Loading...

Reception


Results 241 - 260 of 289

CASIMIR,R. Met 'de Telegraaf' naar de oorden der oudheid. Reisbrieven van Prof. R. Casimir. Amst., n.d. (after 1929) 117 p., pls. Stiff wrs. 25 cm (Cover sl. soiled; cover design Jo Spier. See for Professor Rommert Kazimier, or Casimir www.historici.nl. He was a wellknown Dutch paedagogue, who frequently wrote for the newspaper 'De Telegraaf'; on the title an inscription of the 'Reiscommissie NKV, 1980')
Book number: 115518 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Archäologie, Egypt, Greece, Griechenland, Nachleben, Naples, Palestina, Pompeii, Rezeption, Rom, Rome, archaeology, classical art, klassische Kunst, reception

€ 16,00
Book info

BURNIER,A. De reis naar Kíthira. Amst., Querido, 1976. 157 p. Paperback 20 cm (Novel; first edition)
Book number: 117860 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Dutch literature, Holländische Literatur

€ 11,00
Book info

BURGSTEDDE,P.J. Mijn boosaardige zuster Elektra, gevolgd door Over verknochtheid. Baarn, Erven Thomas Rap, Vijverhof, (1979). 73 p. Paperback 20 cm
Book number: 150605 Euro 9.00

Keywords: Antike, Dutch literature, Electra, Elektra, Niederländische Literatur, Rezeption, receptie, reception Nachleben

€ 9,00
Book info

BRUYN,F. DE. De zeven heuvelen van Rome. Antwerpen, Ontwikkeling, n.d. (1961) 60 p. Pocket. 17.5 cm (Paper yellowing, first and last leaf foxed)
Book number: 155874 Euro 5.00

Keywords: Dutch literature, Niederländische Literatur, Rom, Roman, Rome, novel

€ 5,00
Book info

BOUTENS,P.C.- REICHLING,A. Het platonisch denken bij P.C. Boutens. Poging tot verklaring van Boutens' wijsgeerig dichten. Maastricht, Leiter-Nypels, 1925. 102 p. Wrs. 22 cm
Book number: 094643 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Boutens, Dutch literature, Geschichte, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Niederländische Literatur, Philosophie, Plato, Platonismus, history, philosophy, platonism

€ 18,00
Book info

BOSSUYT,I.- Als Orpheus zingt ... De klassieke oudheid in de West-Europese muziek. Opstellen voor en door I. Bossuyt, uitgegeven door P. Bergé en M. Delaere. Leuven, Davidsfonds, 2008. 191 p., ills. Wrappers 24 cm (Festschrift)
Book number: 150642 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Berlioz, Dulces Exuviae, Greek history, Händel, Luigi Nono, Monteverdi, Musik, Mythen, Nachleben, Orpheus, Rezeption, Richard Strauss, Stravinski, Von Gluck, griechische Geschichte, music, myths, reception, religion, religion

€ 19,00
Book info
BORDEWIJK,F.
BORDEWIJK,F.
BORDEWIJK,F.

BORDEWIJK,F. Eiken van Dodona. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1946. 341 p. Half cloth 20 cm (First edition; cover worn; back strip partly splitting, back discoloured and spotted)
Book number: 117711 Euro 13.00

Keywords: Antike, Dutch literature, Holländische Literatur

€ 13,00
Book info

BOONEN,J. Medea. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982 77 p. Paperback 20.5 cm (Nieuwe Vormen 5; tragedy after Euripides' Medea)
Book number: 150386 Euro 9.00

Keywords: Antike, Antiquity, Dutch literature, Flemish literature, Greek literature, Griechische Literatur, Medea, Niederländische Literatur, Tragödie, ancient, flämische Literatur, tragedy

€ 9,00
Book info

BOONEN,J. De Bokken. Brussel, K.V.S., 1974. 62 p. Paperback. 19 cm (Play, staged at Leuven, 9,10 & 11 april 1974. Program) ('De Vlaamse auteur Johan Boonen schreef een stuk - De Bokken - waarin hij in een uitgesproken poëtische toonaard maatschappijkritisch teater wou brengen in een vreemd stijlverband. Hij noemt zijn stuk een strenge komedie. In feite is het een mengvorm van de Griekse tragedie en het saterspel, maar dan in een inkleding die ondubbelzinnig aan Artaud herinnert. Boonen wil aantonen hoe wreed politieke manipulaties zijn. Met ritueel, mytisch teater, dooraderd met ongenadige spot, drijft hij alles ten top: een moordkuil waarin geen enkel personage overleeft. Wat uiteraard meteen het einde van het stuk is: le combat cessa, faute de combattants. Boonens stuk is geen echt teater. Daarvoor is het te literair, te gekunsteld. Het overtuigt niet en, wat erger is ,na een hele tijd gaat het vervelen, omdat de fraaie woorden en ronkende ...

€ 9,00
Book info

BOONEN,J. Ter memorie. Oudheid, dichten en vertalen. Leuven, Apeldoorn, Garant, 1997. 131 p. Pb. 24 cm (OiN Suppl. 95; a chapter on Sappho with translations into Dutch)
Book number: 084429 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Literatur, Nachleben, Poesie, Rezeption, literature, poetry, reception

€ 9,00
Book info

BOEK EN OUDHEID. Onder redactie van René van Beek, Geralda Jurriaans-Helle, Frits van der Meij. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Allard Pierson Museum, 2008. 174 p., illustrations. Stiff wrappers. 25 cm (Published to accompany the exhibition 'Lectori Salutem, Boek en Oudheid')
Book number: 117653 Euro 25.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Buch, Greek literature, Griechische Literatur, Handschrift, Kodex, Latin literature, Nachleben, Palaeographie, Paleographie, Rezeption, book, classical philology, codex, palaeography, paleography, reception, römische Literatur

€ 25,00
Book info

BLOM,N. VAN DER. Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdams en andere opstellen van drs. N. van der Blom. Hem aangeboden bij zijn afscheid van het Erasmiaans Gymnasium. Bezorgd en ingeleid door J. Smit & J. Spoelder. Leiden, Brill, Backhuys,1982. 166 p., illustrations. Stiff wrappers 24 cm (14 essays; inter alia Erasmus, Vestdijk, Woltjer, Jan van Scorel, Nehalennia, the Y in Delft, prize books)
Book number: 150500 Euro 9.00

Keywords: Antike, Dutch history, Erasmianum, Erasmus, Geschichte der klassischen Philologie, Niederlanden, Rotterdam, The Netherlands, Unterricht in Lateinisch, Vestdijk, educatio, education, gymnasium, history of classical scholarship, niederländische Geschichte, reception

€ 9,00
Book info

BLIJSTRA,R. Reiziger in Hellas. Met 36 foto's van D.A. Harissidadis. Amsterdam, Bezige Bij, (1955). 180 p. Cloth.
Book number: 050793 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greece, Griechenland

€ 7,00
Book info

BESCHOUWINGEN ROND DE KLASSIEKE OPLEIDING. Beschouwingen rond de klassieke opleiding. 's-Hertogenbosch, Malmberg, n.d. 36 p. Wrappers. (Publ. Kath. Paedag. Bureau ten behoeve van het V.H.M.O., no. 11)
Book number: 013600 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Bildung, Nachleben, Rezeption, education, reception

€ 5,00
Book info

BERGHUIS,H. Een winter in Tomi. (Gedichten) Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1987. 23 p. Paperback. 20 cm
Book number: 155868 Euro 7.00

Keywords: Dichtkunst, Dutch literature, Epistulae ex Ponto, Nachleben, Niederländische Literatur, Ovid, Ovidius, Poesie, Tristia, antike altertum antiquity, poetry

€ 7,00
Book info

BERGHUIS,H. Etruskische gezangen. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1989. 33 p. Paperback. 20 cm
Book number: 155866 Euro 7.00

Keywords: Dichtkunst, Dutch literature, Etruria, Etruscans, Etrusci, Etrusken, Niederländische Literatur, Poesie, antike altertum antiquity, poetry

€ 7,00
Book info

BEETS,A. De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch. Groningen, Wolters, 1885. 115 p. H.cl. 23 cm (Diss.)(Back dam., 2 sts. on title)
Book number: 078892 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Cato, Disticha Catonis, Middle Dutch literature, Mittelniederländische Literatur, reception, reception Nachleben

€ 19,00
Book info

BASTET,F.L. Rome. Verhalen van een stad. Verhalen en gedichten en fragmenten van J. van Nijlen, F.L. Bastet, R. Raffalt, B. Cellini, G.J. Hoogewerff, L. Curtius, J. van Heel, J.W. von Goethe, W.R. van Brakell Buys, C. Busken Huet, C. Vosmaer, L. Couperus, B. Aafjes. Amst., Meulenhoff, 1988. 146 p. Paperback 21 cm (Bibliotheek voor de literaire reiziger)
Book number: 117708 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Literatur, Rom, Rome, literature

€ 11,00
Book info

BASTET,F.L. Op weg naar het zuiden. Amst., Querido, 1986. 284 p.; illustrations. Cloth 22 cm (Including dustjacket)(Collection of 3 previously published novels, 'De aardbeving', 'Lava' and 'Heksendans')
Book number: 150395 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Archäologie, Crete, Dutch literature, Greek, Kreta, Kunst, Niederländische Literatur, Ostia, archaeology, art, griechische

€ 18,00
Book info

BASTET,F.L. Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld. Amsterdam, Querido, 1983. 231 p.; illustrations. Paperback. 20 cm
Book number: 159199 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Archäologie, Greek, Greek art and archaeology, Kunst, Roman history, ancient, archaeology, art, griechische, griechische Kunst und Archäologie, römische Geschichte

€ 10,00
Book info