Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 621 - 640 of 650

VERGILIUS. Bucolica. Ingeleid, vertaald en toegelicht door A. VAN WILDERODE. N.pl., Desclée De Brouwer, 1971. 165 p. Pb. 20 cm (OiN 380)
Book number: 114287 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Bucolica, Eclogae, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 14,00
Book info

VERGILIUS. Bucolica. Herdersgedichten. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode. 2e druk. Brugge, Orion, 1980. 165 p. Paperback. 20 cm (This edition not in OiN. Introductions, Dutch translation with on the facing page the accompanying notes)
Book number: 158690 Euro 12,00

Keywords: &dubbel, Antike, Antiquity, Eclogae, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, ancient, römische Literatur

€ 12,00
Book info

VERGILIUS. Bucolica. Herdersgedichten. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode. 2e druk. Brugge, Orion, 1980. 165 p. Paperback. 20 cm (This edition not in OiN)
Book number: 111919 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Eclogae, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, ancient, classical philology, römische Literatur

€ 13,00
Book info

VERGILIUS. De Georgica (Het landleven). De Bucolica (Herderspoëzie); de eclogae IV,VI & X. In de oorspr. versmaat vertaald door H.J. SCHEUER. Met een inl. van P.H. DAMSTÉ. Amst, v.Looy, 1927. 90 p. Hardbound 27 cm (OiN 381; cover worn at extremities)
Book number: 102187 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Bucolica, Eclogae, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 9,00
Book info

VERGILIUS. De Georgica (Het landleven). De Bucolica (Herderspoëzie); de eclogae IV,VI & X. In de oorspronkelijke versmaat vertaald door H.J. SCHEUER. Met een inleiding van P.H. DAMSTÉ. Amst, v.Looy, 1927. 90 p. Half cloth 27 cm (OiN 381; cover spotted)
Book number: 150714 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Bucolica, Eclogae, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 9,00
Book info

VERGILIUS. Georgica. Ingel., vert. en toegelicht door C. VAN ZUYLICHEM. 4e dr. Antw., Ned. Boekhandel, 1979. Sm.8vo. X,77 p. Wrappers. (OiN 381; Klassieke Galerij)
Book number: 065928 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur

€ 5,00
Book info

VRIESLAND,V. VAN. (Ed.) Mensen als wij. Vertaalde Middeleeuwse poëzie. Amst., Meulenhoff, n.d. 176 p. Pb. 20 cm
Book number: 114788 Euro 17.00

Keywords: Antike, Dichtkunst, Middle Ages, Mittelalter, Mittellatein, Poesie, medieval Latin, poetry

€ 17,00
Book info

VRIESLAND,V.E. VAN. Eros op den Parnassus. Minnepoëzie uit alle tijden, verzameld door V.E. VAN VRIESLAND. Amst., Contact, (1945). 314 p., ills. Cl. 23 cm (OiN 58: 'Bevat ook een aantal vert. uit antieke geschriften, meestal overgenomen)
Book number: 115026 Euro 19.00

Keywords: Anthologie, Anthology, Antike, Dichtkunst, Poesie, eros, poetry

€ 19,00
Book info

VRIESLAND,V.E. VAN. In den hof van Eros. Verhalen, brieven en overpeinzingen verzameld en ingeleid door V.E. VAN VRIESLAND. Amst., Contact, 1940. XVI,323 p., ills. Cl. 23 cm (OiN 58: 'Bevat ook een aantal vert. uit antieke geschriften, meestal overgenomen)
Book number: 115025 Euro 19.00

Keywords: Anthologie, Anthology, Antike, eros

€ 19,00
Book info

VÜRTHEIM,J. Grieksche letterkunde. Grepen uit de Helleensche en Hellenistische perioden. Amst., Wereldbibliotheek, 1918. 288 p., 15 pls. Cl. 20 cm (OiN 58)
Book number: 114717 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur

€ 9,00
Book info

VÜRTHEIM,J. Grieksche lyrische dichters en hunne poëzie. Amst., Mij voor goede en goedkope lectuur, 1921. X,270 p. Cl. 20 cm (OiN 58)
Book number: 114714 Euro 7.00

Keywords: Alcaeus, Alcman, Alkman, Altertumswissenschaft, Anacreon, Antike, Antiquity, Bacchylides, Corinna, Dichtkunst, Eumelos, Greek literature, Griechische Literatur, Ibycus, Lyrics, Lyrik, Mimnermos, Pindarus, Poesie, Sappho, Simonides, Solon, Stesichoros, Terpander, Timotheos, Xenophanes, poetry

€ 7,00
Book info

WAGENVOORT,H. (Ed.) Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie benevens den oorspronkelijken tekst. Vol. I: oudheid. Utrecht, De Haan, 1944. XIX,217 p. Calf 21 cm (OiN 51; de-luxe binding; translations into Dutch. Without Greek text, but with the Latin text)
Book number: 114721 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Anthologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, römische Literatur

€ 15,00
Book info

WILLIAM OF ST. THIERRY. Commentaar op het Hooglied. (Vertaling van Zr Hedwig Vrensen ocso) Bonheiden, n.d. (ca. 1977) 198 p. Wrappers. 21 cm (Monastieke Cahiers 1) (Saec. XI/XII)
Book number: 155144 Euro 15.00

Keywords: Altes Testament, Bible, Hochlied, Mittellatein, Old Testament, Song of Songs, Theologie, Vetus Testamentum, medieval Latin, medieval latin literature, mittellateinische Literatur, theology

€ 15,00
Book info

WILLIAM OF ST. THIERRY. God schouwen. (Vertaald door Maura van den Oijdenrijn, osb, en Br André Zegveld, osb.) Bonheiden, 1977. 66 p. Wrappers. 21 cm (Monastieke Cahiers 4. Translation into Dutch of 'De contemplando Deo') (Saec. XI/XII)
Book number: 155145 Euro 12.00

Keywords: Mittellatein, Theologie, medieval Latin, medieval latin literature, mittellateinische Literatur, theology

€ 12,00
Book info

WILLIAM OF ST. THIERRY. Meditaties. (Uit het Latijn vertaald volgens de kritisch vastgestelde tekst van S. Ceglar, en ingeleid door P. Verdeyen s.j.) Bonheiden, 1978. 169,(5) p. Wrappers. 21 cm (Monastieke Cahiers 7. Translation into Dutch of 'Meditativae Orationes') (Saec. XI/XII)
Book number: 155146 Euro 14.00

Keywords: Mittellatein, Theologie, medieval Latin, medieval latin literature, mittellateinische Literatur, theology

€ 14,00
Book info

WINDEN,J.C.M. VAN. De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken. Baarn, Ambo, 1992. 315 p. Cl. 22 cm (OiN Suppl. 19; Bronnen van Europese cultuur 10)
Book number: 114594 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Patrologie, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, history

€ 19,00
Book info

XENOPHANES. Fragmenten. (Santpoort), Mercator Pers, 1984. 16 p. Wrappers 14.5x20 cm (Not in OiN; Private press; no. 59 of 75 copies printed; ; Greek text , & translation into Dutch of 5 fragments, no's 34, 11, 14, 15 & 18 by P. Wispelwey, P. Stevenhagen & W. Kramer; private press)(Cover very slightly bumped at the right lower corner)
Book number: 087446 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur

€ 13,00
Book info

XENOPHANES. Fragmenten. (Santpoort), Mercator Pers, 1984. 16 p. Cloth 14.X19.5 cm (Not in OiN; Private press; no. 8 of 75 copies printed; Greek text , & translation into Dutch of 5 fragments, no's 34, 11, 14, 15 & 18 by P. Wispelwey, P. Stevenhagen & W. Kramer; private press; de luxe copy, bound in blue cloth and accompanied by a linocut by Lex ter Braak)
Book number: 150374 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur

€ 19,00
Book info

XENOPHON. Op tocht met Cyrus en Clearchus, (uit Anabasis I-II). De opvoeding van Cyrus de Oude, (uit Cyropaedie I). Ingeleid en vertaald door E. DE LAET Antw., Amst., Standaard Uitg., 1979. 86 p. Paperback 20.5 cm
Book number: 150347 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Cyrus the Great, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Persia, Persien, Xenophon, griechische Geschichte

€ 8,00
Book info

XENOPHON. Tocht van de tienduizend. Vert. G. KOOLSCHIJN & T. REINSMA. Bussum, v.Dishoeck, (1977). 199 p.; ills. Cl. (OiN 389)
Book number: 067026 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Xenophon, anabasis, classical philology

€ 8,00
Book info