Loading...

Varia


Results 141 - 160 of 614

ERASMUS.- SCHLÜTER,L.L.E. Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en woning in het Convivium religiosum van Erasmus. Amst., Amsterdam University Press, 1995. 400 p. ills. Stiff wrappers. 24 cm (Dissertation, trade edition)
Book number: 055014 Euro 22.00

Keywords: Erasmus, Humanismus, Renaissance, humanism

€ 22,00
Book info

ERENSTEIN,R.L. Over poetic justice. Amst., AUP, 1998. 23 p. Wrs. (Inaug. lect.)
Book number: 051906 Euro 5.00

Keywords: Theater, theatre

€ 5,00
Book info

ERPENIUS,Th.- DREWES,A.J. Erpenius over werkwoorden. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Zuidsemitische taal- en letterkunde en de inleiding tot de semitische taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 28 februari 1969. Leiden, E.J. Brill, 1969. 33 p. Stiff wrappers 24 cm (Inaugural lecture)
Book number: 153106 Euro 8.00

Keywords: Arabic, Arabische Sprache, Sprachwissenschaft, Syntax, linguistics, syntaxis, verb, verbum

€ 8,00
Book info

ESMOREIT. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave, bezorgd door Al. de Maeyer en Dr. Rob. Roemans. Antwerpen, Uitgeverij de Vlijt, (1948). 94,(2),23 (notes) p., 15 plates & 15 p. 23 Half cloth. 26 cm (Introduction, bibliography, notes, facsimile of the Middle Dutch text, with a transliteration on the facing pages)
Book number: 155577 Euro 15.00

Keywords: Dutch literature, Hulthemse handschrift, Middle Ages, Middle Dutch literature, Mittelater, Mittelniederländische Literatur, Niederländische Literatur

€ 15,00
Book info

EVERYMAN'S ENGLISH PRONOUNCING DICTIONARY. Containing over 59000 words in intern. phonetic transcription. Orig. compiled by D. JONES. Rev. and ed. by A.C. GIMSON. 14th ed. Ldn. etc., Dent, 1980. XXXII,560 p. Hardb. 20 cm
Book number: 082347 Euro 13.00

Keywords: Englisch, English, Sprachwisenschaft, linguistics

€ 13,00
Book info

FALKENHAHN,V. & W. ZIELKE. Grammatik der polnischen Sprache. Bln., Volk und Wissen, Volkseigener Verlag Berlin,1964. 256 p., 1 folding plate in a rear pocket. Cloth 24 cm
Book number: 116624 Euro 10.00

Keywords: Grammatik, Poland, Polen, Polish, Polnisch, Sprachwissenschaft, grammar, linguistics

€ 10,00
Book info

FISCHER,O. De taille van Vrouwe Filologia: 'langue' of 'parole'. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de taalkunde van de Germaanse talen, in het bijzonder de Engelse taalkunde, aan de Universiteit van Amsterdam, op donderdag 6 april 2000. Amsterdam, Vossius Pers AUP, 2000. 35 p. Stiff wrappers. 21 cm (Inaugural lecture)
Book number: 156069 Euro 7.00

Keywords: Dutch linguistics, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Niederländische Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaft, linguistics

€ 7,00
Book info

FISKE,J. Myths and myth makers. Ldn., Senate, 1996. 251 p. Pb. 22 cm (Name on title)
Book number: 111524 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Mythe, Mythologie, myth, mythology

€ 5,00
Book info

FLEMING,J., H. HONOUR & N. PEVSNER. The Penguin dictionary of Architecture. Harmondsworth, Penguin, 1967. 248 p., ills. 20 cm Paperback
Book number: 115853 Euro 9.00

Keywords: Architektur, Kunst, architecture, art

€ 9,00
Book info

FORBES,R.J. De wetenschap gedijt in samenspraak. Leiden, Brill, 1960. 25 p. Wrs. (Inaug. lect.)
Book number: 013641 Euro 5.00

Keywords: Wissenschaftsgeschichte, history of scholarship

€ 5,00
Book info

FOREST,E. Een vacantiereis van 23.000 K.M. per Hudson door Europa. Amersfoort, Melchior, n.d. (ca. 1930) 163 p., pls., including a portrait of the author. Cl. 25 cm
Book number: 114175 Euro 21.00

Keywords: Lucy Mary Franssen, Lucy Pierson, Lucy d'Autretsch

€ 21,00
Book info

FORSTER,L. Christoffel van Sichem in Basel und der frühe deutsche Alexandriner. Amst. etc., NHPC, 1985. 132 p. Stiff wrs. 25 cm (Verh. KNAW)(Basel ca. 1600)
Book number: 099768 Euro 16.00

Keywords: Sprachwissenschaft, linguistics

€ 16,00
Book info

FOTHERGILL PAYNE - GUEPIN,L.W. La al egoria en los autos y farsas anteriores a Calderon. Groningen, 1976. XVII,265 p. Boards 21 cm (Dissertation, University Groningen)
Book number: 151221 Euro 9.00

Keywords: Calderon, Spain, Spanien, Spanish literature, spanische Literatur

€ 9,00
Book info

FRANCK OBERASPACH,D.M.L. Grammatik und Konversation. Stilistische Pragmatik des Dialogs und die Bedeutung deutscher Modalpartikeln. Amst., 1979. 287 p. Stapled. 30 cm (Diss., UvA)
Book number: 082095 Euro 10.00

Keywords: German linguistics, deutsche Sprachwissenschaft

€ 10,00
Book info

FRANZ,E.G. Einführung in die Archivkunde. 2. Aufl. Darmstadt, WB., 1977. VI,140 p. Pb.
Book number: 049356 Euro 9.00

Keywords: Archivkunde, archives, archivical matters, archivism

€ 9,00
Book info

FRIES,H. (Ed.) Handbuch theologischer Grundbegriffe. München, Kösel, 1962 - 1963. 2 vols: 880;966 p. Cl. 25 cm
Book number: 078913 Euro 52.00

Keywords: Handbuch, Philosophie, Theologie, manual, philosophy, theology

€ 52,00
Book info

FRISIA.- BOR,A. Word-groups in the language of the Skeltana Riucht. A syntactic analysis with occasional lexicological observations. Wageningen, Veenman, 1971. 2 vols: 242;40 p. Wrs. 23 cm (Diss., UvA)(A study of Old Frisian syntax)
Book number: 079513 Euro 20.00

Keywords: Friesisch, Friesländisch, Frisia, Frisian, Lexikographie, Sprachwissenschaft, lexicography, linguistics

€ 20,00
Book info

FRISIA.- COHEN,A., C.L. EBELING, P. ERINGA, K. FOKKEMA, A.G.F. VAN HOLK. Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer. Den Haag, Nijhoff, 1959. XI,147 p. Cl. 25 cm
Book number: 081713 Euro 10.00

Keywords: Dutch linguistics, Friesland, Frisia, Niederländische Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaft, linguistics

€ 10,00
Book info

FÜNFUNDFÜNFZIG FRÜHE DEUTSCHE DRUCKE (1471-1554). Dr. Jörg Günther, Antiquariat. Katalog 2. Hamburg, Günther, 1995. Sm.folio. 180 p., ills. Cloth (A very fine catalogue: clothbound, on 150 gr. paper, with coloured illustrations, a bookmarker, dustjacket and a slipcase)
Book number: 063014 Euro 36.00

Keywords: Buch, Humanismus, Renaissance, book, humanism, printing

€ 36,00
Book info

GAARDER,J. De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie. Antw., Houtekiet/Fontein, 1994. 559 p. H.cl. 22 cm
Book number: 098386 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Philosophie, philosphy

€ 18,00
Book info