Loading...

Classical dissertations


Results 121 - 140 of 299

HOMERUS.- SUYS-REITSMA,S.J. Het Homerisch Epos als orale schepping van een dichter-hetairie. Amst., Paris, 1955. VIII,117 p. Wrs. 21 cm (Diss., trade ed.)(Cover sl. stained)
Book number: 083645 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homerus, classical philology

€ 7,00
Book info

HOMERUS.- VALK,M.H.A.L.H. VAN DER. Beiträge zur Nekyia. Kampen, Kok, 1935. (IV),140,IV p. Wrappers. 25 cm (Dissertation)
Book number: 092419 Euro 29.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homeros, Homerus, Mythologie, Unterwelt, classical philology, epic, epos, mythology, netherworld, religion, underwold

€ 29,00
Book info

HOOFF,A.J.L. VAN. Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme. N.pl., 1971. 159 p. Wrappers 21 cm (Diss.)
Book number: 062741 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Imperialismus, Roman history, classical philology, imperialism, römische Geschichte

€ 11,00
Book info

HOPPENBROUWERS,H.A.M. Recherches sur la terminologie du martyre de Tertullien à Lactance. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1961. XV,223 p. Wrs. 24 cm (Diss., Nijmegen, also published as Latinitas Christ. Primaeva 15)
Book number: 113806 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Frühchristentum, Lactantius, Lactanz, Tertullian, Tertullianus, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur

€ 21,00
Book info

HÖPPENER,H. Halieutica. Bijdrage tot de kennis der oud-Grieksche visscherij. Amst., Paris, 1931. XV,186 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 044923 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Fischerei, Fischfang, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, ancient, classical philology, fishery, griechische Geschichte

€ 21,00
Book info

HORATIUS.- BLOK,W.L. Woordkeus en stijlniveau van de 1e, 3e, 4e en 13e epode van Horatius. Rijswijk, 1961. 103 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 008035 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Epodae, Epoden, Horace, Horaz, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, ancient, classical philology, epodes, römische Literatur

€ 8,00
Book info

HORATIUS.- HIRTH,H.J. Horaz, der Dichter der Briefe. Rus und urbs - die Valenz der Briefform am Beispiel der ersten Epistel an Maecenas. Hildesheim, etc., Olms, 1985. 350 p. Wrs. 21 cm (Wissenschaftliche Texte und Studien, 12)(Sl. revised ed. of the diss. of 1983)
Book number: 069506 Euro 20.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Briefe, Horace, Horaz, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Letters, ancient, classical philology, epistolae, römische Literatur

€ 20,00
Book info

HOUTZAGER,J. De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst. s'-Gravenhage, 1963. (IV),VI,142 p.; 69 ills. on 26 pls. Wrs. 24 cm (Diss., Leiden)
Book number: 107961 Euro 24.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Pompeii, Pompeji, classical archaeology, classical art, classical philology, klassische Archäologie, klassische Kunst

€ 24,00
Book info

JACOBS,K. Gaius Flaminius. Hoorn, Edecea 1937. 156 p. Wrs. 24 cm (Diss.; in Dutch)(Christ 2042)(Frontcover almost loose)
Book number: 077532 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Hannibal, Republik, Roman history, classical philology, republic, römische Geschichte

€ 8,00
Book info

JANSSEN,L.F. Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur. Utrecht, Kemink, 1960. 174 p. Wrs. (Diss.)(Christ 1238)
Book number: 051322 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Roman history, ancient, classical philology, römische Geschichte

€ 9,00
Book info

JUSTINIANUS.- WALLINGA,T. TANTA / DEDÔKEN. Two introductory constitutions to Justinians Digest. Groningen, Forsten, 1989. X,164 p. Pb. (Diss., trade ed.)
Book number: 053827 Euro 10.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Digestae, Justinian, Justinianus, Roman history, Roman law, Spätantike, ancient, classical philology, late antiquity, römische Geschichte, römisches Recht

€ 10,00
Book info

KEGEL,W.J.H.F. Simonides. Groningen, Wolters, 1962. VIII,95 p. Wrs. 23 cm (Diss., Leiden; in Dutch; OiN. 343: 'Bevat prozavert. van de voornaamste fragm.'; sl. used; name on title)
Book number: 114519 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, ancient, classical philology, poetry

€ 16,00
Book info

KLEBERG,T. Värdshus och värdshusliv i den romerska antiken. Göteborg, Elanders, 1934. XII,152 p., fold. map of Pompeii. Wrs. 24 cm (diss.)(Name on title)
Book number: 079137 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Roman history, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 18,00
Book info

KNORRINGA,H. Emporos. Data on trade and trader in Greek literature from Homer to Aristotle. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. (VIII),144 p. Cloth 25 cm (Dissertation, Univ. Utrecht)
Book number: 101192 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Aristoteles, Aristotle, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Handel, Homer, Homerus, ancient, classical philology, economy, griechische Geschichte, trade, Ökonomie

€ 21,00
Book info

KOTTING-MENKO, R.H. Individu en kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen. Amst., Paris, 1948. XI,94 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 050488 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichter, Dichtkunst, Greek literature, Greek philosophy, Griechische Literatur, Poesie, ancient, classical philology, griechische Philosophie, poetry, poets

€ 8,00
Book info

LACTANTIUS.- ROOIJEN-DIJKMAN,H.W.A. VAN. De vita beata. Het 7e boek van de 'Divinae Institutiones' van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek. Assen, v.Gorcum, 1967. (VIII),194 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 019306 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Frühchristentum, early christian literature, early christianity, early christianity frühchristiliche Literatur

€ 10,00
Book info

LAGAS,R.J.A. Syntactische perseveratie- en anticipatieverschijnselen bij oudere Grieksche dichters. Amst., Paris, 1941. XI,274 p. Wrs. (Diss.)(Sl. foxed)
Book number: 047709 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, Sprachwissenschaft, ancient, classical philology, linguistics, poetry

€ 10,00
Book info

LEOPOLD,J.H.- MEIJERS,J.J.M. J.H. Leopold als klassiek filoloog. 's-Gravenhage, Koninklijke drukkerij De Swart BV, 1995. (VI),357 p. Stiff wrappers. 24 cm (Dissertation, Leiden)
Book number: 154251 Euro 20.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Dutch literature, Geschichte der klassischen Philologie, J.H. Leopold, Niederländische Literatur, Poesie, classical philology, history of classical scholarship, poetry

€ 20,00
Book info

LOENEN,D. Het conservatief-aristocratisch karakter van Plato's staatsphilosophie. Leiden, v.Doesburgh, 1923. (VIII),83 p. Wrs. 24 cm (Diss. UvA)(Used; cover shabby & spotted)
Book number: 091347 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Philosophie, ancient, classical philology, griechische Geschichte, philosophy

€ 8,00
Book info

LUCRETIUS.- BOERWINKEL,E.J. Burgerschap en individuele autonomie. Epicurus en epicureisme in het oordeel van Lucretius en Cicero. Amsterdam, H.J. Paris, 1956. VII,158 p. Stiff wrappers. 23 cm (Dissertation, Utrecht)
Book number: 156578 Euro 16.00

Keywords: Latin literature, Lucretius, Lukrez, antike altertum antiquity, römische Literatur

€ 16,00
Book info