Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 61 - 80 van 608

THUCYDIDES. Thoukudides' Navorschingen. De Peloponnesische oorlog. Vert. H.M. BOISSEVAIN & H.J. BOEKEN. Boek II. Haarlem, Boissevain, 1914. VI,185 p. Wrs. (OiN 372; Greek text and translation)
Book number: 058687 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, griechische Geschichte

€ 8,00
Boekgegevens

THUCYDIDES. De Peloponnesische oorlog. Vertaald door M.A. Schwartz. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986. XII,529 p. Cloth 22 cm (OiN 372)(Cover slightly used; name cut from front flyleaf; name on front flyleaf)
Book number: 151585 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Thucydides, Thukydides, classical philology

€ 19,00
Boekgegevens

THUCYDIDES. Rede van Pericles. Vert. door D. LOENEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1937. 27 p. Wrs. (OiN 373)
Book number: 026335 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Pericles, Perikles, griechische Geschichte

€ 5,00
Boekgegevens

THUCYDIDES. Thucydides. Een blijvend bezit. De oorlog tussen de Peloponnesiërs en de Atheners. KTÊMA ES AIEI. Vertaling Leo Lewin. Delft, Eburon, 2002. 568 p. Paperback. 24 cm (Somewhat worn) (OiN Suppl. 104)
Book number: 156236 Euro 20.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Thucydides, Thukydides, classical philology

€ 20,00
Boekgegevens

THIERRY,J.J. Vrouwen in de vroegchristelijke kerk. 's-Gravenhage, Boekencentrum, (1990). 160 p. Paperback. 20 cm (OiN 56)
Book number: 114723 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Blesilla, Egeria, Fabiola, Frau, Frauen, Geschichte, Inschriften, Olympias, Paulus, Spätantike, Thecla, Thekla, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, history, inscriptions, late antiquity, woman

€ 10,00
Boekgegevens

THIERRY,J.J. Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk. Amst., Buijten & Schipperheijn, 1978. 206 p. Pb. 19 cm (OiN 56)
Book number: 114724 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Eastern, Leontius, Ostern, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 10,00
Boekgegevens

THEOPHRASTUS. Karakters, van en naar Theophrastus (bewerkt) door J.T. BARENDREGT. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1977. 75 p. Cl. 22 cm (OiN 371; incl. dustjacket)
Book number: 114547 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Characteres, Charakteres, Greek literature, Griechische Literatur, Theophrast, Theophrastus

€ 9,00
Boekgegevens

THEOPHRASTUS. Zedeprenten. Vert. door W.E.J. KUIPER. Arnhem, v.Loghum Slaterus, 1948. 60 p. Half cloth 21 cm (OiN 371; De tiende Muze)
Book number: 076992 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Characteres, Charakteres, Greek literature, Griechische Literatur, Theophrast, Theophrastus

€ 9,00
Boekgegevens

THEOPHRASTUS. Zedeprenten. Tekst en vertaling door W.E.J. KUIPER. Amst., H.J. Paris, 1936. XV,118 p. Half cloth 20 cm (OiN 371; Hermeneus Serie III; back split along 1 side)
Book number: 028857 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Characteres, Charakteres, Greek literature, Griechische Literatur, Theophrast, Theophrastus

€ 6,00
Boekgegevens

THEOPHRASTUS. Zedeprenten. Tekst en vertaling door W.E.J. KUIPER. Amst., Paris, 1936. XV,118 p. Half cloth 20 cm (OiN 371; Hermeneus Serie III)
Book number: 087429 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Characteres, Charakteres, Greek literature, Griechische Literatur, Theophrast, Theophrastus

€ 8,00
Boekgegevens

THEOPHRASTUS. Karakters. Vertaald en ingeleid door P. GROENEBOOM. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. (1917). XXV,70 p. Cloth 18 cm (OiN 371)
Book number: 050701 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Characteres, Charakteres, Greek literature, Griechische Literatur, Theophrast, Theophrastus

€ 6,00
Boekgegevens

THEOPHRASTUS. Karakters. Vert. en ingel. door P. GROENEBOOM. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. (1917). XXV,70 p. Half cloth (OiN 371)
Book number: 023586 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Characteres, Charakteres, Greek literature, Griechische Literatur, Theophrast, Theophrastus

€ 5,00
Boekgegevens

THEOCRITUS. De Syrakusaanse vrouwen, of de vrouwen die naar het Adonisfeest gaan. (Vertaling Marietje Scheltema) Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1959. 15 p. Wappers 24 cm (OiN 368; Adoniazusae)(Worn)
Book number: 152627 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Bucolici, Greek literature, Griechische Literatur, Theocritus, Theokrit, classical philology

€ 6,00
Boekgegevens

TERTULLIANUS. De opschik der vrouwen. De vrouwelijke tooi. Ingeleid en vertaald door A. GERLO. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1955. 15,37 p. Brds. 17 cm (OiN 364; KG)
Book number: 101070 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Christentum, Christianity, Latin literature, classical philology, de cultu feminarum, early christian literature, frühchristliche Literatur, römische Literatur

€ 8,00
Boekgegevens

TERENTIUS.- ALPHEN,P.J.M. VAN. Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw. Tilburg, Bergmans, 1954. XXVII,214 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 077489 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dutch translations, Geschichte der klassischen Philologie, Holland, Holländische Übersetzungen, Komödie, Latin literature, Terence, Terentius, Terenz, The Netherlands, classical philology, comedy, die Niederlanden, history of classical scholarship, römische Literatur

€ 14,00
Boekgegevens

TERENTIUS. De zelfkweller. Vert. door J.C. VAN DEVENTER. Bewerkt door J. HUMBLE. Antw., Nederlandsche Boekhandel, 1946. Sm.8vo. 112 p. Hardb. (OiN 362; Klassieke Galerij)
Book number: 067998 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Heautontimoroumenos, Heautontimorumenos, Komödie, Latin literature, Terence, Terentius, Terenz, classical philology, comedy, römische Literatur

€ 6,00
Boekgegevens

TERENTIUS. Het meisje van Andros. Blijspel in 5 bedrijven. Berijmde vertaling door Th.Ph. VAN RAALTE. Zutphen, Thieme, 1932. VIII,104 p. Stiff wrs. 22 cm (OiN 362)
Book number: 114532 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Andria, Andros, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Terentius, Terenz, classical philology, comedy, römische Literatur

€ 13,00
Boekgegevens

TERENTIUS. Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. HEMELRIJK, met een inleiding van A.D. LEEMAN. Hilversum, Antwerpen, de Haan, Standaardboekhandel, 1967. 316 p. Cloth. 21 cm (OiN 362) (Without dustjacket)
Book number: 078507 Euro 16,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Terence, Terentius, Terenz, classical philology, comedy, römische Literatur

€ 16,00
Boekgegevens

TACITUS. Historiën. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.W. MEIJER. Baarn, Ambo, 1991. 420 p. Cloth 22 cm (OiN 359; including slightly worn & faded dustjacket)
Book number: 111119 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Historiae, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Boekgegevens

TACITUS. Historiën. Vert. J.W. MEIJER. Haarlem, Tjeenk Willink, 1967. XLV,361 p. Cloth. 21 cm (OiN 359)
Book number: 085294 Euro 14,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Historiae, Latin literature, Tacitus, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Boekgegevens