Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 441 - 460 of 637

PLINIUS MINOR. Lofrede op keizer Trajanus. Panegyricus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. MEIJER & D. DEN HENGST. Baarn, Ambo, 1990. 118 p. Cloth 22 cm (OiN 305; including a worn dustjacket; name on front pastedown)
Book number: 113880 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Panegyricus, Plinius, Pliny, classical philology, römische Literatur

€ 11,00
Book info

PLINIUS MINOR.- HARTMAN,J.J. Honderd jaar geestelijk leven in den Romeinschen keizertijd. Leiden, v.Doesburgh, 1922. 555 p. Cl. (OiN 304, Plinius minor: transl. of 'nagenoeg de hele correspondentie'; a chapter on Seneca, Lucianus, Dio Chrysostomus, Sophists etc.)(Fronthinge cracking; faint traces of sellotape on flyleaves)
Book number: 071434 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Briefe, Epistulae, Latin literature, Letters, Plinius Minor, classical philology, römische Literatur

€ 11,00
Book info

PLOTINUS. Plotinus. Enneaden. Porphyrius. Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten. Vertaald en ingeleid door R. FERWERDA. Baarn/Amsterdam, Ambo, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1984. 886 p. Cloth 22 cm (OiN 306) (Including a slightly used and faded dustjacket)
Book number: 102748 Euro 35.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plotin, Plotinus, classical philology

€ 35,00
Book info

PLOTINUS. Over schouwing en tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th.G. SINNIGE. Baarn, Wereldvenster, (1981). 185 p. Pb. 19 cm (OiN 306; Enn. 3,8 & 2,9; a sticker of 7x4 cm has been removed from the front cover, resulting in some superficial damage)
Book number: 104810 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plotin, Plotinus, classical philology

€ 8,00
Book info

PLUTARCHUS. Een bloemlezing uit zijn geschriften. Vertaald en ingeleid door W.P. THEUNISSEN. Haarlem, Spaarnestad, 1950. 344 p. Cl. 19 cm (OiN 307; Klass. Bibl. V)
Book number: 111134 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Moralia, Plutarch, Plutarchus, classical philology, vitae

€ 9,00
Book info

PLUTARCHUS. Bloemlezing uit de Moralia. Vertaald en toegelicht door A.J. KOSTER. Amst., Arbeiderspers, 1954. 240 p. Cl. 20 cm (OiN 307)
Book number: 095056 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Moralia, Plutarch, Plutarchus, classical philology

€ 13,00
Book info

PLUTARCHUS. Laconieke zeden en gezegden. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door H. VAN DOLEN. Nijmegen, SUN, 1996. 96 p. Stiff wrs. 18 cm (OiN 88)
Book number: 114380 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, classical philology

€ 8,00
Book info

PLUTARCHUS. Stoïsche tegenstrijdigheden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door P.A. MEIJER. Kampen, Klement, 2003. 144 p. Hardb. 21 cm (Including dustjacket)
Book number: 108342 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Stoa, Stoici, Stoics, Stoiker, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology, griechische

€ 16,00
Book info

PLUTARCHUS. Moralia IX: Biologie en Natuurkunde. (Vertaald en ingeleid door) G. JANSSEN. Leeuwarden, Chaironeia, 2004. 279 p. Pb. 24 cm (cf. OiN Suppl. 88)
Book number: 110474 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Astronomie, Biologie, Greek literature, Greek religion, Griechische Literatur, Moralia, Philosophie, Physics, Physika, Plutarch, Plutarchus, Tiere, Wissenschaft, ancient philosophy, animals, antike Philosophie, astronomy, biology, classical philology, griechische Religion, philosophy, science

€ 18,00
Book info

PLUTARCHUS. Alexander. Leven, betekenis, uitspraken. (Vertaald door) G. JANSSEN. (Leeuwarden, Chaironeia, 1999). 156 p. Pb. 21 cm (OiN Suppl. 88)
Book number: 114525 Euro 9.00

Keywords: Alexander Magnus, Alexander der Grosse, Alexander the Great, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 9,00
Book info

PLUTARCHUS. Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar vertaald door M.B. MENDES DA COSTA. (Amst.), Wereldbibliotheek, 1925. VIII,246 p. Cl. 19 cm (OiN 311)
Book number: 114752 Euro 8.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 8,00
Book info

PLUTARCHUS. Een jongeling verovert de wereld. (Alexander de Grote). Vert. en toegelicht door S.L. RADT. Zeist, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1965. 158 p. Pocket 19 cm (OiN 311; Phoenix 5)
Book number: 114377 Euro 6.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Levens. Deel I: (Alexander). Deel II: (Caesar). Uit het Grieksch door B.H. STERINGA KUYPER. Amst., Van Looy & Gerlings, (1896 - 1898). 2 parts in 1: 152;(VI),148 p. Cloth 19 cm (OiN 310/11)
Book number: 114753 Euro 9.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 9,00
Book info

PLUTARCHUS. Levens. Deel I: Alexander. Uit het Grieksch door B.H. STERINGA KUYPER. 2e herz. dr. Zutphen, Thieme, 1927. 136 p. Wrs. (OiN 311; edges of frontcover chipping)
Book number: 058653 Euro 6.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Levens. Deel II: Caesar. Uit het Grieksch door B.H. STERINGA KUYPER. Amst., S.L. van Looy, (1898). (VI),148 p. Wrappers 19 cm (OiN 310/11) (Cover slightly worn; On the cover, instead of Amsterdam, S.L. van Looy, printed Zutphen, W.J. Thieme & Cie)
Book number: 090350 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Het leven van Demosthenes. In het Nederlandsch vertaald door G. Timmermans. Antwerpen etc., Standaard-Boekhandel, 1939. 60 p. Wrappers. 18.5 cm
Book number: 156007 Euro 6.00

Keywords: Athen, Athens, Demosthenes, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, antike altertum antiquity, griechische Geschichte

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Demetrius, Antonius. Vertaling G.J. DE VRIES. Bussum, v.Dishoeck, (1972). 144 p.; 16 pls. Cl. 22 cm (OiN 311; incl. dustwrapper)
Book number: 061466 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 8,00
Book info

PLUTARCHUS. De wetgever van Sparta, Priesterkoning van Rome, (Lykoergos en Numa Pompilius). Vert. en toegelicht door C.M. STIBBE. Hilversum, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1966. 204 p. Pocket 19 cm (OiN 311; Phoenix 11)
Book number: 075982 Euro 6,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Lycurgus, Lykurgos, Plutarch, Plutarchus, Pompilius, Sparta, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Vier levens, Agis - Cleomenes, Tiberius Gracchus - Gaius Gracchus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. MEIJER & J.A. VAN ROSSUM. Baarn, Ambo, 1995. 131 p. Stiff wrappers 21.5 cm (OiN Suppl. 89)(Stamp on front flyleaf)
Book number: 151319 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gracchi, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 13,00
Book info

PLUTARCHUS. Leven van Soloon. Vertaald, ingeleid en toegelicht door M.A. NAUWELAERTS. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1957. XIX,68 p. Stiff wrs. 17 cm (OiN 313; Klassieke Galerij)
Book number: 111882 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, Solon, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 7,00
Book info