Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 621 - 639 of 639

ANTHOLOGIA GRAECA. De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. Vertaald door P. CLAES. Leiden, Nijhoff, 1983. 62 p. Wrs. 21 cm (OiN 79; Nieuwe Vormen)
Book number: 067937 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Epigramme, Greek literature, Griechische Literatur, Poesie, classical philology, epigrammata, epigrams, klassische Philologie, poetry

€ 6,00
Book info

ANTHOLOGIA GRAECA. De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen. Gekozen en vertaald door H. NOLTHENIUS. Amst., Querido, 1992. 70 p. Wrs. 20 cm (OiN Suppl. 24)
Book number: 110136 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 9,00
Book info

ANTHOLOGIA GRAECA. Krekels in olijventuinen. Griekse epigrammen uit de Anthologia Palatina met vertalingen in het Nederlands. Den Haag, B. Bakker & Daamen, 1963. XVI,212 p. Cloth 23 cm (OiN 79) (Introduction by B.A. van Groningen; Greek text with opposing Dutch translation)
Book number: 153062 Euro 14.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 14,00
Book info

ANTHOLOGIA PALATINA. De spiegel van Lais. Vert. door M. d'HANE-SCHELTEMA. Zeist/Antw., De Haan & Standaard, 1965. 154 p. Pocket. 19 cm (OiN 79; Phoenix 8)
Book number: 061631 Euro 5.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Anthologia Graeca, Anthologia Palatina, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology

€ 5,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. Persoonlijke notities. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door S. MOOIJ-VALK. Baarn, Ambo, (1994). 219 p. Cloth. 22 cm (OiN Suppl. 73; including dustjacket. Some pencil)
Book number: 158571 Euro 24,00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Mark Aurel, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 24,00
Book info

APOCRYPHA.- JENSEN,A. Tekla. De vrouwelijke apostel naast Paulus. Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt. Baarn, Ten Have, 2001. 123 p. Pb. 22 cm (OiN Suppl. 21; includ. a translation into Dutch)
Book number: 114330 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Neues Testament, New Testament, Novum Testamentum, Patristics, Patristik, Spätantike, apocrypha, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 13,00
Book info

APOLOGETAE. De verdedigers van het geloof (De apologeten). (Vertaald & ingeleid) door de Benedictinessen van Bonheiden. Bonheiden, 1984. 173 p. Wrs. 21 cm (Kerkvaders 1)(OiN 165)
Book number: 114404 Euro 12.00

Keywords: Ad Diognetum Epistula, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Diognetus, Epistula Diogneti, Frühchristentum, Justinus Martyr, Spätantike, Trypho, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, late antiquity

€ 12,00
Book info

APOSTOLISCHE VADERS, DE. Vertaling uit den grondtekst met aanteekeningen door D. FRANSES. Antw. etc., Standaard-Boekhandel, (1941). 285 p. Cl. 20 cm (OiN 42; inscription on front flyleaf; stamp or name erased from title)
Book number: 114399 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Greek, Griechisch, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, patres apostolici

€ 13,00
Book info

APOSTOLISCHE VADERS, DE. Vert. uit den grondtekst met aant. door D. FRANSES. Hilversum, Brand, 1941. 285 p. Cl. 20 cm (OiN 42; head & tail of spine sl. dam.)
Book number: 101804 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, classical philology, early christianity, frühes Christentum, patres apostolici

€ 13,00
Book info

APULEIUS. Herscheppinge, of de gouden ezel. Vertaald door H.J. BOEKEN. Amst., Van Looy, (1901). 386 p. Cl. 18 cm (OiN 89)
Book number: 048034 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 13,00
Book info

APULEIUS. Metamorfosen. Vertaald door S. VAN DEN BROECK. Antw., Baarn, HouteKiet, 1988. 244 p. Paperback 21 cm (Somewhat used; bookplate on inside frontcover)
Book number: 117273 Euro 11.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 11,00
Book info

APULEIUS. Metamorfosen. Vertaald door Stefan Van den Broeck. Antwerpen, Baarn, HouteKiet, 1988. 244 p. Paperback 21 cm
Book number: 150384 Euro 12.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 12,00
Book info

APULEIUS. De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ. Haarlem, Tj.Willink, 1970. 223 p. Cloth. (OiN 89; including dustjacket) (Small tear in dustjacket on the back)
Book number: 045168 Euro 10.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 10,00
Book info

APULEIUS. De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ. Amst., Athenaeum Polak & Van Gennep, 1989. 223 p. Pb. 21 cm (OiN 89; cover sl. used)
Book number: 075943 Euro 7.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 7,00
Book info

APULEIUS. De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ. Amst., Athenaeum Polak & Van Gennep, 1989. 223 p. Pb. 21 cm (OiN 89)
Book number: 058591 Euro 8.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Latin literature, Metamorphoses, classical philology, römische Literatur

€ 8,00
Book info

APULEIUS. Pronkpassages. Demonen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door V. HUNINK. Amst., Athenaeum, Polak & v. Gennep, 1994. 101 p. Paperback 22 cm (OiN Suppl. 28)
Book number: 098240 Euro 10.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Dämonen, Latin literature, classical philology, demons, römische Literatur

€ 10,00
Book info

APULEIUS. Pronkpassages. Demonen. Ingel., vert. en van aant. voorzien door V. HUNINK. Amst., Athenaeum, Polak & v. Gennep, 1994. 101 p. Cloth 22 cm (OiN 28; including somewhat soiled and used dustjacket; else fine)
Book number: 053312 Euro 15.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Dämonen, Latin literature, classical philology, demons, römische Literatur

€ 15,00
Book info

ARISTOPHANES. De Acharniërs. Met behoud van de oorspronkelijke metra vertaald, ingeleid en toegelicht door M.A. Schepers. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1957. VIII,61 p. Stiff wrappers. 17.5 cm (OiN Suppl. 93; KG, Klassieke Galerij)
Book number: 158667 Euro 6,00

Keywords: Acharnenses, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Komödie, classical philology, comedy

€ 6,00
Book info

ARISTOPHANES. De vrouwen aan de macht. Een komedie van Aristophanes. Bewerkt door Henk van Gessel en Hein van Dolen. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1981. 61 p., illustrations. Paperback. 21 cm (OiN 94)
Book number: 101566 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Ecclesiazusae, Frauen, Frauenforschung, Greek literature, Griechische Literatur, Komödie, comedy, women, women's studies

€ 6,00
Book info

ARISTOPHANES. Cavalerie, Vrede. Vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN. Amst., Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1999. 172 p. Cloth. 22 cm (OiN Suppl. 30)(Including dustjacket, dustjacket yellowing, lettering on the back faded)
Book number: 114567 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Equites, Greek literature, Griechische Literatur, Komödie, classical philology, comedy, pax

€ 23,00
Book info