Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 461 - 480 of 650

PLUTARCHUS. Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar vertaald door M.B. MENDES DA COSTA. (Amst.), Wereldbibliotheek, 1925. VIII,246 p. Cl. 19 cm (OiN 311)
Book number: 114752 Euro 8.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 8,00
Book info

PLUTARCHUS. Een jongeling verovert de wereld. (Alexander de Grote). Vert. en toegelicht door S.L. RADT. Zeist, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1965. 158 p. Pocket 19 cm (OiN 311; Phoenix 5)
Book number: 114377 Euro 6.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Levens. Deel I: (Alexander). Deel II: (Caesar). Uit het Grieksch door B.H. STERINGA KUYPER. Amst., Van Looy & Gerlings, (1896 - 1898). 2 parts in 1: 152;(VI),148 p. Cloth 19 cm (OiN 310/11)
Book number: 114753 Euro 9.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 9,00
Book info

PLUTARCHUS. Levens. Deel I: Alexander. Uit het Grieksch door B.H. STERINGA KUYPER. 2e herz. dr. Zutphen, Thieme, 1927. 136 p. Wrs. (OiN 311; edges of frontcover chipping)
Book number: 058653 Euro 6.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Levens. Deel II: Caesar. Uit het Grieksch door B.H. STERINGA KUYPER. Amst., S.L. van Looy, (1898). (VI),148 p. Wrappers 19 cm (OiN 310/11) (Cover slightly worn; On the cover, instead of Amsterdam, S.L. van Looy, printed Zutphen, W.J. Thieme & Cie)
Book number: 090350 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Het leven van Demosthenes. In het Nederlandsch vertaald door G. Timmermans. Antwerpen etc., Standaard-Boekhandel, 1939. 60 p. Wrappers. 18.5 cm
Book number: 156007 Euro 6.00

Keywords: Athen, Athens, Demosthenes, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, antike altertum antiquity, griechische Geschichte

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. Demetrius, Antonius. Vertaling G.J. DE VRIES. Bussum, v.Dishoeck, (1972). 144 p.; 16 pls. Cl. 22 cm (OiN 311; incl. dustwrapper)
Book number: 061466 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 8,00
Book info

PLUTARCHUS. Vier levens, Agis - Cleomenes, Tiberius Gracchus - Gaius Gracchus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. MEIJER & J.A. VAN ROSSUM. Baarn, Ambo, 1995. 131 p. Stiff wrappers 21.5 cm (OiN Suppl. 89)(Stamp on front flyleaf)
Book number: 151319 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gracchi, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 13,00
Book info

PLUTARCHUS. Leven van Soloon. Vertaald, ingeleid en toegelicht door M.A. NAUWELAERTS. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1957. XIX,68 p. Stiff wrs. 17 cm (OiN 313; Klassieke Galerij)
Book number: 111882 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman, Solon, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 7,00
Book info

PLUTARCHUS. De grondvesters van Athene en Rome. (Theseus en Romulus). Vert. en toegelicht door C.M. STIBBE. Zeist, Antw., De Haan, Standaardboekhandel, 1964. 166 p. Pocket 19 cm (OiN 311; Phoenix 1)
Book number: 084044 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Romulus, Theseus, biography, classical philology, vitae

€ 6,00
Book info

PLUTARCHUS. De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen onderling vergeleken door Plutarchus. Uit het oorspronkelijk Grieksch geheel op nieuw vertaald, en met zeer vele aanteekeningen opgehelderd door Ev. WASSENBERGH & H. BOSSCHA. 2e vermeerderde & verbeterde druk. 6e deel: (Het leven van Pyrrhus, Marius; Lysander, Sylla) Dordrecht, Bij F. Boekee, 1826. 368 p., 1 plate. Contemporary boards. 20.5 cm (Covers slightly worn; back scuffed)
Book number: 152748 Euro 10.00

Keywords: Biographie, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Roman history, antike altertum antiquity, biography, griechische Geschichte, römische Geschichte

€ 10,00
Book info

PLUTARCHUS. De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen onderling vergeleken. Geheel op nieuw vert., en met zeer vele aant. opgehelderd door E. WASSENBERGH & H. BOSSCHA. 2e verm. & verb. dr. 9e deel: (Het leven van Alexander, Caesar). Dordrecht, Boekee, 1827. 325 p., 1 pl. Contemp. brds. (OiN 310; cover worn)
Book number: 042906 Euro 19.00

Keywords: Alexander, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Caesar, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 19,00
Book info

PLUTARCHUS.- HARTMAN,J.J. De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronea. 3e dr. Zutphen, Thieme, n.d. (1924) 519 p. Half cloth. 25 cm (OiN 306/310: 'Bevat o.m. (soms nagenoeg) integrale vert. van 12 Mor. en een groot deel van Vita Crassi')
Book number: 114662 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Crassus, Greek, Greek literature, Griechische Literatur, Moralia, Plutarch, Plutarchus, Roman, classical philology, griechische, history, römische Geschichte, vita, vitae

€ 13,00
Book info

PLUTARCHUS.- MOOREN,G.E.J. Plutarchus' leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles' omgeving. Nijmegen, 1948. VI,141 p. Wrs. (OiN 312; Diss., Nijmegen; introduction, text, translation & historical commentary)
Book number: 044913 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Athen, Athens, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Pericles, Plutarch, Plutarchus, biography, classical philology, vitae

€ 10,00
Book info

PLUTARCHUS.- STENTEN,F.L.G. Ploutarchos' leven van Sertorius. Tekst, Nederlandse vertaling, historisch kommentaar. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1969. 115 p.; 1 pl. & 1 fold. table. Wrs. 24 cm (OiN 313; Diss.; some pencil)
Book number: 054720 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Biographie, Greek literature, Griechische Literatur, Plutarch, Plutarchus, Seretorius, biography, classical philology, vitae

€ 14,00
Book info

POÉSIES MILITAIRES DE L'ANTIQUITÉ, ou Callinus et Tyrtée. Texte grec, traduction polyglotte, prolégomènes et commentaires par A. Baron. (Amsterdam, Rodopi, 1971) 336 p. Paperback. 23 cm (Not in OiN; reprint edition Bruxelles 1835; text & commentary; translation of the poems in Latin, French, German, Dutch, English & Italian)
Book number: 095476 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Callinus, Dichtkunst, Greek literature, Griechische Literatur, Kallinos, Poesie, Tyrtaeus, Tyrtaios, classical philology, poetry

€ 17,00
Book info

POLITEIA. Grote mannen over staat en maatschappij. Samengesteld door M.L. BODLAENDER. Met een inleiding van J.D. BIERENS DE HAAN. 4e bijgewerkte druk. Amst., Brussel, Elsevier, 1956. 667 p., ills. Cl. 24 cm (Transl. of parts of Plato's Politeia, books 1/5, 8 & 9, total 52 p.; not mentioned in OiN s.v. Plato. Transl. of parts of Aristotle's Politica, total 47 p., OiN 97; Parts of Augustinus' De Civitate Dei, books 12,14/15. Not mentioned in OiN; total 5 p. Furthermore Thomas of Aquino, Erasmus, Luther and many others)
Book number: 115070 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Aristoteles, Aristotle, Augustinus, Calvin, Dante, De Civitate Dei, Erasmus, Greek literature, Griechische Literatur, Luther, Machiavelli, Plato, Politica, Respublica, Thomas Aquinas, Thomas Morus, ancient philosophy, antike Philosophie

€ 19,00
Book info

PORPHYRIUS. De grot van de nimfen. Over een passage uit de Odyssee van Homerus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. VERHOEVEN e.a. Baarn, Ambo, 1984. 94 p. Pb. 21 cm (OiN 315; De antro Nympharum)
Book number: 109730 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homerus, Odyssea, classical philology

€ 10,00
Book info

PORPHYRIUS. De grot van de nimfen. Over een passage uit de Odyssee van Homerus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. VERHOEVEN e.a. Baarn, Ambo, 1984. 94 p. Pb. 21 cm (OiN 315; De antro Nympharum) (Some ballpoint underlinings on 4 pages)
Book number: 097634 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homerus, Odyssea, classical philology

€ 8,00
Book info

PROCOPIUS. Geheime geschiedenis van Byzantium. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij. Amsterdam, Arbeiderspers, 1970. 178 p. Cloth. 20 cm (OiN 317)
Book number: 158653 Euro 10,00

Keywords: Antike, Belisarius, Byzantium, Byzanz, Geschichte, Justinianus, Literatur, Procopius, Prokop, Theodora, anecdota, arcana historia, byzantine, byzantinisch, history, literature

€ 10,00
Book info