont, Wolradus Scholl)
Book number: 152245 Euro 80.00

Keywords: Aachen, Deutschland, Germany, Neolatin, Neolatin poetry, Neulatein, Neulateinische Dichtkunst

€ 80,00
Book info

LAMPAS. Tijdschrift voor Nederlandse classici. Jaargang 18 (1985), nr 5: themanummer Neolatijn. Muiderberg, Coutinho, 1985. ca. 90 p. Wrappers. 23 cm (Articles by IJsewijn, Akkerman, Enenkel, Eyffinger, Heesakkers)
Book number: 158877 Euro 8,00

Keywords: Agricola, Dousa, Lipsius, Neolatin, Neulatein, antike altertum antiquity, neolatin literature, neulateinische Literatur, periodical

€ 8,00
Book info

LANNOO,B. De kerstening van de Lage Landen. Naar een nieuwe lektuur van de merovingische hagiografie? Leuven, Kath. Univ. Leuven, 1991. 107 p. Wrs. 29 cm (Licentiaatsverhandeling)
Book number: 113862 Euro 17.00

Keywords: Hagiographie, Low Countries, Merovingians, Merowinger, Middle Ages, Mittelalter, Netherlands, Neulatein, Niederlanden, hagiography, medieval history, mittelalterliche Geschichte

€ 17,00
Book info

LATIJN IN EUROPA. (Themanummer Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur. Jaargang 65 (1993), no. 2) N.pl., 1993) ca. 80 p.; illustrations. Stiff wrappers. 24 cm (11 essays on Medieval Latin and Neolatin by leading Dutch scholars)
Book number: 158910 Euro 7,00

Keywords: Mittellatein, Neulatein, antike altertum antiquity, medieval Latin, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 7,00
Book info

LERNUTIUS, J. Janus Lernutius (1545-1619). Ocelli (Oogjes). Een kleine bloemlezing door Jan Bloemendaal. Amersfoort, Florivallis, 2004. 27 p. Wrs. 21 cm (Intr., text & transl.)
Book number: 089921 Euro 9.00

Keywords: Dichtkunst, Neulatein, Poesie, poetry

€ 9,00
Book info

LICOPPE,G.- Navigare necesse est. Quattuordecim viatoriae, narrationes veste Latina indutae. Miscellanea Gaio Licoppe dicata. Edidit Francisca Licoppe-Deraedt. Bruxelles, (Melissa), 2006. 235 p. Stiff wrappers 25 cm (Some pencil)
Book number: 150689 Euro 19.00

Keywords: Neulatein, neolatin literature

€ 19,00
Book info

LIPSIUS,J. Iusti Lipsi Epistolae. Pars V-VIII: 1592-1595, quam curaverunt edendam J. DE LANDTSHEER (& J. KLUYSKENS). Brussel, Paleis der Academiën, 1991 - 2004. 4 vols: 493;380;418;660 p. Cl. 27 cm (Dedication on 1 front flyleaf) (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 114132 Euro 225.00

Keywords: Briefe, Correspondence, Dichtkunst, Dousa, Epistulae, Geschichte der klassischen Philologie, Humanismus, Letters, Lipsius, Neolatin, Neulatein, epistolae, history of classical scholarship, humanism, poetry

€ 225,00
Book info

LIPSIUS,J. Iusti Lipsi Epistolae. Pars XIII: 1600, quam curavit edendam J. PAPY. Brussel, Paleis der Academiën, 2000. 386 p. Cl. 27 cm (Dedication on title)
Book number: 114133 Euro 57.00

Keywords: Briefe, Correspondence, Dichtkunst, Dousa, Epistulae, Geschichte der klassischen Philologie, Humanismus, Letters, Lipsius, Neolatin, Neulatein, epistolae, history of classical scholarship, humanism, poetry

€ 57,00
Book info

LIPSIUS,J.- BILT,A.M. VAN DE. Lipsius' De Constantia en Seneca. (De invloed van Seneca op Lipsius' geschrift over de standvastigheid van gemoed) Nijmegen, Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1946. (6),131p.; 1 portrait of Lipsius. Wrappers 24 cm (Dissertation, Nijmegen)
Book number: 105840 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Latin literature, Neulatein, Seneca, Stoa, Stoiker, ancient philosophy, antike Philosophie, neolatin literature, neulateinische Literatur, römische Literatur, stoicism

€ 19,00
Book info

MACHIAVELLI. Machiavelli. Sleutel van onzen tijd gevolgd door een nieuwe vertaling van de Vorst door J.F. OTTEN. 's-Gravenhage, Boucher, 1940. 225 p. Cl. (Sl. foxed; cover sl. worn)
Book number: 016795 Euro 18.00

Keywords: Neolatin, Neulatein, Renaissance

€ 18,00
Book info