Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Resultaten 521 - 540 van 637

SOPHOCLES. De dood van Edipus, treurspel: Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Mr. W. BILDERDIJK. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789. XVI,101 p. Contemp. wrs. 22 cm (Geerebaert 79,7; OiN 346)(Engraved portrait of Sophocles on title)(Paper on the back partly gone; name on title; good paper)
Book number: 115665 Euro 42.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Colonus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Coloneus, Oedipus Rex, Oidipous, Sophocles, Sophokles

€ 42,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Edipus, koning van Thebe. Treurspel, het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der Ouden en Hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende door W. BILDERDIJK. Amst., Van der Kroe, 1779. (IV),156 p. Contemporary paper wrappers. 23 cm (Ref: STCN ppn 17136905X; Geereb. 79,6; OiN p. 346) (Cover scuffed) (Collation: pi2, A-H8, I8 (leaf I3 plus leaf chi1), K6)
Book number: 115664 Euro 55.00

Keywords: Dutch imprints, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oedipus Tyrannus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, Tragödie, antike altertum antiquity, tragedy

€ 55,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Oidipous. Koning Oidipous/Oidipous in Kolonos. (Bewerking door M. CROISET). N.pl., n.d. (1978). 142 p. Pocket 18 cm (OiN 347; Toneelserie Publiekstheater)
Book number: 114747 Euro 7.00

Keywords: &op, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Coloneus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Rex, Oidipous Tyrannos, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 7,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Koning Oidipus. In Afrikaanse verse vertolk deur Th. WASSENAAR. Met inleiding en aantekeninge van R. PRETORIUS. Johannesburg, Perskor, 1974. 94 p. Pb. 21 cm
Book number: 111391 Euro 10.00

Keywords: Afrikaans, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oedipus Tyrannus, Oidipous Tyrannos, Southafrican, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 10,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J.J.M. VAN DOORNIK. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955. XI,76 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 347; Klassieke Galerij) (Cover slightly worn)
Book number: 156219 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 5,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J.J.M. VAN DOORNIK. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955. XI,76 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 347; Klassieke Galerij)
Book number: 091683 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 6,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J. DE HAES. N.pl., Desclée de Brouwer, (1959). 83 p. H.cl. 20 cm (OiN 349; incl. faded dustjacket)
Book number: 114538 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 9,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Philoktetes. Vert. en ingel. door J. DE HAES. N.pl., Desclée de Brouwer, (1959). 83 p. Stiff wrs. (OiN 349)
Book number: 070419 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 6,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Filoktetes. Vertaling G. KOOLSCHIJN. Amsterdam, International Theatre & Film Books, Toneelgroep Amsterdam, 1991. 88,5 p. Pocket 18 cm
Book number: 153255 Euro 6.00

Keywords: Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktet, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, antike altertum antiquity, tragedy

€ 6,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Philoktetes. Metrisch vert. door J. VAN LEEUWEN. 2e uitgave. Leiden, Sijthoff, (1910). XI,82 p. Wrappers 20 cm (OiN 346; occ. pencil underl.; backcover spotted)
Book number: 017844 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 8,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Philoctetes, tragedie van Sophocles. Vertaald door L. DE JONG. Ingeleid door J.C. Bruijn. Amst., Wereldbibliotheek, 1933. 80 p. Cloth 19 cm (OiN 349) (DBNL still does not know who the translator L. de Jong is. This translation is however the first fruit of the Dutch historian Loe de Jong, 1914-2005. It was published in 1933, when he was only 19. Every Dutchman knows him as the author of the monumental and authoritative 14 volume 'The kingdom of the Netherlands during the Second World War', as a television VIP, journalist, and till his retirement in 1979 the face and Head of the RIOD (nowadays NIOD), the State institute for War-, Holocaust and Genocide Studies. He was of Jewish origin and succeeded in escaping to England in the first days of the Second World War. His parents, sister and twin brother were killed by the Germans. De Jong, of humble origin, visited the Vossius Gymnasium in Amsterdam, an excellent liberal gymnasium which had a lot of ...

€ 10,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Herakles' dood, Vrouwen van Trachis. Vertaald door Jan Pieters. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. 58 p. Paperback. 20.5 cm (Nieuw Vormen. OiN 346)
Book number: 156143 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Trachiniae, Trachiniai, Trachis, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 5,00
Boekgegevens

SOPHOCLES. Herakles' dood, Vrouwen van Trachis. Vertaald door Jan Pieters. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. 58 p. Paperback. 20.5 cm (Nieuw Vormen. OiN 346)
Book number: 073104 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Trachiniae, Trachiniai, Trachis, Tragödie, classical philology, tragedy

€ 5,00
Boekgegevens

SPIEGEL VAN DE GRIEKSE POEZIE VAN OUDHEID TOT HEDEN. Samengesteld door H. WARREN & M. MOLEGRAAF. Amsterdam, Meulenhoff, (1988) 421 p. Paperback 22 cm (OiN 55)
Book number: 111327 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Dichtkunst, Greek, Poesie, byzantine, byzantinische, griechische, neogreek literature, neugriechische Literatur, poetry

€ 15,00
Boekgegevens

SPINOZA. Ethica. Vert. door J.C. LOGEMANN. Amst., Cohen, n.d. 276 p. Cl. (De groote denkers der eeuwen)
Book number: 060868 Euro 14.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 14,00
Boekgegevens

SPINOZA. Uren met Spinoza. Een keur van stukken uit zijne werken, vert. en van een inl. en aant. voorzien door J.D. BIERENS DE HAAN. 2e dr. Baarn, Hollandia, 1917. 218 p. Cl. (Sl. foxed)
Book number: 067075 Euro 17.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 17,00
Boekgegevens

SPINOZA. Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Vert. en toegelicht door N. VAN SUCHTELEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1932. 304 p. Cl.
Book number: 061722 Euro 13.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy

€ 13,00
Boekgegevens

SPRUIT,J.E. Textus iuris romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Samengesteld en vertaald door J. Spruit. en R. FEENSTRA. 3e herziene dr. Deventer, Kluwer, 1989. XII,307 p. Stiff wrs. 25 cm (OiN 55)
Book number: 115017 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Corpus Iuris Civilis, Digesta, Gai Institutiones, Gaius, Pauli Sententiae, Paulus, Roman history, Ulpiani epitome, Ulpianus, classical philology, codex, law, römische Geschichte, römisches Recht

€ 9,00
Boekgegevens

STIBBE,C.M. Sparta. Geschiedenis en cultuur der Spartanen. Bussum, De Haan, 1969. 372 p.; ills. & pls. Cl. 21 cm (OiN 56: 'Met o.m. vert. van Alcman en Tytraeus')
Book number: 103518 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Geschichte, Greek literature, Griechische Literatur, Sparta, history

€ 8,00
Boekgegevens

SUETONIUS. Levens der Romeinse keizers. Julius Caesar, Augustus, Tiberius. (Vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door D. den Hengst) Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspers, 1968. 240 p. Cloth. 21 cm (OiN 353)
Book number: 152561 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustus, Julius Caesar, Latin literature, Roman history, Tiberius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 6,00
Boekgegevens