Loading...

Varia


Results 181 - 200 of 614

GINOTT,S. Spectacular Israel. Text by A. Asa-El. Cologne, Könemann, 1999. 130 p., illustrations. Hardbound 30.5x41 cm (Big coffee table book) (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 154089 Euro 24.00

Keywords: Isreal, Jews, Juden, Orient, Palestina, Palestine, antiquity antike altertum

€ 24,00
Book info

GOETH,J.W.- HAMACHER,B. Johann Wolfgang von Goethe. Entwürfe eines Lebens. Darmstadt, WB, 2010. 256 p., ills. Hardbound 23 cm (Neu 30 Euro)
Book number: 116522 Euro 16.00

Keywords: Deutschland, German literature, Germany, deutsche Literatur

€ 16,00
Book info

GOETHE,J.W. Faust. (Translated into Czechian by O. FISCHER. Illustrated after the lithographs of) Eugène Delacroix. Praha, Statni Nakladatelstvi, 1955. 291,3 p. Cl. 25 cm
Book number: 110446 Euro 19.00

Keywords: Eugène Delacroix, Faust, German literature, Goethe, deutsche Literatur

€ 19,00
Book info

GÖLLNER,C. Die Siebenbürger Sachsen in den Revolutionsjahren 1848-1849. Bukarest, Verlag der Akademie der Sozialistischen Republik Rumänien, 1967. 243 p., illustrations. Wrappers. 20 cm (Bibliotheca Historica Romaniae 18)
Book number: 155794 Euro 12.00

Keywords: Deutsche Geschichte, German history, Rumania, Rumänien, Siebenbürgen, Transsylvania

€ 12,00
Book info

GORP,H. VAN (et alii). Lexicon van literaire termen. Stromingen en genres, theoretische begrippen, retorische procedes en stijlfiguren. 3e herz. dr. Groningen, Wolters, 1986. 465 p. Wrs.
Book number: 065671 Euro 17.00

Keywords: Literaturgeschichte, literature

€ 17,00
Book info

GRANDI PALAZZI. Introduzione di Sacheverell Sitwell. Milano, Garzanti, 1964. 288 p., ills. & pls. Cl. 32 cm (Articles on Windsor, Versailles, Sans-Souci, Quirinale, and other palaces) (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 108895 Euro 33.00

Keywords: Architektur, Archäologie, Kunst, Palace, Palastm archaeology, architecture, art

€ 33,00
Book info

GREENBAUM,S. & R. QUIRK. A student's grammar of the English language. N.pl., Longman, 1990. 490 p. Stiff wrappers. 23.5 cm
Book number: 155894 Euro 18.00

Keywords: Grammatik, grammar

€ 18,00
Book info

GRESHOFF,J. Ikaros bekeerd. Een leerdicht. (2e dr.) Den Haag, A.A.M. Stols, 1945. 60 p. H.cl. 19 cm (Cover worn at the extremes; paper yellowing)
Book number: 111200 Euro 11.00

Keywords: Dichtkunst, Dutch literature, Icarus, Ikaros, Nachleben, Niederländische Literatur, Poesie, Rezeption, poetry, reception

€ 11,00
Book info

GRIFFIN,K. One breath at a time. Buddishm and the twelve steps. N.pl., Rodale Inc., 2004. 281 p. Paperback 23 cm
Book number: 152871 Euro 8.00

Keywords: Buddhism, Buddhismus, religion

€ 8,00
Book info

GROEN VAN PRINSTERER,G. Kort overzigt van de geschiedenis des Vaderlands. Tweede druk. Leiden, S. en J. Luchtmans, 1842. 103 p. Boards. 18.5 cm (Cover worn. Interleaved. With occasional ink annotations on the interleaved pages, made by 'G.C. Antink', probably Gerard Christiaan Antink, 1838-1892, tax collector, and later inspector of taxes. He is known for his daughter, the successful Dutch author Margo Sybranda Everdina Antink, or Margo Scharten-Antink, 1868-1957. 'Kort overzigt van de geschiedenis des Vaderlands' was first published in 1841) (See for the influencial Dutch protestant politician and historian Guillaume Groen van Prinsterer, 1801-1976, his articles in Wikipedia)
Book number: 155271 Euro 30.00

Keywords: 19th century, Dutch history, Holland, Low Countries, Netherlands, niederländische Geschichte

€ 30,00
Book info

GROOT,A.J. DE.- Sic est Ton. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. A.J. de Groot door zijn oud-studenten ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van het canonieke recht, 29 november 1985. Samengesteld door Carolien van Haren, Albert de Leeuw & Bart Ramakers. N.pl., 1985. 61 p. Wrappers. 29 cm
Book number: 156048 Euro 9.00

Keywords: Kanonik Recht, Nijmegen, University of Nijmegen, canon law

€ 9,00
Book info

GROOT,A.W. DE. Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Tevens inleiding tot de grammatica van het hedendaags Nederlands. Groningen, J.B. Wolters, 1962. XIV,424 p. Cloth. 24 cm (Including a clipping from the newspaper NRC, 12 september 1963, about this book)
Book number: 156609 Euro 20.00

Keywords: Grammatik, Sprachwissenschaft, grammar, linguistics

€ 20,00
Book info

GROOT,A.W. DE. De moderne taalwetenschap in het bizonder in Amerika. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 17 december 1956. Groningen, Djakarta, Wolters, 1956. 20 p. Stiff wrappers 24 cm (Inaugural lecture)(Including a clipping from the newspaper 'De Tijd' about this lecture)
Book number: 116840 Euro 7.00

Keywords: Grammatik, Sprachwissenschaft, grammar, linguistics

€ 7,00
Book info

GROOTES,E.K. Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag verzameld door M. Spies en J. Jansen. Met een bibliografie van het werk van prof. dr. E.K. Grootes. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996. 211 p. Paperback. 24 cm
Book number: 155901 Euro 10.00

Keywords: Dutch literature, Niederländische Literatur

€ 10,00
Book info

GROSE,F. 1811 Dictionary of the vulgar tongue. A dictionary of Buckish Slang, University Wit and pickpocket eloquence. Unabridged from the original 1811 edition with a foreword by Robert Cromie. Northfield, Digest Books, 1971. (VIII,240) p. Paperback. 20.5 cm
Book number: 155773 Euro 9.00

Keywords: Lexikon, Wörterbuch, dictionary, lexicon

€ 9,00
Book info

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, DIE. La route alpestre du Grossglockner. The Grossglockner alpine road. N.pl., n.d. (1930th) 24 black and white plates, 6 p., 1 folding coloured survey map (Panoramakarte). Wrappers. Oblong 15x23 cm (Including a dried Edelweiss flower, which we found at the following photo: 'View from the Fuscher Wegscheid towards the Edelweiss Road'. It seems that the first owner of this booklet stepped out of his/her car, and picked an Edelweiss somewhere along this Edelweis Road; texts in German, French and English)
Book number: 116490 Euro 26.00

Keywords: Alpen, Alps, Austria, Edelweiss, Grossglockner, Österreich

€ 26,00
Book info

GROTE TAALATLAS, DE. Oorsprong en ontwikkeling van taal en schrift in de gehele wereld. Redactie B. Comrie, S. Matthews, en M. Polinsky. Voorwoord F.H.H. Kortlandt, Taalkundige bewerking en redactie J. Wiedenhof. N.pl., Schuyt & Co., 1998. 224 p., illustrations. Cloth 30 cm (Including dustjacket, popular)
Book number: 151492 Euro 19.00

Keywords: Schrift, Sprachwissenschaft, antike altertum antiquity, linguistics, script

€ 19,00
Book info

GROTIUS, HUGO. (Hugo de Groot). Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & boek I. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.F. LINDEMANS. Baarn, Ambo, 1993. 391 p. Cloth 22 cm (Including a slightly worn dustjacket; stamp 'recensie exemplaar' on the title)
Book number: 151337 Euro 43.00

Keywords: Dutch translations, Krieg, Recht, Renaissance, Roman law, law, römisches Recht, war

€ 43,00
Book info

GUIRAUD,P. La sémantique. Paris, PUF, 1955. 118 p. Pocket (Que sais-je?)
Book number: 051617 Euro 5.00

Keywords: Semantik, Sprachwissenschaft, linguistics, semantics

€ 5,00
Book info

GUIRAUD,P. La stylistique. Paris, PUF, 1954. 128 p. Pocket (Que sais-je?)
Book number: 051636 Euro 5.00

Keywords: linguistics

€ 5,00
Book info