Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 1 - 50 of 724

AALDERS,G.J.D. Paulus en de antieke wereld. Kampen, Kok, 1951. 173 p., ills. Cl. 24 cm (Incl. dustjacket; some pencil)(Not in OiN; passages of Seneca, Cleanthes, Lucretius, Vergilius (4th ecl.), Aratus et alii. in transl.)
Book number: 115057 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

ACHILLEUS TATIUS. De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon. Vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN. Amst., Athenaeum, Polak & van Gennep, 1998. 175 p. Cloth. 22 cm (OiN Suppl. 21; incl. dustjacket & 'buikbandje'; back of dustjacket very slightly soiled, else fine)
Book number: 111242 Euro 19.00

€ 19,00
Book info

AESCHYLUS. P.C. Boutens. Verzamelde werken. Vierde deel, Aischylos: Smeekelingen, Perzen, Zeven tegen Thebai, Prometheus geboeid, Agamemnoon, Doodenoffer, Eumenieden. (Naar het Grieks van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS) Haarlem, The Hague, Joh. Enschedé en Zonen, L.J.C,. Boucher, 1947. IV,318 p. Cloth 23 cm (Wartelle p. 405; OiN 66)(Number 731 of 940 copies printed)
Book number: 152665 Euro 42.00

€ 42,00
Book info

AESCHYLUS. Agamemnon, Choephoroi en Eumeniden. In Nederlands dicht overgebracht door A.T.S. BAKKER. N.pl. n.d. (after 1955). 134 p. Wrs. 20 cm (Not in OiN)
Book number: 090369 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

AESCHYLUS. Agamemnoon. (Vertaald door) J. BOONEN. 2e volledig herziene druk. Leuven, Amersfoort, Acco, (1989). 73 p. Wrs. 19 cm (OiN 67)
Book number: 114337 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

AESCHYLUS. Het Treurspel van Agamemnoon, naar het Grieksch van Aischylos, in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS. (3e dr.). Rotterdam, Brusse, 1930. 73 p. Wrs. 25 cm (OiN 66; 600 copies printed; cover worn)
Book number: 083977 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

AESCHYLUS. Agamemnon. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE. Antw., De Ned. Boekhandel, 1956. XI,78 p. Wrs. 17 cm (OiN 66; Klassieke Galerij)
Book number: 090363 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Agamemnon. Ingeleid, vertaald en toegelicht door E. DE WAELE. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1956. XI,78 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 66; Klassieke Galerij)
Book number: 111880 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Offerplengsters. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1956. VIII,61 p. Stiff wrs. 17 cm (OiN 66; Klassieke Galerij)
Book number: 075756 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Offerplengsters. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1956. VIII,61 p. Hardbound. (OiN 66; Klassieke Galerij)
Book number: 045233 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

AESCHYLUS. Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. BOUTENS. N.pl., Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, (1963). 64 p. Pb. 22 cm (OiN 66)
Book number: 097368 Euro 5.00

€ 5,00
Book info

AESCHYLUS. Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS. Rotterdam, Brusse, 1922. 53 p. H.cl. (OiN 66; rebound; nice binding)
Book number: 115395 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

AESCHYLUS. Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS. Rotterdam, Brusse, 1922. 53 p. Stiff wrappers 25 cm (OiN 66; cover worn at extremities & partly faded)
Book number: 082928 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

AESCHYLUS. Eumeniden. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE. Antw., Ned. Boekhandel, 1959. 72 p. Wrs. (OiN 66; Klassieke Galerij)
Book number: 073082 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, Brusse, 1922. 53 p. Stiff wrappers. 25 cm (OiN 66; paper of frontcover partly browning)
Book number: 116085 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

AESCHYLUS. Oresteia. Vert. door P.C. BOUTENS. Zeist, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1964. 151 p. Pocket 19 cm (OiN 66; Phoenix 3)
Book number: 084045 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Oresteia: Agamemnoon, het Dodenoffer, de Eumeniden. Vertaald en ingeleid door J.C.B. EYKMAN. Amst., Meulenhoff, 1970. 175 p. Pb. 20 cm (OiN 66)
Book number: 091696 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

AESCHYLUS. Oresteia. Nederlandse versie van H. v.d. HORST, E. VOS & I. v. DULLEMEN. Den Haag n.d. 97 p.; 19 pls. Wrs. 20 cm (Not in OiN)
Book number: 102404 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. De Orestie van Eschylus. In Nederlandsche dichtmaten overgebracht door A. PIERSON. Den Haag, Stemberg, 1882. Sm. folio. XII,221 p. Half calf 33 cm (OiN 66; cover gilt, cover slightly worn at extremities; ownership entry on front flyleaf) ((Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 117659 Euro 46.00

€ 46,00
Book info

AESCHYLUS. De Perzen. Nederlands Hans Croiset. Den Haag, Het Nationale Toneel, 1994. 90 p., ills. Pb. 20 cm (Not in OiN)
Book number: 092002 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. De Perzen, vertaald en ingeleid door Evert Straat. Den Haag, Bakker & Daanen, 1963. 64 p. Pocket 17 cm (OiN 66; Wartelle p. 504; slightly worn)
Book number: 150350 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door P.C. BOUTENS. Met voorwoord en enkele aanteekeningen. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. 59 p. Cloth 18.5 cm
Book number: 152749 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door P.C. BOUTENS. Met voorwoord en enkele aanteekeningen. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. 59 p. Cloth 18.5 cm
Book number: 150330 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

AESCHYLUS. De geboeide Prometheus. Uit het Grieks vertaald door H.J. DROSSAART LULOFS. Leiden, E.J. Brill, 1953. 53 p. Stiff wrappers 19 cm (OiN 67; bookplate on inside frontcover)
Book number: 153257 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

AESCHYLUS. Prometheus. Vertaald en ingeleid door G. KOMRIJ. Amsterdam, Prometheus, 1992. 63 p. Hardbound 21 cm (OiN Suppl. 22; including a matchbox)(Name on front flyleaf)
Book number: 151716 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens. Amst., Paris, 1940. XI,122 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 080304 Euro 18.00

€ 18,00
Book info

AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens. Amst., Paris, 1940. XI,122 p. Cloth 25 cm (Diss., Groningen)
Book number: 114108 Euro 24.00

€ 24,00
Book info

AESOPUS, PHAEDRUS. De fabelwereld. Samengesteld en ingeleid door H.C. KOOL. Amst., Arbeiderspers, 1960. 191 p., ills. Hardb. (Incl. dustjacket; also translations of fables of De la Fontaine, Gellert et alii; not in OiN)
Book number: 114297 Euro 16.00

€ 16,00
Book info

AESOPUS. Aesopische fabels. (Vertaald door) B.H. VANDENBERGHE. (Brussel), Labor, 1944. 62 p. Wrs. 21 cm (OiN 68; 50 fables transl. in rhyming verse; paper yellowing)
Book number: 114299 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

AESOPUS.- Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door G. STUIVELING. Amst., Hertzberger, 1965. 2 vols: (VI),50;108 p., 20 pls. Hardb. 24 cm (OiN 291)
Book number: 114677 Euro 27.00

€ 27,00
Book info

AESOPUS.- VANDENBERGHE,B.H. Aisopeia. Brussel, Electa, 1950. 259 p., ills. Cloth 21 cm (OiN p. 68. Includes a translation of 150 fables into Dutch; On the front flyleaf: 'Gelukkige Kerst 1951! Joh. Daisne'; paper yellowing)
Book number: 117855 Euro 25.00

€ 25,00
Book info

ALCIPHRON. Post uit Athene. Brieven van, aan en over hoeren, klaplopers, vissers en boeren. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN. Amsterdam, Ambo, 2000. 135 p. Paperback 20 cm (OiN Supplement 23)
Book number: 114329 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

AMBROSIUS. Brieven. Gekozen en vertaald door J. WYTZES. Amst., Holland, 1950. 125 p. Cl. 19 cm (OiN 72)
Book number: 114632 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

AMBROSIUS. Over de maagden. Vertaald en ingeleid door D. Franses, O.F.M. Amsterdam, de R.K. Boekcentrale, 1942. 104 p. Pocket 18 cm (OiN 72; Getuigen II,1) (Ex library copy)
Book number: 153076 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

ANACREON. In Anacreons ban. Gedichten van wijn, van min en van levensvreugd uit de latere oudheid. Vert. door J.D. MEERWALDT. (Amst., Meulenhoff, 1951). 8,56 p. Hardb. 22 cm (OiN 75; Greek text in the margins of 18 p. and on the endpapers, written in a legible hand)
Book number: 103044 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

ANTHOLOGIA GRAECA. De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. Vertaald door P. CLAES. Leiden, Nijhoff, 1983. 62 p. Wrs. 21 cm (OiN 79; Nieuwe Vormen)
Book number: 067937 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

ANTHOLOGIA GRAECA. De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen. Gekozen en vertaald door H. NOLTHENIUS. Amst., Querido, 1992. 70 p. Wrs. 20 cm (OiN Suppl. 24)
Book number: 110136 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

ANTHOLOGIA GRAECA. Griekse epigrammen. (Ingeleid en vert. door) J. WIJNEN. Antw., Nederl. Boekhandel, 1960. 80 p. Wrs. (OiN 78/79; Klassieke Galerij; ex library copy)
Book number: 061519 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

ANTHOLOGIA PALATINA. De spiegel van Lais. Vert. door M. d'HANE-SCHELTEMA. Zeist/Antw., De Haan & Standaard, 1965. 154 p. Pocket. 19 cm (OiN 79; Phoenix 8)
Book number: 061631 Euro 5.00

€ 5,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Aan zichzelf. Vertaald en ingeleid door M. COSTANZA. Antw., Nederl. Boekhandel, 1942. 119 p. Hardbound 18 cm (OiN 256; some pencil)
Book number: 091766 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Aan zichzelf. Vertaald en ingeleid door M. COSTANZA. Antw., Nederlandsche Boekhandel, 1942. 119 p. Hardbound 18 cm (OiN 256)
Book number: 150355 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Persoonlijke notities. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door S. MOOIJ-VALK. Baarn, Ambo, (1994). 219 p. Cloth 22 cm (OiN Suppl. 73; including dustjacket)
Book number: 151320 Euro 27.00

€ 27,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Zelfbespiegelingen, (ta eis heauton). Vert. & ingel. door N. VAN SUCHTELEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1938. 235 p. H.cl. (OiN 256 cover worn at extremities)
Book number: 073098 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Zelfbespiegelingen, (ta eis heauton). Vertaald en ingeleid door N. VAN SUCHTELEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1938. 235 p. Cloth 20 cm (OiN 256)
Book number: 111959 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Zelfbespiegelingen. (Vertaling) van N. VAN SUCHTELEN. 2. herz. druk. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1949. 187 p. Cl. 21 cm (OiN 256)
Book number: 111103 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

APOCRYPHA.- JENSEN,A. Tekla. De vrouwelijke apostel naast Paulus. Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt. Baarn, Ten Have, 2001. 123 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 21; includ. a translation into Dutch)
Book number: 114330 Euro 13.00

€ 13,00
Book info

APOCRYPHA.- KLIJN,A.F.J. Jezus in de apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus. Kampen, Kok, 1999. 174 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 55)
Book number: 114622 Euro 13.00

€ 13,00
Book info

APOLLODORUS. De mythologische Bibliotheek. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken. 's-Hertogenbosch, Voltaire, 2006. 199 p. Paperback 22 cm
Book number: 152152 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

APOLOGETAE. Kerkvaders, nr 5 (Tweede jaargang 1). (Ontmoeting christendom en heidense filosofie. Brief aan Diognetus, Apologie van Justinus Martyr, en Dialoog met de Jood Trypho. (Vertaald met commentaar door de Benedictinessen van Bonheiden) Bonheiden, (1977) 80;80 p. Wrs. 21 cm (Kerkvaders 5; the translation of the dialogue with the Jew Trypho consists of chapter 1 to 8 with some omissions) (OiN 165) (The titles of the 3 pieces in ballpoint on the frontcover)
Book number: 114661 Euro 12.00

€ 12,00
Book info

APOLOGETAE. De verdedigers van het geloof (De apologeten). (Vertaald & ingeleid) door de Benedictinessen van Bonheiden. Bonheiden, 1984. 173 p. Wrs. 21 cm (Kerkvaders 1)(OiN 165)
Book number: 114404 Euro 12.00

€ 12,00
Book info