Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 401 - 420 of 637

PLATO. Gorgias. Vert., ingel. en verklaard door R. VAN POTTELBERGH. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1948. 231 p. Hardbound. 18 cm (OiN 300; Klassieke Galerij)
Book number: 078620 Euro 8,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gorgias, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, classical philology

€ 8,00
Book info

PLATO. Ion, of over het wezen van het kunstenaarschap. Vertaald en ingeleid door W.J.W. KOSTER. Amst., Paris, 1937. 64 p.; 4 plates. Wrappers. 20 cm (OiN 300; cover slightly soiled)
Book number: 154434 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Ion, classical philology

€ 8,00
Book info

PLATO. Drie dialogen. Laches, Charmides, Lysis. Ingel. vert. en toegel. X. DE WIN. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1955. 176 p. Brds. (OiN 297; Klassieke Galerij; name on title)
Book number: 054409 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Charmides, Greek literature, Griechische Literatur, Laches, Lysis, Plato, classical philology

€ 6,00
Book info

PLATO. Phaidoon. Vertaald en ingeleid door P.-E. FRANCKEN. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1954. XVI,109 p. Boards. 18 cm (OiN 300; Klassieke Galerij)
Book number: 078304 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 6,00
Book info

PLATO. Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. (Amst.), Mij. voor goede en goedkoope lectuur, 1919. 92 p. Wrs. (OiN 297)
Book number: 030807 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 6,00
Book info

PLATO. Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. (Amst.), Wereldbibliotheek, 1919. 92 p. Cl. (OiN 297)
Book number: 028883 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 7,00
Book info

PLATO. Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. Rotterdam, Brusse, 1919. 76 p. Cl. 25 cm (OiN 297; cover worn at extremities and sl. scuffed; no dustjacket)
Book number: 082931 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 9,00
Book info

PLATO. Phaedo, of de onsterfelijkheid der ziel. (...) Overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien door D. BURGER. (Bound with:) Theaetetus, of Opleiding tot de Wijsbegeerte. (...) Overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien door D. BURGER. Amst., v.Kampen, 1846 - 1847. 2 vols. in 1: VI,184;(IV),223 p. Cl. 21 cm (OiN 297; cover scuffed; well used; library stamp punched in first title; some paper repairs in 2nd vol.)
Book number: 115280 Euro 37.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedo, Phaedon, Phaidon, Theaetetus, classical philology

€ 37,00
Book info

PLATO. Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. van Herwerden. 2e druk. Zutphen, W.J. Thiemev & Cie, 1936. 90 p. Half cloth 22 cm. (OiN 300)
Book number: 028935 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 7,00
Book info

PLATO. Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. VAN HERWERDEN. 2e dr. Zutphen, Thieme, 1936. 90 p. Half cloth. 22 cm (OiN 300; foxed)
Book number: 015503 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 7,00
Book info

PLATO. Phaedo. Vert. en ingel. door X. DE WIN. Antw., Nederl. Boekhandel, 1970. 144 p. Wrs. (OiN 297; Klassieke Galerij; plasticized)
Book number: 073061 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 6,00
Book info

PLATO. Faidon. Sokrates in de dodencel. Vert. door G. KOOLSCHIJN. Amst., Athenaeum, Polak & v.Gennep, 1993. 80 p. Paperback 22 cm (OiN Suppl. 86) (Cover worn; some pencil)
Book number: 092299 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaidon, Plato, classical philology

€ 6,00
Book info

PLATO. Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. Rotterdam, Brusse, 1923. 67 p. Cloth 25 cm (OiN 297; no dustjacket; some faint wear to the extremes)
Book number: 150572 Euro 17.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedrus, Phaidros, Plato, classical philology

€ 17,00
Book info

PLATO. Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros, Phaidoon. Vert. door P.C. BOUTENS. Zeist, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1964. 178 p. Pocket 19 cm (OiN 297; Phoenix 4)
Book number: 075977 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedon, Phaedrus, Phaidon, Phaidros, Plato, classical philology

€ 5,00
Book info

PLATO. Protagoras. Ingeleid, vertaald en toegelicht door X. DE WIN. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1953. 116 p. Boards. (OiN 297; Klassieke Galerij) (Cover a bit soiled. Name on title, stamp on verso of title. Small label on cover)
Book number: 054410 Euro 6,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Protagoras, classical philology

€ 6,00
Book info

PLATO. De Staat (Politeia). Gesprek over de rechtvaardigheid in mens en gemeenschap. Uit het Grieks door H.M. BOISSEVAIN. (Verkorte uitgaaf). Amsterdam & Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1948. 245 p. Hardbound 20 cm (OiN 300)
Book number: 067064 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology

€ 8,00
Book info

PLATO. Overzicht van zijn philosophie. De staat. (Vert. door) M. VAN DER HOEK. Amst., Cohen, 1902. 479 p. Cl. (OiN 299; De groote denkers der eeuwen; cover sl. worn)
Book number: 074082 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology

€ 10,00
Book info

PLATO. Plato. Overzicht van zijn philosophie. De staat. (Vert. door) M. VAN DER HOEK. Amst., v.Holkema & Warendorf, (1902). 456 p. Cl. (OiN 299; De groote denkers der eeuwen; back sl. spotted)
Book number: 014051 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology

€ 10,00
Book info

PLATO. Politeia. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. Amst., Athenaeum, Polak & v.Gennep, 1975. 302 p. Paperback 21 cm (OiN 298)
Book number: 074575 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology

€ 11,00
Book info

PLATO. Politeia. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. 2e dr. Amst., Athenaeum, Polak & v.Gennep, 1981. 302 p. Paperback 21 cm (OiN 298)(Cover slightly worn; name on title)
Book number: 097636 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology

€ 13,00
Book info